engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

รวมคำกริยาภาษาอังกฤษประกอบภาพ(verb and activity)

รวมคำกริยาภาษาอังกฤษประกอบภาพ(verb and activity)แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

การแสดงความรู้สึก อารมณ์ อาการ รวมทั้งการกระทำของเรานั้นเรียกว่าการแสดงกริยา(verb) ซึ่งกริยาอาการต่างๆเหล่านั้นมีหลายคำที่อวัยวะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันด้วย เช่น กิน (eat) เดิน (walk) นั่ง (sit) คำกริยาบางคำเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ เรียกว่าเป็นความรูสึกนึกคิดหรือจิตวิญญาณ เช่น aim(ตั้งใจ) dare(กล้าหาญ) ซึ่งถ้าแบ่งประเภทของ verb นั้นก็จะมีอีกหลายประเภทเช่นเดียวกันเช่น (intransitive verb)อกรรมกริยาหรือ (transitive verb)สกรรมกริยา เราจะได้ศึกษาในอีกระดับต่อไปค่ะ

สำหรับในชุดคำศัพท์นี้พี่ได้รวบรวมคำกริยาพื้นฐานมาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน พร้อมกับรูปภาพประกอบสื่อความหมายของคำศัพท์ กันอย่างละเอียดเลยนะ เมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

รวมคำกริยาภาษาอังกฤษ (verb)รู้ให้รอบ ชอบนัก รักการอ่าน
รู้ประสาน งานใด ไม่ตกต่ำ
รู้ให้จริง ยิ่งต้อง ลองกระทำ
รู้หลักธรรม นำใจ ใส่กมล
CR.ครูวัลลภ มากมี

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...