321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

คำกริยาหรือ verb คือ คำที่แสดงถึงการกระทำ หรือการถูกกระทำของประธานในโยค ในชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ (verb) สำหรับเด็กประถมศึกษานี้ ได้รวมไว้ให้น้องๆได้เรียนรู้และทบทวน ประเภทของคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมหรือ "อกรรมกริยา" (intransitive verb) ได้แก่ คำว่า arrange (จัดเตรียม) arrive (มาถึง) และคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือเรียกง่ายๆว่ามาถูกกริยานั้นกระทำนั่นเอง จึงจะทำให้ประโยคนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ เรียกว่า "สกรรมกริยา" (transitive verb) เช่น beat (ตี) cast (โยน) เรามาดูคำศัพท์และความหมายในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-dชุดที่ 2 ตัวอักษร e-mชุดที่ 3 ตัวอักษร n-sชุดที่ 4 ตัวอักษร t-wข้อสังเกต : อกรรมกริยา (intransitive verb) ตัวย่อ คือ vi และสกรรมกริยา (transitive verb) ตัวย่อ vt“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. Aristotle

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...