engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาแนะนำ! หนังสือคำกริยาภาษาอังกฤษ-(verb)-สำหรับเด็กประถมศึกษา พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

คำกริยาหรือ verb คือ คำที่แสดงถึงการกระทำ หรือการถูกกระทำของประธานในโยค ในชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ (verb) สำหรับเด็กประถมศึกษานี้ ได้รวมไว้ให้น้องๆได้เรียนรู้และทบทวน ประเภทของคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมหรือ "อกรรมกริยา" (intransitive verb) ได้แก่ คำว่า arrange (จัดเตรียม) arrive (มาถึง) และคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือเรียกง่ายๆว่ามาถูกกริยานั้นกระทำนั่นเอง จึงจะทำให้ประโยคนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ เรียกว่า "สกรรมกริยา" (transitive verb) เช่น beat (ตี) cast (โยน) เรามาดูคำศัพท์และความหมายในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-dชุดที่ 2 ตัวอักษร e-mชุดที่ 3 ตัวอักษร n-sชุดที่ 4 ตัวอักษร t-wข้อสังเกต : อกรรมกริยา (intransitive verb) ตัวย่อ คือ vi และสกรรมกริยา (transitive verb) ตัวย่อ vt“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. Aristotle

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...