• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

คำกริยาหรือ verb คือ คำที่แสดงถึงการกระทำ หรือการถูกกระทำของประธานในโยค ในชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ (verb) สำหรับเด็กประถมศึกษานี้ ได้รวมไว้ให้น้องๆได้เรียนรู้และทบทวน ประเภทของคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมหรือ "อกรรมกริยา" (intransitive verb) ได้แก่ คำว่า arrange (จัดเตรียม) arrive (มาถึง) และคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือเรียกง่ายๆว่ามาถูกกริยานั้นกระทำนั่นเอง จึงจะทำให้ประโยคนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ เรียกว่า "สกรรมกริยา" (transitive verb) เช่น beat (ตี) cast (โยน) เรามาดูคำศัพท์และความหมายในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-d(เอิคซีด)
ขึ้นครองอำนาจ

add
(แอด)
บวกเพิ่ม

(อะกรี)
เห็นด้วย,ตกลง

(อะเลา)
อนุญาต

(อาเรนจ์)
จัดเตรียม

(แอไรฟว)
มาถึง

ask
(อาซค์)
ถาม

(อะแทค)
โจมตี

(อะเทน)
บรรลุเป้าหมาย

awake
(อะเวค)
ตื่น

bake
(เบค)
ปิ้ง,ย่าง,เผา,อบ

beat
(บีท)
ตี

(บีคัม)
กลายเป็น

beg
(เบก)
ขอทาน

begin
(บิกิน)
เริ่มต้น

(บิเฮฟว)
ประพฤติตัว

bend
(เบนด์)
ทำให้โค้งงอ

bide
(ไบด์)
อดทน

bite
(ไบท์)
กัด

blend
(เบลนด์)
ผสมให้เข้ากัน

blink
(บลิงค์)
กะพริบตา

blow
(โบล)
เป่า,พ่น

boil
(บอยล์)
ทำให้เดือด

bore
(บอ)
เจาะ,ไช,ด้น,ไชชอน

(บอโร)
ยืม

(เบานซ์)
กระโดดโลดเต้น

bow
(เบา)
คำนับ

break
(เบรค)
ทำให้แตก

bring
(บริง)
นำมา

brook
(บรุค)
ยินยอม

build
(บิลด์)
สร้าง

bump
(บัมพ์)
ชน

burn
(เบิน)
เผาไหม้

buy
(บาย)
ซื้อ

(แคลคิวเลท)
คำนวณ

call
(คอล)
เรียก

care
(แค)
ดูแล

carry
(แครี)
ถือ,หิ้ว,แบก

cast
(คาซท์)
ขว้าง,โยน,เหวี่ยง

catch
(แคช)
จับ

(เซลละเบรท)
เฉลิมฉลอง

(เชนจ์)
เปลี่ยน

chase
(เชซ)
ไล่ตาม

check
(เชค)
ตรวจสอบ

cheer
(เชีย)
เปล่งเสียงแสดงความยินดี

chew
(ชู)
เคี้ยว

(ชูซ)
เลือก

chop
(ชอพ)
สับ

clap
(แคลพ)
ปรบมือ

clean
(คลีน)
ทำความสะอาด

climb
(ไคลม์)
ปีน

clip
(คลิพ)
ตัดออก

close
(โคลซ)
ปิด

(คะเลคท์)
เก็บรวบรวม

(คัมไบน์)
รวมกัน

come
(คัม)
มา

(คะเมมมะเรท)
ฉลอง(เพื่อเป็นการระลึกถึง)

(เคิมแพ)
เปรียบเทียบ

(เคิมเพรซ)
บีบอัด

(เคินซิซ)
ประกอบด้วย

(เคินทินนิว)
ดำเนินต่อไป

cook
(คุค)
ทำอาหาร

copy
(คอพพี)
ทำสำเนา

cough
(คอฟ)
ไอ

count
(เคานท์)
นับ

cover
(คัฟเวอะ)
ปกคลุม

crush
(ครัช)
กด

cry
(คราย)
ร้องไห้

cure
(คิวเออะ)
รักษา

cut
(คัท)
ตัด

(ดีไซด์)
ตัดสินใจ

(เดคคะเรท)
ประดับตกแต่ง

(ดีพาท)
ออกเดินทาง

(ดิสไครบ์)
บรรยาย

(ดิไซด์)
ออกแบบ

(ไดเจซท์)
ย่อยอาหาร

dip
(ดิพ)
จุ่ม

(ดิสกัฟเวอะ)
ค้นพบ

(ดิสกัซ)
อภิปราย

(ดิซกัซท์)
ทำให้น่ารังเกียจ

(ดิสเพล)
แสดง

(ดีไวด์)
แบ่ง

do
(ดู)
กระทำ,ปฏิบัตื

(โดเนท)
บริจาค

draw
(ดรอ)
วาดภาพ

dream
(ดรีม)
ฝัน

drink
(ดริงค์)
ดื่ม

drive
(ไดรฟว)
ขับรถ

droop
(ดรูฟ)
ห้อยลงมา

dry
(ดราย)
ทำให้แห้ง

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 2 ตัวอักษร e-meat
(อีท)
กิน

(เอนจอย)
สนุกสนาน

(เอนเทอะ)
เข้า

(เอสเคป)
หนี

(อิคไซท์)
กระตุ้น,ปลุกเร้า

(อิคเกลม)
ร้องอุทานเสียง(ดังด้วยความแปลกใจ,โกรธ,ตื่นเต้น)

(อิคซกยูซ)
ขอโทษ,ขอแก้ตัว

(เอคเซอะไซซ์)
ออกกำลังกาย

(อิคสปอ)
สำรวจ

fall
(ฟอล)
ร่วง,ตก

fear
(เฟีย)
กลัว

feed
(ฟีด)
ให้อาหาร

feel
(ฟิว)
รู้สึก

fell
(เฟล)
โค่น

fight
(ไฟท์)
ต่อสู้

fill
(ฟิล)
เติม

find
(ไฟนด์)
ค้นหา

(ฟินนิช)
เสร็จ,สำเร็จ

flap
(แฟลพ)
กระพือปีก

flip
(ฟลิพ)
พลิกกลับอย่างรวดเร็ว

float
(โฟลท)
ล่องลอย

fly
(ฟลาย)
บิน

(ฟอลโล)
ไล่ตาม

(ฟะเกท)
ลืม,จำไม่ได้

(ฟอเวิด)
ส่งต่อ(จดหมาย)

found
(เฟานด์)
หล่อหลอม,สร้าง

(ฟรีซ)
ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง

(แกลเลิพ)
ควบม้า

get
(เกท)
ได้รับ

give
(กิฟว)
ให้

go
(โก)
ไป

grate
(เกรท)
ขูด,เสียดสี

grow
(โกร)
เติบโต

guess
(เกส)
เดา,ทาย

halt
(ฮอลท์)
หยุด

hang
(แฮง)
แขวน

(แฮฟเพิน)
เกิดขึ้น

hatch
(แฮช)
ฟักไข่

hate
(เฮท)
เกลียด,รังเกียจ

hear
(เฮีย)
ได้ยิน

help
(เฮลพ์)
ช่วยเหลือ

hit
(ฮิท)
ตี

hold
(โฮลด์)
ถือ,จับไว้

hop
(ฮอพ)
กระโดด

hum
(ฮัม)
ทำเสียงฮัมในลำคอ

hunt
(ฮันท์)
การล่าสัตว์

hurry
(เฮอรี)
รีบ

hurt
(เฮิท)
ทำให้เจ็บปวด

(ไอเดนทิไฟ)
จำแนกแยกแยะ

(อิมมิเทท)
เลียนแบบ

(อิมพรูฟว)
ปรับปรุง

(อินเดนท์)
ทำให้เป็นรอยเว้า

(อินเซิท)
ใส่,แทรก,บรรจุ

(อินทระดิวซ์)
แนะนำตัว

(อินเวนท์)
สร้างสรรค์

(อินไวท์)
เชิญ

jog
(จอก)
วิ่งเหยาะๆ

join
(จอยน์)
เข้าร่วม

jump
(จัมพ์)
กระโดด

keep
(คีพ)
เก็บไว้

kick
(คิค)
เตะ

kill
(คิล)
ฆ่า

kiss
(คิส)
จูบ

knock
(นอค)
เคาะ

know
(โน)
รับทราบ

laugh
(ลาฟ)
ทำให้หัวเราะ

lead
(ลีด)
นำพา,ชักจูง

learn
(เลิน)
เรียน

leave
(ลีฟว)
ออกจาก

let
(เลท)
อนุญาต

lift
(ลิฟท์)
ยกขึ้น,ชูขึ้น

like
(ไลค์)
ชอบ

(ลิซเซิน)
ฟัง

live
(ไลฟว)
ดำเนินชีวิต

look
(ลุค)
ดู,มอง,เพ่ง

lose
(ลูซ)
ทำหาย

love
(ลัฟว)
รัก,ชอบ

(แมกนิไฟ)
เพิ่มขนาด

make
(เมค)
ทำ

march
(มาช)
เดินแถว

marry
(แมรี)
แต่งงาน

mean
(มีน)
หมายถึง

(เมชเชอะ)
วัดขนาด

meet
(มีท)
รู้จัก,พบกัน

melt
(เมลท์)
ละลาย

mend
(เมนด์)
ซ่อมแซม

(เมนชัน)
กล่าวถึง

miss
(มิส)
ทำพลาด

mix
(มิคซ์)
ผสม

mount
(เมานด์)
ขึ้น(ม้า,เขา,บันได)

move
(มูฟว)
เคลื่อนที่

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร n-snap
(แนพ)
งีบหลับ

(นีด)
ต้องการ

(โนท)
บันทึก

(โนทิซ)
สังเกตเห็น

(โอเพิน)
เปิด

(แพค)
บรรจุห่อ

(แพลนท์)
ทาสี

(พาซ)
ผ่านไป

(พีล)
ปอกเปลือก

perch
(เพิช)
วางบนที่สูง

pick
(พิค)
หยิบ,เลือก

play
(เพล)
เล่นสนุก

(พลีซ)
ทำให้พอใจ,ชอบ

plod
(พลอด)
เดินก้าวเท้าหนักๆ

(พะลูท)
ทำให้เป็นมลพิษ

pour
(พอ)
เท

pout
(เพาท์)
ทำปากยื่นแสดงความไม่พอใจ

(แพรคทิซ)
ฝึกซ้อม

pray
(เพร)
สวดมนต์,ภาวนา

(พริดิคท์)
ทำนาย

(พิเพเออะ)
จัดเตรียม

(พริเซนท์)
เสนอให้

(คัวเทอะ)
แบ่งออกเป็นสี่ส่วน

(เรคคอร์ด)
บันทึกเทป

(รีไซเคิล)
นำกลับมาใช้อีก

(รีดิวซ์)
ลดลง

(รีฟิวซ์)
ปฏิเสธ

relax
(รีแลคซ์)
พักผ่อน

(ริลีซ)
ปลดปล่อย

(รีเมมเบอะ)
จดจำ

(ริแพ)
ซ่อมแซม

(รีพีท)
พูดซ้ำ

(แรพพริเซนท์)
ทำหน้าที่แทน

(รีพระดิวซ์)
สืบพันธ์ุ,แพร่พันธุ์

(รีเซิฟว)
สำรอง

(ริซอท)
หันไปอาศัย

(ริสปอนด์)
ตอบสนอง

rest
(เรสท์)
พักผ่อน

(รีเทิน)
กลับคืน

(รีวิว)
ทบทวน

(ริไวนด์)
หมุนกลับอีกรอบ

ride
(ไรด์)
ขี่

roast
(โรซท์)
ปิ้ง,อบ,ย่าง

rob
(รอบ)
ปล้น,ชิงทรัพย์

roll
(โรล)
ม้วน

run
(รัน)
วิ่ง

sail
(เซล)
เดินเรือ,แล่นเรือ

(แซททิซไฟ)
ทำให้พอใจ

save
(เซฟว)
ช่วยชีวิต

say
(เซ)
พูด

scare
(สแก)
ทำให้กลัว

scold
(สโกลด)
ต่อว่า,ตำหนิ

(สครีม)
กรีดร้อง

(เซิซ)
ค้นหา

(เซคชัน)
แบ่งออก,แยกส่วน

(ซิคิวเออะ)
รับประกัน

see
(ซี)
เห็น

sell
(เซล)
ขาย

send
(เซนด์)
ส่ง

(เซพเพอะเรท)
แยก

serve
(เซิฟว)
รับใช้,บริการ

set
(เซท)
วาง,ตั้ง,จัด

shake
(เชค)
เขย่า,โยก

(ชิฟเวอะ)
สั่น,ปลิว

shoot
(ชูท)
ยิง

sing
(ซิง)
ร้องเพลง

sink
(ซิงค์)
จมน้ำ

sit
(ซิท)
นั่ง

sleep
(สลีพ)
นอนหลับ

slip
(ซลิพ)
ลื่นไถล

smash
(ซแมช)
ชนอย่างแรง

smile
(ซไมล์)
ยิ้ม

smoke
(สโมค)
สูบบุหรี่

(สนีซ)
จาม

soak
(โซค)
จุ่ม,แช่,หมัก

solve
(ซอลฟ์ว)
แก้ปัญหา

spank
(สแปงค์)
ตีก้นลงโทษ

speak
(สปีค)
พูด

spell
(สเปล)
สะกดคำ

(สแปลช)
กระเด็นเปื้อน

(สกวีค)
พูดเสียงแหลม

stand
(สแตนด์)
ยืน

start
(สตาท)
เริ่มต้น

stay
(สเต)
พักอยู่

step
(สเตพ)
ก้าว

stir
(สเตอ)
คนให้เข้ากัน

stop
(สตอพ)
หยุด

(สเตรช)
ทำให้ตึง

(สไตรค์)
ตี,ตอก,ทุบ

study
(สตัดดี)
เรียน

(ซัฟเฟอะ)
ทนทุกข์ทรมาน

(เซอเว)
สำรวจ

swap
(ซวอพ)
แลกเปลี่ยน(คำไม่เป็นทางการ)

sweep
(ซวีพ)
กวาด

swim
(ซวิม)
ว่ายน้ำ

swing
(ซวิง)
แกว่งไปมา

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 4 ตัวอักษร t-w(เทค)
เอาไป

(ทอค)
พูดคุย

(ทีช)
สอน

(เทล)
บอก,เล่า

(เทซท์)
ตรวจสอบ

(แธงค์)
แสดงการขอบคุณ

(ธิงค์)
คิด

(เธรทเทิน)
คุกคาม

(โธร)
ขว้าง

tie
(ไท)
ผูกมัด

toss
(ทอส)
โยน

(แทรนซเลท)
แปล

(แทรนซมิท)
ถ่ายทอด

(แทรนสพอท)
ขนส่ง

(แทรฟเวิล)
เดินทาง

try
(ไทร)
พยายาม

turn
(เทิน)
เลี้ยว

(อันเดอะไลน์)
ขีดเส้นใต้

(อัเดอะสแตนด์)
เข้าใจ

(อันแพค)
แกะห่อ,เอาออกจากห่อ

(อันสแกรมเบิล)
ทำให้เรียบร้อย

upset
(อัพเซท)
คว่ำ

use
(ยูซ)
ใช้

(วิชชัน)
มองเห็น

wag
(แวก)
แกว่งไปมา

wait
(เวท)
รอคอย

wake
(เวค)
ตื่นนอน

walk
(วอล์ค)
เดิน

want
(วอนท์)
ต้องการ

wash
(วอช)
ล้าง

watch
(วอช)
ดู

wear
(แว)
สวมใส่

weigh
(เว)
ชั่งน้ำหนัก

(เวลคัม)
ต้อนรับ

(วิสเปอะ)
กระซิบ

win
(วิน)
ชนะ

wink
(วิงค์)
ขยิบตา

wipe
(ไวพ)
เช็ด,ถู,ขัด

wish
(วิช)
ปรารถนา

work
(เวิค)
ทำงาน

worry
(วะรี)
วิตกกังวล

wrap
(แรพ)
พันรอบ

write
(ไรท์)
เขียน

yawn
(ยอน)
หาว

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ข้อสังเกต : อกรรมกริยา (intransitive verb) ตัวย่อ คือ vi และสกรรมกริยา (transitive verb) ตัวย่อ vt“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. Aristotle

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...