engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาแนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

คำกริยาหรือ verb คือ คำที่แสดงถึงการกระทำ หรือการถูกกระทำของประธานในโยค ในชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ (verb) สำหรับเด็กประถมศึกษานี้ ได้รวมไว้ให้น้องๆได้เรียนรู้และทบทวน ประเภทของคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมหรือ "อกรรมกริยา" (intransitive verb) ได้แก่ คำว่า arrange (จัดเตรียม) arrive (มาถึง) และคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือเรียกง่ายๆว่ามาถูกกริยานั้นกระทำนั่นเอง จึงจะทำให้ประโยคนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ เรียกว่า "สกรรมกริยา" (transitive verb) เช่น beat (ตี) cast (โยน) เรามาดูคำศัพท์และความหมายในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-daccede
( อค    )
ขึ้นครองอำนาจ

add
( อด )
บวกเพิ่ม

agree
(   )
เห็นด้วย,ตกลง

allow
(   )
อนุญาต

arrange
(  รน )
จัดเตรียม

arrive
(  รฟ )
มาถึง

ask
(  )
ถาม

attack
(    )
โจมตี

attain
(    )
บรรลุเป้าหมาย

awake
(  วค )
ตื่น

bake
(   )
ปิ้ง,ย่าง,เผา,อบ

beat
(   )
ตี

become
(     )
กลายเป็น

beg
(   )
ขอทาน

begin
(     )
เริ่มต้น

behave
(     )
ประพฤติตัว

bend
(   )
ทำให้โค้งงอ

bide
(  )
อดทน

bite
(  )
กัด

blend
(  ลน )
ผสมให้เข้ากัน

blink
(   )
กะพริบตา

blow
(  )
เป่า,พ่น

boil
(   )
ทำให้เดือด

bore
(  )
เจาะ,ไช,ด้น,ไชชอน

borrow
(   )
ยืม

bounce
(   )
กระโดดโลดเต้น

bow
(   )
คำนับ

break
(  รค )
ทำให้แตก

bring
(   )
นำมา

brook
(   )
ยินยอม

build
(  )
สร้าง

bump
(   )
ชน

burn
(    )
เผาไหม้

buy
(   )
ซื้อ

calculate
(  ลค   ลท )
คำนวณ

call
(  )
เรียก

care
(  )
ดูแล

carry
(   )
ถือ,หิ้ว,แบก

cast
(   )
ขว้าง,โยน,เหวี่ยง

catch
(   )
จับ

celebrate
(  ลล   รท )
เฉลิมฉลอง

change
(   )
เปลี่ยน

chase
(   )
ไล่ตาม

check
(   )
ตรวจสอบ

cheer
(   ีย)
เปล่งเสียงแสดงความยินดี

chew
(  )
เคี้ยว

choose
(   )
เลือก

chop
(   )
สับ

clap
(  ลพ )
ปรบมือ

clean
(   )
ทำความสะอาด

climb
(  )
ปีน

clip
(   )
ตัดออก

close
(  ลซ )
ปิด

collect
(   ลค )
เก็บรวบรวม

combine
(     )
รวมกัน

come
(   )
มา

commemorate
(        รท )
ฉลอง(เพื่อเป็นการระลึกถึง)

compare
(     )
เปรียบเทียบ

compress
(      รซ )
บีบอัด

consist
(       )
ประกอบด้วย

continue
(        )
ดำเนินต่อไป

cook
(   )
ทำอาหาร

copy
(     )
ทำสำเนา

cough
(   )
ไอ

count
(   )
นับ

cover
(     )
ปกคลุม

crush
(   )
กด

cry
(   )
ร้องไห้

cure
(    )
รักษา

cut
(   )
ตัด

decide
(    )
ตัดสินใจ

decorate
(      รท )
ประดับตกแต่ง

depart
(     )
ออกเดินทาง

describe
(     )
บรรยาย

design
(    )
ออกแบบ

digest
(     )
ย่อยอาหาร

dip
(   )
จุ่ม

discover
(        )
ค้นพบ

discuss
(      )
อภิปราย

disgust
(      )
ทำให้น่ารังเกียจ

display
(     )
แสดง

divide
(   )
แบ่ง

do
(  )
กระทำ,ปฏิบัตื

donate
(     )
บริจาค

draw
(  )
วาดภาพ

dream
(   )
ฝัน

drink
(   )
ดื่ม

drive
(  รฟ )
ขับรถ

droop
(   )
ห้อยลงมา

dry
(   )
ทำให้แห้ง


ชุดที่ 2 ตัวอักษร e-meat
(  )
กิน

enjoy
( อน    )
สนุกสนาน

enter
( อน   )
เข้า,เข้าไปใน,เข้าสู่

escape
( อซ    )
หนี

excite
(    )
กระตุ้น,ปลุกเร้า

exclaim
(    ลม )
ร้องอุทานเสียง(ดังด้วยความแปลกใจ,โกรธ,ตื่นเต้น)

excuse
(    )
ขอโทษ,ขอแก้ตัว

exercise
(     )
ออกกำลังกาย

explore
(    )
สำรวจ

fall
(  )
ร่วง,ตก

fear
(   ีย)
กลัว

feed
(   )
ให้อาหาร

feel
(  )
รู้สึก,รับรู้,

fell
(  )
โค่น

fight
(  )
ต่อสู้

fill
(  )
เติม

find
(  )
ค้นหา

finish
(      )
เสร็จ,สำเร็จ

flap
(  ลพ )
กระพือปีก

flip
(   )
พลิกกลับอย่างรวดเร็ว

float
(  ลท )
ล่องลอย

fly
(   )
บิน

follow
(   )
ไล่ตาม

forget
(     )
ลืม,จำไม่ได้

forward
(     )
ส่งต่อ(จดหมาย)

found
(   )
หล่อหลอม,สร้าง

freeze
(   )
ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง

gallop
(     )
ควบม้า

get
(   )
ได้รับ

give
(   )
ให้

go
(  )
ไป

grate
(  รท )
ขูด,เสียดสี

grow
(  )
เติบโต

guess
(   )
เดา,ทาย

halt
(  )
หยุด

hang
(   )
แขวน

happen
(       )
เกิดขึ้น

hatch
(   )
ฟักไข่

hate
(   )
เกลียด,รังเกียจ

hear
(   ีย)
ได้ยิน

help
(  )
ช่วยเหลือ

hit
(   )
ตี

hold
(  )
ถือ,จับไว้

hop
(   )
กระโดด

hum
(   )
ทำเสียงฮัมในลำคอ

hunt
(   )
การล่าสัตว์

hurry
(  )
เร่งรีบ

hurt
(    )
ทำให้เจ็บปวด

identify
(        )
จำแนกแยกแยะ

imitate
(       )
เลียนแบบ

improve
(     )
ปรับปรุง

indent
(     )
ทำให้เป็นรอยเว้า

insert
(      )
ใส่,แทรก,บรรจุ

introduce
(       )
แนะนำตัว

invent
(   วน )
สร้างสรรค์

invite
(   )
เชิญ

jog
(   )
วิ่งเหยาะๆ

join
(   )
เข้าร่วม

jump
(   )
กระโดด

keep
(   )
เก็บไว้

kick
(   )
เตะ

kill
(  )
ฆ่า,ทำให้ตาย

kiss
(   )
จูบ

knock
(   )
เคาะ

know
(  )
รับทราบ

laugh
(  )
ทำให้หัวเราะ

lead
(  )
นำพา,ชักจูง

learn
(   )
เรียน

leave
(  )
ออกจาก

let
( ลท )
อนุญาต

lift
(  )
ยกขึ้น,ชูขึ้น

like
( )
ชอบ

listen
(      )
ฟัง

live
( ลฟ )
ดำเนินชีวิต

look
(  )
ดู,มอง,เพ่ง

lose
(  )
ทำหาย

love
(  )
รัก,ชอบ

magnify
(       )
เพิ่มขนาด

make
(   )
ทำ

march
(   )
เดินแถว

marry
(   )
แต่งงาน

mean
(   )
หมายถึง

measure
(     )
วัดขนาด

meet
(   )
รู้จัก,พบกัน

melt
(  )
ละลาย

mend
(   )
ซ่อมแซม

mention
(       )
กล่าวถึง

miss
(   )
ทำพลาด

mix
(   )
ผสม

mount
(    )
ขึ้น(ม้า,เขา,บันได)

move
(   )
เคลื่อนที่,ย้าย


ชุดที่ 3 ตัวอักษร n-snap
(   )
งีบหลับ

need
(   )
ต้องการ

note
(   )
บันทึก

notice
(     )
สังเกตเห็น

open
(      )
เปิด

pack
(   )
บรรจุห่อ

paint
(   )
ทาสี

pass
(   )
ผ่านไป

peel
(  )
ปอกเปลือก

perch
(    )
วางบนที่สูง

pick
(   )
หยิบ,เลือก

play
(  )
เล่นสนุก

please
(   )
ทำให้พอใจ,ชอบ

plod
(   )
เดินก้าวเท้าหนักๆ

pollute
(    )
ทำให้เป็นมลพิษ

pour
(  )
เท

pout
(   )
ทำปากยื่นแสดงความไม่พอใจ

practice
(  รค    )
ฝึกซ้อม

pray
(  )
สวดมนต์,ภาวนา

predict
(     )
ทำนาย

prepare
(    )
จัดเตรียม

present
(  รส     )
เสนอให้

quarter
(    )
แบ่งออกเป็นสี่ส่วน

record
( รค    )
บันทึกเทป

recycle
(      )
นำกลับมาใช้อีก

reduce
(   )
ลดลง

refuse
(   )
ปฏิเสธ

relax
(  ลค )
พักผ่อน

release
(   )
ปลดปล่อย

remember
(      )
จดจำ

repair
(   )
ซ่อมแซม

repeat
(    )
พูดซ้ำ

represent
( รพ      )
ทำหน้าที่แทน

reproduce
(     )
สืบพันธ์ุ,แพร่พันธุ์

reserve
(     )
สำรอง

resort
(    )
หันไปอาศัย

respond
(     )
ตอบสนอง

rest
( รส )
พักผ่อน

return
(     )
กลับคืน

review
(  )
ทบทวน

rewind
(  วน )
หมุนกลับอีกรอบ

ride
( )
ขี่

roast
( รส )
ปิ้ง,อบ,ย่าง

rob
(  )
ปล้น,ชิงทรัพย์

roll
( รล)
ม้วน

run
(  )
วิ่ง

sail
(  )
เดินเรือ,แล่นเรือ

satisfy
(        )
ทำให้พอใจ

save
(   )
ช่วยชีวิต

say
(  )
พูด

scare
(   )
ทำให้กลัว

scold
(   )
ต่อว่า,ตำหนิ

scream
(    )
กรีดร้อง

search
(    )
ค้นหา

section
(       )
แบ่งออก,แยกส่วน

secure
(      )
รับประกัน

see
(  )
ดู,มอง

sell
(  )
ขาย

send
(   )
ส่ง

separate
(      รท )
แยก

serve
(    )
รับใช้,บริการ

set
(   )
วาง,ตั้ง,จัด

shake
(   )
เขย่า,โยก

shiver
(     )
สั่นระริก,ตัวสั่น

shoot
(   )
ยิง

sing
(   )
ร้องเพลง

sink
(   )
จมน้ำ

sit
(   )
นั่ง

sleep
(   )
นอนหลับ

slip
(   )
ลื่นไถล

smash
(    )
ชนอย่างแรง

smile
(   )
ยิ้ม

smoke
(    )
สูบบุหรี่

sneeze
(    )
จาม

soak
(   )
จุ่ม,แช่,หมัก

solve
(   )
แก้ปัญหา

spank
(    )
ตีก้นลงโทษ

speak
(    )
พูด

spell
(   )
สะกดคำ

splash
(   ลช )
กระเด็นเปื้อน

squeak
(    )
พูดเสียงแหลม

stand
(    )
ยืน

start
(    )
เริ่มต้น

stay
(   )
พักอยู่

step
(    )
ก้าว

stir
(  )
คนให้เข้ากัน

stop
(    )
หยุด

stretch
(   รช )
ทำให้ตึง

strike
(   )
ตี,ตอก,ทุบ