engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

100 Phrasal Verbs คำกริยาวลีภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมต้น

100 Phrasal Verbs คำกริยาวลีภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมต้นแนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

คำกริยาวลีหรือ Phrasal Verbs คำกริยาวลีภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมต้น ประกอบด้วยคำกริยาทั่วไปตามหลังด้วยคำบุพบท (preposition) เมื่อนำมารวมกันแล้วจะทำให้คำๆนั้นมีความหมายแตกต่างไปจากเดิมหรือหลายคำยังคงมีความหมายที่ใกล้เคียงกับความหมายเดิม เช่น ask for ซึ่งคำว่า ask มีความหมายว่า ถาม เมื่อตามด้วย คำบุพบท "for" จะมีความหมายว่า ขอ อย่างนี้เป็นต้นค่ะ และคำกริยามีอยู่มากมายหลายคำน้องๆหมั่นทบทวนและเขียนเป็นประจำด้วยนะคะ เรามาเรียนรู้คำ Phrasal Verbsได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ
100 Phrasal Verbs สำหรับชั้นมัธยมต้น


act out
( อค    )
แสดงความคิดเห็นออกมา

ask about
(      )
ถามเกี่ยวกับ

ask for
(    )
ขอ

beat up
(     )
ทำร้ายร่างกาย

belong to
(      )
เป็นของ

black out
(  ลค    )
ดับไฟ

call off
(  ล อ )
เลื่อน,ยกเลิก

call out
(    )
โทรออก

call up
(  ล อ  )
ปลุกให้ตื่น

carry on
(    )
ดำเนินต่อไป

check in
(     )
ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก

check out
(      )
แจ้งออก

cheer up
(   ีย  )
รู้สึกร่าเริงขึ้น

come along
(      )
มาพร้อมกับ

come out
(      )
เป็นที่รู้จัก

come out with
(        )
ก่อให้เกิด,คิดค้น

concentrate on
(         รท  )
สนใจใน

cope with
(     )
จัดการกับ

cross out
(      )
ขีดฆ่าออก

cut out
(      )
ตัดออก

cut up
(     )
ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ

deal with
(  ล ว  )
เป็นลูกค้าของ

die out
(     )
สูญพันธุ์

fall down
(     )
ล้มเหลว

fall ill
(  ล อ )
ล้มป่วย

fall in
(  ล อ  )
เข้าแถว

fall in love with
(  ล อ    ว ว  )
ตกหลุมรัก

focus on
(      )
มุ่งความคิดไปที่

forward to
(       )
ส่งล่วงหน้าไปยัง(จดหมายหรือห่อของ)

get back
(       )
ได้คืน

get into
(       )
เข้าไปใน

get out
(      )
เอาออกไป,หนี

get ready
(     รด   )
เตรียมพร้อม

give away
(   ว อ  )
ให้ฟรี

give out
(     )
แจก

give up
(   ว อ  )
ยกเลิก

go away
(    )
ไปให้พ้น

go for
(    )
แสวงหา

go up
(    )
เพิ่มขึ้น,ขึ้นราคา

hand out
(      )
แจกจ่าย,บริจาค

hang out
(      )
ชะโงกออกไป

hang up
(     )
ขัดขวาง

have to
(   ว ท  )
จำเป็น

help out
(     )
ช่วยเหลือ

help with
(    )
ช่วยทำ

hold on
(   )
ถือสายรอ

jump at
(     อท )
รีบคว้า

jump up
(     )
กระโดดขึ้น

keep going
(        )
ดำเนินต่อไป

keep on
(    )
ทำต่อไป

keep walking
(        )
เดินต่อไป

kick off
(    )
เริ่มเล่นเกม(ฟุตบอล)

light on
(  )
มองไปทาง

lock up
(    )
จำคุก

look around
(     )
มองไปรอบๆ

look forward to
(         )
ตั้งหน้ารอคอย

make up
(     )
สร้าง

pay back
(      )
จ่ายเงินคืน

pull out
(    )
ลากออกไป

put away
(     )
เก็บเข้าที่

put into
(       )
ใส่(เสื้อผ้า)

put off
(    )
เลื่อนออกไป

put on
(    )
สวม

put out
(      )
ไล่ออก

put up
(     )
สร้าง

refer to
(    )
อ้างถึง

relate to
(  ลท   )
เชื่อมโยงกับ

rely on
(  ล อ )
เชื่อใจ

run in
(    )
เข้าแข่งขัน

run into
(      )
พบ(คน)โดยบังเอิญ

run out
(     )
หมดอายุ

search for
(      )
ค้นหา

set up
(     )
สร้างขึ้น

show off
(   )
แสดง,อวด

show on
(   )
เริ่มดำเนินการ

show up
(    )
ปรากฏตัว

single out
(        )
เลือกเฉพาะ

speed up
(      )
เร่งให้เร็ว

stand on
(     )
ยึดตาม

stay in
(     )
ยังอยู่ใน(ตำแหน่ง)

stay over
(        )
พักอยู่ที่,ค้างคืน

stay up
(     )
เพิ่มขึ้น,มากขึ้น

step up
(      )
ก้าวขึ้นไป

take away
(     )
เอาออกไป

take care of
(       )
ดูแล

take off
(    )
ถอด

take out
(      )
ดึงออก

talk about
(       )
พูดคุยเกี่ยวกับ

talk to
(     )
พูดคุยกับ

try on
(  ร อ )
ทดลองใส่

turn back
(        )
หันหลังกลับ

turn down
(        )
ลดลง

turn on
(     )
เปิด

turn up
(      )
เพิ่ม

used to
(     )
คุ้นเคยกับ

wait until
( วท     )
รอจนกว่า

walk along
(     )
เดินต่อไปเรื่อยๆ

walk up
(    )
เดินขึ้นไป

wind up
(   )
ไขลาน,จบ

write down
(     )
จดลง
การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วงอายุหนึ่งเท่านั้น
แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวล
CR.คำคม zazana

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...