50 คำกริยาวลี (Phrasal Verbs) สำหรับการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา

50 คำกริยาวลี (Phrasal Verbs) สำหรับการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา

ตามปกติคำกริยาที่เราคุ้นเคยกันก็มักจะเป็นคำเดียวสั้นๆหรือคำเดียวที่มีหลายพยางค์ แต่ในชุุุุุุุุุุุุุุุุุุดคำศัพท์นี้นำน้องๆประถมมารู้จักกับ (Phrasal Verbs)ค่ะ ซึ่งคำว่า Phrasal แปลว่า วลี Verb แปลว่า คำกริยา เรียกรวมแล้วหมายถึงคำกริยาวลี หรือ two word verbs ซึ่งเป็นคำกริยา ตามด้วย preposition(คำบุพบท)เช่น of,in,out,for นั่นเองค่ะ และเมื่อมีคำกริยาเพิ่มขึ้น แล้วจะทำให้คำนั้นมีความหมายใกล้เคียงหรือเพิ่มจากความหมายเดิม และในบางคำความหมายจะเปลียนแปลงไปจากความหมายเดิม อย่างเช่น คำว่า consist of โดยที่คำว่า consist แปลว่า ส่วนประกอบ เมื่อมี of ตามหลังจะแปลว่า (ประกอบด้วย)หรือ คำว่า find out ซึ่ง find แปลว่า หา แต่เมื่อมี out ตามหลังจะแปลว่า (ค้นหา)นั่นเองค่ะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์เพื่มเติมได้ในชุดคำศพท์นี้ค่ะ


คำกริยาวลีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเด็กคือผู้ สดใส วัยน่ารัก
ต้องรู้จัก รักดี ที่สร้างสรรค์
เคารพพ่อ บูชาแม่ ซึ่งสำคัญ
เชื่อฟังท่าน หมั่นทำดี เป็นศรีวงศ์
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...