สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากที่เราได้เรียนรู้ชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษของมัธยมต้นกันมาแล้ว ในชุดคำศัพท์นี้ได้้้้้้้้้้้้้้้้้้สรุปคำกริยา (verb) สำหรับชั้นมัธยมปลายกันบ้างค่ะ ประกอบด้วยคำกริยาประเภทเดียวกันคือ intransitive verb และ transitive verb หรือเรียกว่าคำกริยาที่มีทั้งกรรมและไม่มีกรรมมารองรับ ซึ่งคำกริยามีความสำคัญเรียกว่าเป็นส่วนประกอบขั้นแรกของประโยค คือมี ประธาน,กริยา,และ กรรม ตัวอย่างของอกรรมกริยา ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรือไม่มีใครไดรับผลกระทบจากกริยานั้นเช่น drop(ตก) interfere (รบกวน)slump(การทรุดตัวลง)เรามาเรียนรู้คำกริยาเพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-cชุดที่ 2 ตัวอักษร d-hชุดที่ 3 ตัวอักษร i-rชุดที่ 4 ตัวอักษร s-w
“Education is not preparation for life, education is life itself.”
การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง
CR. John Dewey

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...