engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปคำกริยา (verb) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากที่เราได้เรียนรู้ชุดคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษของมัธยมต้นกันมาแล้ว ในชุดคำศัพท์นี้ได้้้้้้้้้้้้้้้้้้สรุปคำกริยา (verb) สำหรับชั้นมัธยมปลายกันบ้างค่ะ ประกอบด้วยคำกริยาประเภทเดียวกันคือ intransitive verb และ transitive verb หรือเรียกว่าคำกริยาที่มีทั้งกรรมและไม่มีกรรมมารองรับ ซึ่งคำกริยามีความสำคัญเรียกว่าเป็นส่วนประกอบขั้นแรกของประโยค คือมี ประธาน,กริยา,และ กรรม ตัวอย่างของอกรรมกริยา ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับหรือไม่มีใครไดรับผลกระทบจากกริยานั้นเช่น drop(ตก) interfere (รบกวน)slump(การทรุดตัวลง)เรามาเรียนรู้คำกริยาเพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c(      )
ดูดซึม

(   )
ข่มเหง,หลอกลวง

( อค    )
เห็นด้วย

(   ลม )
โห่ร้อง

(        )
ประกอบกับ

(   )
กล่าวหา

(     ลล  )
ตอบรับ

(    )
ปรับตัว

(           )
จัดการ

admit
( อด    )
รับเข้า

adopt
(    )
รับเลี้ยงเป็นลูก

( อด    )
หันความสนใจ

(    อท )
ทำให้บรรเทา

( อลล    )
จัดสรร

alloy
( อลล  )
เจือปน

( อน    )
วิเคราะห์

(   ลล   )
ขอโทษ

(      อท )
ยกย่อง

(   รช )
เข้าใกล้

arch
(  )
ทำให้โค้ง

(         )
ลอบสังหาร

(    )
ประเมิน

(    )
ช่วยเหลือ

(    )
แบ่งประเภท

(    )
สันนิษฐาน

(   ัว)
ทำให้เชื่อมั่น

(        )
ทำให้ประหลาดใจ

(    )
พยายาม

(        )
ถือว่าเป็นของ

(    )
เห็น

(    )
เชื่อถือ

(   )
แผดเสียง

(    )
เป็นส่วนหนึ่งของ

beset
(     )
โจมตี

bet
(   )
พนัน

bid
(   )
ประมูลให้ราคา

bless
(  ลส )
อวยพร

(       )
ออกดอก

bluff
(   )
แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น

blur
(   )
ทำให้พร่ามัว

boost
(   )
ส่งเสริม

(   )
หายใจเข้าออก

brood
(   )
ครุ่นคิด

(    )
แทะเล็ม

budge
(   )
เคลื่อน

burst
(    )
ระเบิด

bury
(   )
ฝัง

(      )
หัวเราะเสียงดังแหลม

(     )
เข้าครอบครองที่ดิน

carp
(   )
บ่นถึงข้อผิดพลาด

cater
(    )
จัดหาให้

(     )
ทำให้รวมกัน

(    )
รักและใส่ใจ

(      )
หัวเราะเบาๆ

(    ลท )
หมุนเวียน

(  ลร   )
ทำให้เข้าใจง่าย

(  ลท   )
เกิดเสียงกระทบกัน

clone
(  ลน )
ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน

(   ลพ )
พังทลาย

(  ลล    )
จัดให้เหมาะ

(      )
สั่งการ

(       )
แสดงความคิดเห็น

(      )
มอบหมายให้

(     วน     )
ติดต่อสื่อสาร

(      )
รวบรวม

(      )
เชื่อฟัง

(        )
คำนวณ

(       )
เข้าใจ

(         รท )
เพ่งความสนใจ

(      )
จัดการ

(       )
ทำให้แออัด

(      รช    ลท )
แสดงความยินดี

(      )
ปลอบโยน

(      ลล    )
รวมเข้าด้วยกัน

(     )
ปรึกษา

(            )
เจือปน

(       )
โต้เถียง

(       )
ทำให้บิดเบี้ยว

(       )
โต้แย้ง

(      )
เปลี่ยนแปลง

(     )
ขนส่ง

(     )
โน้มน้าว,ชักจูง

cope
(   )
รับมือได้

(        )
เหมือนกัน

creep
(   )
การคลาน

(   )
เดินเรือ

(      )
แตกละเอียด

(   )
เคี้ยวเสียงดัง

(      )
กอดด้วยความรักใคร่


ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-h(     )
หลอกลวง

(    )
ปฏิเสธ

(        )
อุทิศ

(     )
ทำให้พิกลพิการ

(    )
ท้าทายอำนาจ

(     )
แสดงถึง

(    รซ )
ทำให้ลดลง

(    รฟ )
ปลดตำแหน่ง

(      )
แต่งตั้งให้ทำการแทน

(   รฟ )
ได้รับจาก

(      )
ทอดทิ้ง

(      )
ทำลาย

(      )
กำหนด

(      รน    อท )
ทำให้เปลี่ยนแปลง

(        )
ทำให้ลดลง

(       )
ไม่เห็นด้วย

(      )
ปลดอาวุธ

(      )
ละทิ้ง

(       )
ลงโทษ

(        )
ทำให้เสียโฉม

(     )
ปลอมตัว

(     ีย )
ทำให้สับสน

(      )
จ่ายยา

(         )
จำแนกความแตกต่าง

(     รค )
ทำให้ไขว้เขว

(     รซ )
ทำให้เจ็บปวด

(       )
รบกวน

(     )
เดินโซเซ

drill
(  )
เจาะ

drop
(   )
ตก,หล่น

(      )
หดตัว

(     )
ลงเรือ

embed
(     )
ฝังลงไป

(    รซ )
โอบกอด

emit
(    )
ปล่อยออกมา

(       )
ให้อำนาจ

(     )
หุ้มอย่างมิดชิด

( อน    ีย)
ทำให้เป็นที่รักใคร่

(       )
พยายาม(คำทางการ)

(     )
เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน

endow
(     )
บริจาค

(      )
อดทน

(     )
ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม

(      )
สืบสวน

( อน   ัว)
ทำให้แน่ใจ

(    )
ทำให้หลงใหล

(   วท )
ทำให้เท่ากัน

( อซ      )
ประมาณ

(  วลล  อท )
ประเมินผล

(  ลฟ )
ค่อยๆปรากฏขึ้น

(        )
พิจารณา

(     )
เกินกว่า

(      )
แยกออกไป

( อค    )
หายใจออก

expel
(     )
ไล่ออกจากการเป็นสมาชิก

( อค     )
เอาเปรียบ

(     )
เปิดเผย

(     )
ขยายออก

(     รค )
สกัดออกมา

exude
(      )
ไหลซึมออก

(    ลล    )
ทำให้สะดวกขึ้น

fire
(    )
จุดไฟ

(  ลท   )
ยกยอ

flee
(  )
หลบหนี

fling
(   )
ขว้าง

flock
(   )
รวมกลุ่ม

force
(   )
บังคับ

(     )
ป้องกัน

(     )
ยกโทษให้

(      )
ให้กำลังใจ

free
(  )
ปลดปล่อย

(  ลล  )
เล่นสนุกสนาน

(     รท )
ทำให้ท้อแท้

(  ลฟ  )
สมหวัง

(      )
เสี่ยงโชค

(      )
กระโดดโลดเต้น

gaze
(   )
จ้องมอง

(       )
กล่าวสรุป

(  ลน )
ชำเลือง

(    )
ชำเลืองมอง

grant
(  รน )
อนุญาต

grasp
(   )
จับ

graze
(  รซ )
กินหญ้า

grin
(   )
ยิ้มกว้าง

grind
(  รน )
บด

gulp
(  )
เขมือบ

hail
(  )
ร้องทักทาย

(     )
ตอก,ทุบ

(     )
ทำให้หยุดชะงัก

(    )
รบกวน

(        )
ลังเลใจ

hinge
(   )
ติดบานพับ

hitch
(   )
ผูก(ไว้ชั่วคราว)

hoax
(   )
หลอกลวง

(     )
ทำให้หวาดกลัว

hull
(  )
ปอกเปลือก

(    ลล  อท )
ขายหน้าขายตา


ชุดที่ 3 ตัวอักษร i-r(     )
จุ่ม

(      )
ทำให้เป็นอันตราย

(     )
กำหนด

(        )
ทำให้ยากจน

(           )
ทำให้เป็นอุตสาหกรรม

(      รท )
แทรกซึม

(        )
อาศัยอยู่ใน

(    )
หายใจเข้า

(    )
ทำร้าย

inset
(     )
ใส่

(       )
ดลใจ

(     )
ติดตั้ง

(    ัว)
ประกันภัย

(         )
ทำให้รุนแรงขึ้น

(    รค )
มีปฏิกิริยาต่อกัน

(      ีย)
รบกวน

(     )
วางอุบาย

(        )
ท่วม

( อซ   ลท )
แยกตัวออก

(      )
กระแทก,ผลัก,เบียด

(  )
ปล่อยเรือลงน้ำ

lay
( )
วางลง,ปู,พาด

leak
(  )
การรั่วไหล(น้ำ,กระแสไฟฟ้า,…)

leap
(  )
กระโดด

lend
( ลน )
ให้ยืม

(       )
ทำให้เสรี

link
(  )
เชื่อมต่อ

(      )
ทำให้เป็นของเหลว

man
(   )
เข้าประจำที่

(      )
ท่องจำ

(       )
ทำให้เล็กลงที่สุด

(      )
จับคู่ผิด

moor
(  )
จอดเรือ

(     วท )
กระตุ้น

(  ลท    )
เพิ่มจำนวน

(    ลค )
ไม่สนใจ

(       อท )
เจรจาต่อรอง

(      )
แจ้งความ

(   )
เลี้ยงดู

(   )
ทำบุญคุณให้

(       )
ขวางทาง

(    )
ได้รับ

omit
(    )
ละเว้น

(   รซ )
กดขี่

orbit
(   )
โคจร

(        )
เกิดขึ้น

(        )
มีจำนวนมากกว่า

(   )
มีความสำคัญมากเกินไป

(       )
คิดเงินแพงเกินไป

(       )
ทำอาหารสุกมากเกินไป

(      )
รับประทานมากเกินไป

(     รส      )
ประเมินมากเกินไป

(      )
ไหลล้น

(         )
เอาชนะ(ด้วยพละกำลัง)

(      )
ตรวจตรา

(         )
บดบัง

peck
(   )
จิก,แทะ,เล็ม

(       )
ประหาร

(     )
ปล้นสะดม

plead
(   )
สารภาพ

plug
(   )
เสียบ,อุดรู

(        )
ทำให้เป็นที่นิยม

(    )
จ่ายล่วงหน้า

(     )
แนะนำ

(   )
ดูมาก่อน

(       )
จัดหามา

(     )
คัดค้าน

pump
(   )
ปั๊มลมหรือของเหลว

(      )
ทำโทษ

(     )
ซื้อ

quote
(  วท )
ยกคำพูดมา

rage
( รจ )
แสดงความเดือดดาล

raise
( รซ )
เลี้ยงดู

reap
(  )
เก็บเกี่ยว

(   รน )
จัดเตรียมใหม่

(    ัว)
ทำให้มั่นใจใหม่

(   )
ท่อง

( รค     )
คิดคำนวณ

( รค      )
จำได้

( รค      )
แนะนำ

(      )
เอากลับคืน

reek
(  )
ปล่อยควัน