• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

สรุปคำกริยา(verb)พื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สรุปคำกริยา(verb)พื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หลังจากที่่เราได้เรียนรู้คำกริยาพื้นฐานชั้นประถมกันมาบ้างแล้ว สำหรับในชุดคำศัพท์นี้พบกับคำกริยาของมัธยมต้นกันบ้าง โดยยังคงเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกและการแสดงออกอีกเช่นเคย คำกริยาที่มีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมมารองรับเรียกว่า (intransitive verb)หรือ"อกรรมกริยา" เช่น advise (แนะนำ) flow(ไหล)ส่วนประเภทกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับด้วยจึงจะทำให้ประโยคนั้น เรียกว่า(transitive verb)หรือ "สกรรมกริยา"ตัวอย่างเช่น realize(เข้าใจ) request(ขอร้อง)เรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e


(อะแบนเดิน)
ละทิ้ง

(แอคเซส)
เข้าถึงได้

(อะชีฟว)
สำเร็จ

(เอิดไมเออะ)
ชม,นับถือ

(แอดวะไทซ์)
ลงโฆษณา

(เอิดไวซ์)
แนะนำ

(อะเฟคท์)
มีผลต่อ

(อะฟอด)
จัดให้มี

aim
(เอม)
ตั้งใจ

alter
(ออลเทอะ)
ปรับเปลี่ยน

(อะเนานซ์)
ประกาศ

annoy
(อะนอย)
รบกวน

(อะเพีย)
ดูเหมือนจะ

apply
(อะไพล)
ใช้

(อะพอยนท์)
มอบหมาย

(อะพรูฟว)
เห็นด้วย

argue
(อากยู)
โต้เถียง

(อะเซมเบิล)
ประกอบ

(อะไซน์)
กำหนด

(อะโซชีเอท)
มีส่วนร่วม

(อะแทช)
ผูกมัด

(อะเทนด์)
เข้าร่วม

(อะแทรคท์)
ดึงดูดความสนใจ

avoid
(อะวอยด์)
หลีกเลี่ยง

await
(อะเวท)
รอคอย

bark
(บาค)
เห่า

beep
(บีพ)
เสียงเตือนแหลมสั้น

befit
(บิฟิท)
เหมาะสม

blame
(เบลม)
กล่าวโทษ,ตำหนิ

(บอธเธอะ)
รบกวน

(บรอดคาซท์)
กระจาย

carve
(คาฟว)
แกะสลัก

(อคททะพัลท์)
ขว้างหรือยิงก้อนหิน

chat
(แชท)
พูดคุย

(แคลซซิไฟ)
แยกประเภท

(คัมแบท)
ต่อสู้

(คะมยูท)
แลกเปลี่ยน

(เคิมพีท)
แข่งขัน

(เคิมเพลน)
บ่น,ร้องทุกข์

(เคินเฟส)
สารภาพ

(คอนฟยูซ)
สับสน

(คะเนคท์)
เชื่อมต่อ

(คองเคอะ)
ชนะ

(เคินเซนท์)
ยอมรับ

(เคินซิดเดอะ)
พิจารณา

(เคินเทน)
ประกอบด้วย

(เคินทริบบยูท)
ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)

(คอนโทรล)
ควบคุม

crash
(แครช)
ชนอย่างแรง

crawl
(ครอล)
คลาน

(ครีเอท)
สร้างสรรค์

(คริททิไซซ)
วิจารณ์

dance
(แดนซ์)
เต้นรำ

deal
(ดีล)
จัดการ

(ดิแคล)
ประกาศ

(ดีเคิมโพซท์)
ทำให้เน่าเปื่อย (ทางชีววิทยา)

(ดิครีซ)
ลดลง

(ดิเฟนด์)
ป้องกัน

(ดิไฟน์)
นิยาม

(ดิลิฟเวอะ)
ส่ง

(ดิเพนด์)
ขึ้นอยู่กับ

(ดิเวลเลิพ)
พัฒนา

(ดิไวซ์)
คิดขึ้นใหม่

(ดิโวท)
มอบให้

die
(ได)
ตาย

(ดิฟเฟอะ)
แตกต่างจาก

dig
(ดิก)
ขุด

(ดิซเอเบิล)
ทำให้ไร้ความสามารถ

(ดิซอะกรี)
ไม่เห็นด้วย

(ดิซอะเพีย)
หายไป,สาบสูญ

(ดิซอะพอยนท์)
ทำให้ผิดหวัง

(ดิซคาริจ)
ทำให้หมดกำลังใจ

(ดิซไลค์)
ไม่ชอบ

(ดิซอลฟว)
ละลาย

(ดิสตริบยูท)
แจกจ่าย

(ดิวอซ)
แยกออก

doubt
(เดาท์)
สงสัย

drag
(แดรก)
พ่นควัน

dump
(ดัมพ์)
ทิ้ง

dye
(ได)
ย้อมสี

earn
(เอิน)
ได้รับ

(เอจจูเคท)
สั่งสอน

(อิลิมมะเนท)
ขจัด

(อิมแบเริซ)
ทำให้ขวยเขิน

(อิเนเบิล)
ทำให้เป็นไปได้

(อินเคานเทอะ)
เผชิญหน้า

(อินคะริจ)
ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน

end
(เอนด์)
ทำให้สิ้นสุด

(อินเดนเจอะ)
ทำให้อยู่ในอันตราย

(อินฮานซ์)
ทำให้ดีเพิ่มขึ้น

equip
(อีควิพ)
จัดหามาให้

erase
(อิเรซ)
ลบ

(อิสแตบลิช)
สร้าง,สถาปนา

(อิแวพพะเรท)
ทำให้ระเหย

(อิคซเชนจ์)
แลกเปลี่ยน

(อิกซอซท์)
ใช้หมด

exist
(อิกซิซท์)
มีชีวิต

(อิคซแปนด์)
เจริญรุ่งเรือง

(อิคซเปลน)
อธิบาย

export
(อิคซปอท)
ส่งออก

(อิคซเปรซ)
แสดงความคิด


ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p


(เฟด)
จางลง

(เฟล)
ล้มเหลว

(ฟาซเซิน)
ผูกมัด, รัด, พัน

(แฟทเทิน)
ทำให้อ้วน

fit
(ฟิท)
พอดี (ขนาด)

(แฟลช)
ส่องแสงวาบขึ้นมา

(เฟลิท)
เกี้ยวพาราสี

(โฟล)
ไหล

(โฟเคิซ)
เพ่งความสนใจ

(ฟรีเควินท์)
ไปบ่อย

(ไฟรเทิน)
ขู่

frown
(เฟราน์)
ทำหน้าบึ้ง

fry
(ฟราย)
ทอด (อาหาร)

(เฟอนิช)
ตกแต่ง

gain
(เกน)
ได้รับ,กำไร

(แกธเธอะ)
รวบรวม

(เจนนะเรท)
สร้างขึ้น

(กิกเกิล)
หัวเราะคิกคัก

(กัฟเวิน)
ปกครอง

grab
(แกรบ)
คว้า,ยึด,เกาะ

grasp
(กราซพ์)
จับ

greet
(กรีท)
ทักทาย

grill
(กริล)
ย่าง

guide
(ไกด์)
แนะนำ

(แฮนเดิล)
ดูแล

harm
(ฮาม)
ทำร้าย

heal
(ฮีล)
รักษา

hide
(ไฮด์)
ซ่อน

hike
(ไฮค์)
เดินทางไกลด้วยเท้า

hire
(ไฮเออะ)
จ้าง

hope
(โฮพ)
หวัง

hug
(ฮัก)
กอด

(อิกนอ)
ทำละเลย,ไม่สนใจ

(อิเลิสเตรท)
แสดงตัวอย่าง

(อิแมจจิน)
คิดสรุปเอาเอง

(อิมเพอซะเนท)
เลียนแบบ

imply
(อิมไพล)
บอกเป็นนัย

(อิมพอท)
นำเข้า

(อิมเพรซ)
ประทับใจ

(อินไซท์)
กระตุ้น

(อินคลูด)
ประกอบด้วย

(อินครีซ)
เพิ่ม

(อินดิเคท)
แสดง

(อินฟลูเอินซ์)
มีอิทธิพลต่อ

(อินเฮริท)
รับมรดก

(อินเจคท์)
ฉีด

(อินไควเออะ)
ไต่ถาม

(อินซิซท์)
ยืนยัน

(อินเทนด์)
ตั้งใจ

(อินเทอพริท)
อธิบาย

(อินทิมมิเดท)
ขู่

(อินเวด)
บุกรุก

(อินเวสติเกท)
สืบสวน

(อินวอลฟว)
เกี่ยวพัน

iron
(ไอเอิน)
รีด (เสื้อผ้า)

(อิริเทท)
ทำให้ระคายเคือง

jam
(แจม)
อัด,ยัด,เบียด

jerk
(เจิค)
กระตุก

joke
(โจค)
เล่นตลก

knit
(นิท)
ถัก

lie
(ไล)
โกหก

lit
(ลิท)
กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1

(โลธ)
รังเกียจ

(โลเคท)
ก่อตั้ง

(เมนเทน)
รักษาไว้

(แมนนิจ)
บริหาร,จัดการ

(แมนนิวแฟคเชอะ)
ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง

munch
(มันช์)
เคี้ยวเสียงดัง

(เมอเดอะ)
ฆาตกรรม

(แนฟวิเกท)
หาเส้นทาง

nod
(นอด)
พยักหน้า

obey
(อะเบ)
เชื่อฟัง

occur
(อะเคอ)
เกิดขึ้น

offer
(ออเฟอะ)
เสนอเพื่อให้พิจารณา

(ออพพะเรท)
ผ่าตัด

(ออกะไนซ์)
จัดตั้ง,สร้าง

(โอเวอะคัม)
เอาชนะ

(โอเวอะเครานด์)
แน่นมากไป

(โอเวอะเฮียร์)
ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ

(โอเวอะลุค)
เมินเฉย

(โอเวอะซลีพ)
นอนเกินเวลา

owe
(โอ)
เป็นหนี้

pant
(แพนท์)
หายใจหอบ

(แพระไลซ์)
ทำให้เป็นอัมพาต (ทางการแพทย์)

(พาทิซซิเพท)
มีส่วนร่วม

peeve
(พีฟว)
รบกวน

(พะฟอม)
ปฏิบัติหน้าที่

(พะซเวด)
ชักชวน

(พิเอิซ)
แทง

(พินพอยนท์)
หาตำแหน่ง

pitch
(พิช)
ขว้าง,โยน,เหวี่ยง

(พอลลิช)
ขัด

(พะสโปน)
เลื่อนเวลาออกไป

(พริคลูด)
ขัดขวาง

(พริเฟอ)
ชอบมากกว่า

(พริเซิฟว)
สงวน, อนุรักษ์

press
(เพรซ)
กด

(พริเทนด์)
แกล้งทำ

(พริเวนท์)
ป้องกัน

(พระซีด)
ดำเนินการ

(พระดิวซ์)
สร้าง

(พระโมท)
ส่งเสริม

prop
(พรอพ)
สนับสนุน

(พระโพซ)
เสนอ

(พระเทคท์)
ป้องกัน

prove
(พรูฟว)
พิสูจน์,ตรวจสอบ

(พระไวด์)
จัดหาให้

(พระโวค)
ทำให้โกรธ

(พับลิช)
จัดพิมพ์

pull
(พุล)
ดึง

push
(พุช)
ดัน, ผลัก, เข็น


ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-w


(เควเวอะ)
สั่น

(ควิท)
หยุด,เลิก, เว้น

(เรซ)
ยกขึ้น

(แรงค์)
จัดแถว

(รีช)
มาถึง

(รีแอคท์)
เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน

(รีอะไลซ์)
เข้าใจ

(รีคอล)
ระลึก

(รีซิฟว)
ยอมรับ

(เรคคะเมนด์)
แนะนำ

(รีครูท)
รับคนใหม่

(รีเกรท)
เสียใจ, เศร้าโศก

(รีเฮิซ)
ฝึกซ้อม

rely
(ริไล)
เชื่อใจ

(ริมาค)
สังเกต

(ริไมนด์)
เตือนความจำ

(เรนนะเวท)
ปรับปรุงใหม่

(รีเพลซ)
แทนที่

reply
(รีไพล)
ตอบ

(รีเควซท์)
ขอร้อง,เรียกร้อง

(เรสคิว)
ช่วยชีวิต

(รีเซิซ)
วิจัย

(รีเซมเบิล)
คล้าย

(ริซิซท์)
ต่อต้าน

(ริสตอ)
ฟื้นฟู

(ริไทเออะ)
ถอนตัว

reuse
(รียูซ)
นำกลับมาใช้ใหม่

(ริวีล)
เปิดเผย

(ริเวนจ์)
แก้แค้น

(รีไรท์)
เขียนใหม่

roam
(โรม)
ท่องเที่ยวไป

rock
(รอค)
โยก, แกว่ง, เขย่า

rouse
(เราซ์)
ปลุก

row
(โร)
ทะเลาะวิวาท

rub
(รับ)
ขัด, ถู, นวด

ruin
(รูอิน)
ทำให้พินาศ,ทำลาย

rush
(รัช)
รีบเร่ง

scan
(สแกน)
ตรวจรายละเอียด

(สแกทเทอะ)
ทำให้กระจาย

(สแกรช)
ขูดออก

scrub
(สกรับ)
ถู,ขัดอย่างแรง

seek
(ซีค)
ค้นหา

seem
(ซีม)
ดูเหมือนว่า

(ซิเลคท์)
คัดเลือก

share
(แช)
แบ่งส่วน

shout
(เชาท์)
ตะโกน

show
(โช)
แสดง

(ชริงค์)
หดตัว

slam
(ซแลม)
ปิดดังปัง

slice
(สไลซ์)
ตัดเป็นแผ่นบาง

slide
(สไลด์)
ลื่น

smite
(ซไมท์)
ตีอย่างแรง

spark
(สปาค)
เกิดประกายไฟ

(สเปชเชิลไลซ์)
เป็นผู้เชี่ยวชาญ

(สเปคยูเลท)
พิจารณา

spend
(สเพนด์)
จ่ายเงิน

spill
(สปิล)
ทำให้หก

spin
(สปิน)
ปั่น

spoil
(สปอยล์)
ทำให้เสียหาย

(สเปรน)
ทำให้เคล็ด

(สเพรด)
กระจายไปทั่ว

(สกวอช)
บด,บีบ,คั้น

(สควีซ)
คั้น,บีบ,กด

steal
(สตีล)
ขโมย

stew
(สติว)
เคี่ยว

stomp
(สตอมพ์)
กระทืบ

(สแตงเกิล)
บีบบังคับ

(สเตรส)
ออกเสียงหนัก

(ซะเจซท์)
แนะนำ

(ซัมมะไรซ์)
สรุป

(ซะไพล)
จัดหาให้

(ซะพอท)
สนับสนุน

(ซะโพซ)
สมมุติ

surf
(เซิฟ)
เล่นกระดานโต้คลื่น

(ซะเรานด์)
ล้อมรอบ

(ซะสเปคท์)
สงสัย

(ซะสเปนด์)
เลื่อน

(สวอลโล)
กลืน

swear
(สแวร์)
สาบาน

tend
(เทนด์)
คอยรับใช้

(เทริไฟ)
ทำให้หวาดกลัว

tote
(โทท)
รวมยอด

touch
(ทัช)
สัมผัส

trail
(เทรล)
ตามรอย

(แทรนซ์เฟอ)
ขนย้าย

treat
(ทรีท)
รักษา

trust
(ทรัซท์)
วางใจ

twist
(ทวิซท์)
บิดเป็นเกลียว

(อันลีช)
ปล่อย

(อัพเดท)
ทำให้ทันสมัย

(แวนนิช)
หายไป, ล้มหายตายจากไป

vend
(เวนด์)
เร่ขาย

visit
(วิซิท)
มาเยี่ยม

vote
(โวท)
ลงคะแนน

waive
(เวฟว)
สละสิทธิ์

weave
(วีฟว)
ถักทอ

(วันเดอะ)
รู้สึกประหลาดใจ

woo
(วู)
ขอความรัก (คำเก่าและคำทางวรรณคดี)

(เวอชิฟ)
กราบไหว้, นมัสการ,

(ริกเกิล)
บิดตัว

yield
(ยีลด์)
ให้ผลผลิต


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop questioning.
เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุ่งนี้
สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถาม
CR. Albert Einstein

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...