engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สรุปคำกริยา(verb)พื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สรุปคำกริยา(verb)พื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หลังจากที่่เราได้เรียนรู้คำกริยาพื้นฐานชั้นประถมกันมาบ้างแล้ว สำหรับในชุดคำศัพท์นี้พบกับคำกริยาของมัธยมต้นกันบ้าง โดยยังคงเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกและการแสดงออกอีกเช่นเคย คำกริยาที่มีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมมารองรับเรียกว่า (intransitive verb)หรือ"อกรรมกริยา" เช่น advise (แนะนำ) flow(ไหล)ส่วนประเภทกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับด้วยจึงจะทำให้ประโยคนั้น เรียกว่า(transitive verb)หรือ "สกรรมกริยา"ตัวอย่างเช่น realize(เข้าใจ) request(ขอร้อง)เรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e(        )
ละทิ้ง

( อค    )
เข้าถึงได้

(    )
สำเร็จ

( อด     )
ชม,นับถือ

( อด    )
ลงโฆษณา

( อด  วซ )
แนะนำ

(    )
มีผลต่อ

(    )
จัดให้มี

aim
( อม )
ตั้งใจ

alter
(  )
ปรับเปลี่ยน

(    )
ประกาศ

annoy
(    )
รบกวน

(    ีย)
ดูเหมือนจะ

apply
(   )
ใช้

(     )
มอบหมาย

(    )
เห็นด้วย

argue
(   )
โต้เถียง

(       )
ประกอบ

(   )
กำหนด

(      อท )
มีส่วนร่วม

(    )
ผูกมัด

(    )
เข้าร่วม

(   รค )
ดึงดูดความสนใจ

avoid
(   )
หลีกเลี่ยง

await
(  วท )
รอคอย

bark
(   )
เห่า

beep
(   )
เสียงเตือนแหลมสั้น

befit
(     )
เหมาะสม

blame
(  ลม )
กล่าวโทษ,ตำหนิ

(     )
รบกวน

(      )
กระจาย

carve
(   )
แกะสลัก

(อค      )
ขว้างหรือยิงก้อนหิน

chat
(   )
พูดคุย

(  ลส     )
แยกประเภท

(      )
ต่อสู้

(      )
แลกเปลี่ยน

(      )
แข่งขัน

(     ลน )
บ่น,ร้องทุกข์

(      )
สารภาพ

(     วซ )
สับสน

(      )
เชื่อมต่อ

(     )
ชนะ

(       )
ยอมรับ

(        )
พิจารณา

(      )
ประกอบด้วย

(        )
ให้(เพื่อช่วยเหลือ)

(     รล)
ควบคุม

crash
(  รช )
ชนอย่างแรง

crawl
(  )
คลาน

(   อท )
สร้างสรรค์

(        )
วิจารณ์

dance
(   )
เต้นรำ

deal
(  )
จัดการ

(    )
ประกาศ

(         )
ทำให้เน่าเปื่อย(ทางชีววิทยา)

(     )
ลดลง

(     )
ป้องกัน

(    )
นิยาม

(      )
ส่ง

(     )
ขึ้นอยู่กับ

(   วล   )
พัฒนา

(   )
คิดขึ้นใหม่

(   วท )
มอบให้

die
(  )
ตาย

(     )
แตกต่างจาก

dig
(   )
ขุด

(       )
ทำให้ไร้ความสามารถ

(      )
ไม่เห็นด้วย

(       ีย)
หายไป,สาบสูญ

(       )
ทำให้ผิดหวัง

(       )
ทำให้หมดกำลังใจ

(    )
ไม่ชอบ

(    ลฟ )
ละลาย

(        )
แจกจ่าย

(    )
แยกออก

doubt
(   )
สงสัย

drag
(  รก )
พ่นควัน

dump
(   )
ทิ้ง

dye
(  )
ย้อมสี

earn
(   )
ได้รับ

( อจ      )
สั่งสอน

(        )
ขจัด

( อม      )
ทำให้ขวยเขิน

(      )
ทำให้เป็นไปได้

(        )
เผชิญหน้า

( อน    )
ส่งเสริม,สนับสนุน,เกื้อหนุน

end
( อน )
ทำให้สิ้นสุด

(       )
ทำให้อยู่ในอันตราย

( อน    )
ทำให้ดีเพิ่มขึ้น

equip
(    )
จัดหามาให้

erase
(  รซ )
ลบ

( อซ      )
สร้าง,สถาปนา

(  วพ    รท )
ทำให้ระเหย

(     )
แลกเปลี่ยน

(     )
ใช้หมด

exist
(     )
มีชีวิต

(     )
เจริญรุ่งเรือง

(    ลน )
อธิบาย

export
(      )
ส่งออก

(    รส )
แสดงความคิด


ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p(   )
จางลง

(  )
ล้มเหลว

(       )
ผูกมัด,รัด,พัน

(       )
ทำให้อ้วน

fit
(   )
พอดี(ขนาด)

(  ลช )
ส่องแสงวาบขึ้นมา

(    )
จีบ

(  )
ไหล

(     )
เพ่งความสนใจ

(      )
ไปบ่อย

(      )
ขู่

frown
(   )
ทำหน้าบึ้ง

fry
(   )
ทอด(อาหาร)

(    )
ตกแต่ง

gain
(   )
ได้รับ,กำไร

(     )
รวบรวม

(     รท )
สร้างขึ้น

(      )
หัวเราะคิกคัก

(      )
ปกครอง

grab
(  รบ )
คว้า,ยึด,เกาะ

grasp
(   )
จับ

greet
(   )
ทักทาย

grill
(  )
ย่าง

guide
(  )
แนะนำ

(      )
ดูแล

harm
(   )
ทำร้าย

heal
(  )
รักษา

hide
(  )
ซ่อน

hike
(  )
เดินทางไกลด้วยเท้า

hire
(    )
จ้าง

hope
(   )
หวัง

hug
(   )
กอด

(    )
ทำละเลย,ไม่สนใจ

(     รท )
แสดงตัวอย่าง

(       )
คิดสรุปเอาเอง

(        )
เลียนแบบ

imply
(    )
บอกเป็นนัย

(     )
นำเข้า

(    รส )
ประทับใจ

(    )
กระตุ้น

(     )
ประกอบด้วย

(     )
เพิ่ม

(       )
แสดง

(       )
มีอิทธิพลต่อ

(      )
รับมรดก

(     )
ฉีด

(      )
ไต่ถาม

(     )
ยืนยัน

(     )
ตั้งใจ

(      )
อธิบาย

(          )
ขู่

(   วด )
บุกรุก

(   วส      )
สืบสวน

(   ลฟ )
เกี่ยวพัน

iron
(    )
รีด(เสื้อผ้า)

(     )
ทำให้ระคายเคือง

jam
(   )
อัด,ยัด,เบียด

jerk
(    )
กระตุก

joke
(   )
เล่นตลก

knit
(   )
ถัก

lie
( )
โกหก

lit
(  )
กริยาช่องที่2และ3ของกริยาlight1

( ลธ )
รังเกียจ

(    )
ก่อตั้ง

(      )
รักษาไว้

(      )
บริหาร,จัดการ

(          )
ประดิษฐ์,ทำ,สร้าง

munch
(   )
เคี้ยวเสียงดัง

(   )
ฆาตกรรม

(       )
หาเส้นทาง

nod
(   )
พยักหน้า

obey
(    )
เชื่อฟัง

occur
(  )
เกิดขึ้น

offer
(   )
เสนอเพื่อให้พิจารณา

(    รท )
ผ่าตัด

(    )
จัดตั้ง,สร้าง

(       )
เอาชนะ

(        )
แน่นมากไป

(       ีย)
ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ

(      )
เมินเฉย

(       )
นอนเกินเวลา

owe
(  )
เป็นหนี้

pant
(   )
หายใจหอบ

(    )
ทำให้เป็นอัมพาต(ทางการแพทย์)

(          )
มีส่วนร่วม

peeve
(   )
รบกวน

(    )
ปฏิบัติหน้าที่

(     วด )
ชักชวน

(     )
แทง

(       )
หาตำแหน่ง

pitch
(   )
ขว้าง,โยน,เหวี่ยง

(  ลล  )
ขัด

(      )
เลื่อนเวลาออกไป

(     )
ขัดขวาง

(   )
ชอบมากกว่า

(      )
สงวน,อนุรักษ์

press
(  รส )
กด

(     )
แกล้งทำ

(   วน )
ป้องกัน

(     )
ดำเนินการ

(    )
สร้าง

(     )
ส่งเสริม

prop
(   )
สนับสนุน

(     )
เสนอ

(     )
ป้องกัน

prove
(   )
พิสูจน์,ตรวจสอบ

(   )
จัดหาให้

(   วค )
ทำให้โกรธ

(     )
จัดพิมพ์

pull
(  )
ดึง

push
(   )
ดัน,ผลัก,เข็น


ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-w(    )
สั่น

(   )
หยุด,เลิก,เว้น

( รซ )
ยกขึ้น

( รง )
จัดแถว

(  )
มาถึง

(  อค )
เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน

(   )
เข้าใจ

(   )
ระลึก

(    )
ยอมรับ

( รค      )
แนะนำ

(    )
รับคนใหม่

(   รท )
เสียใจ,เศร้าโศก

(     )
ฝึกซ้อม

rely
(  )
เชื่อใจ

(    )
สังเกต

(   )
เตือนความจำ

( รน    วท )
ปรับปรุงใหม่

(   ลซ )
แทนที่

reply
(   )
ตอบ

(   วส )
ขอร้อง,เรียกร้อง

( รส   )
ช่วยชีวิต

(     )
วิจัย

(       )
คล้าย

(    )
ต่อต้าน

(    )
ฟื้นฟู

(     )
ถอนตัว

reuse
(    )
นำกลับมาใช้ใหม่

(  )
เปิดเผย

(  วน )
แก้แค้น

(  )
เขียนใหม่

roam
( รม )
ท่องเที่ยวไป

rock
(  )
โยก,แกว่ง,เขย่า

rouse
(  )
ปลุก

row
( )
ทะเลาะวิวาท

rub
(  )
ขัด,ถู,นวด

ruin
(   )
ทำให้พินาศ,ทำลาย

rush
(  )
รีบเร่ง

scan
(    )
ตรวจรายละเอียด

(      )
ทำให้กระจาย

(   รช )
ขูดออก

scrub
(    )
ถู,ขัดอย่างแรง

seek
(   )
ค้นหา

seem
(   )
ดูเหมือนว่า

(   ลค )
คัดเลือก

share
(  )
แบ่งส่วน

shout
(   )
ตะโกน

show
(  )
แสดง

(   )
หดตัว,เหี่ยว

slam
(  ลม )
ปิดดังปัง

slice
(  )
ตัดเป็นแผ่นบาง

slide
(  )
ลื่น

smite
(   )
ตีอย่างแรง

spark
(    )
เกิดประกายไฟ

(        )
เป็นผู้เชี่ยวชาญ

(       ลท )
พิจารณา

spend
(    )
จ่ายเงิน

spill
(   )
ทำให้หก

spin
(    )
ปั่น

spoil
(    )
ทำให้เสียหาย

(   รน )
ทำให้เคล็ด

(   รด )
กระจายไปทั่ว

(    )
บด,บีบ,คั้น

(    )
คั้น,บีบ,กด

steal
(   )
ขโมย

stew
(   )
เคี่ยว

stomp
(    )
กระทืบ

(   รง    ล<