engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

สรุปคำกริยา(verb)พื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สรุปคำกริยา(verb)พื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

หลังจากที่่เราได้เรียนรู้คำกริยาพื้นฐานชั้นประถมกันมาบ้างแล้ว สำหรับในชุดคำศัพท์นี้พบกับคำกริยาของมัธยมต้นกันบ้าง โดยยังคงเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกและการแสดงออกอีกเช่นเคย คำกริยาที่มีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมมารองรับเรียกว่า (intransitive verb)หรือ"อกรรมกริยา" เช่น advise (แนะนำ) flow(ไหล)ส่วนประเภทกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับด้วยจึงจะทำให้ประโยคนั้น เรียกว่า(transitive verb)หรือ "สกรรมกริยา"ตัวอย่างเช่น realize(เข้าใจ) request(ขอร้อง)เรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e


abandon
(        )
ละทิ้ง

access
( อค    )
เข้าถึงได้

achieve
(    )
สำเร็จ

admire
( อด     )
ชม,นับถือ

advertise
( อด    )
ลงโฆษณา

advise
( อด  วซ )
แนะนำ

affect
(    )
มีผลต่อ

afford
(    )
จัดให้มี

aim
( อม )
ตั้งใจ

alter
(  )
ปรับเปลี่ยน

announce
(    )
ประกาศ

annoy
(    )
รบกวน

appear
(    ีย)
ดูเหมือนจะ

apply
(   )
ใช้

appoint
(     )
มอบหมาย

approve
(    )
เห็นด้วย

argue
(   )
โต้เถียง

assemble
(       )
ประกอบ

assign
(   )
กำหนด

associate
(      อท )
มีส่วนร่วม

attach
(    )
ผูกมัด

attend
(    )
เข้าร่วม

attract
(   รค )
ดึงดูดความสนใจ

avoid
(   )
หลีกเลี่ยง

await
(  วท )
รอคอย

bark
(   )
เห่า

beep
(   )
เสียงเตือนแหลมสั้น

befit
(     )
เหมาะสม

blame
(  ลม )
กล่าวโทษ,ตำหนิ

bother
(     )
รบกวน

broadcast
(      )
กระจาย

carve
(   )
แกะสลัก

catapult
(อค      )
ขว้างหรือยิงก้อนหิน

chat
(   )
พูดคุย

classify
(  ลส     )
แยกประเภท

combat
(      )
ต่อสู้

commute
(      )
แลกเปลี่ยน

compete
(      )
แข่งขัน

complain
(     ลน )
บ่น,ร้องทุกข์

confess
(      )
สารภาพ

confuse
(     วซ )
สับสน

connect
(      )
เชื่อมต่อ

conquer
(     )
ชนะ

consent
(       )
ยอมรับ

consider
(        )
พิจารณา

contain
(      )
ประกอบด้วย

contribute
(        )
ให้(เพื่อช่วยเหลือ)

control
(     รล)
ควบคุม

crash
(  รช )
ชนอย่างแรง

crawl
(  )
คลาน

create
(   อท )
สร้างสรรค์

criticize
(        )
วิจารณ์

dance
(   )
เต้นรำ

deal
(  )
จัดการ

declare
(    )
ประกาศ

decompose
(         )
ทำให้เน่าเปื่อย(ทางชีววิทยา)

decrease
(     )
ลดลง

defend
(     )
ป้องกัน

define
(    )
นิยาม

deliver
(      )
ส่ง

depend
(     )
ขึ้นอยู่กับ

develop
(   วล   )
พัฒนา

devise
(   )
คิดขึ้นใหม่

devote
(   วท )
มอบให้

die
(  )
ตาย

differ
(     )
แตกต่างจาก

dig
(   )
ขุด

disable
(       )
ทำให้ไร้ความสามารถ

disagree
(      )
ไม่เห็นด้วย

disappear
(       ีย)
หายไป,สาบสูญ

disappoint
(       )
ทำให้ผิดหวัง

discourage
(       )
ทำให้หมดกำลังใจ

dislike
(    )
ไม่ชอบ

dissolve
(    ลฟ )
ละลาย

distribute
(        )
แจกจ่าย

divorce
(    )
แยกออก

doubt
(   )
สงสัย

drag
(  รก )
พ่นควัน

dump
(   )
ทิ้ง

dye
(  )
ย้อมสี

earn
(   )
ได้รับ

educate
( อจ      )
สั่งสอน

eliminate
(        )
ขจัด

embarrass
( อม      )
ทำให้ขวยเขิน

enable
(      )
ทำให้เป็นไปได้

encounter
(        )
เผชิญหน้า

encourage
( อน    )
ส่งเสริม,สนับสนุน,เกื้อหนุน

end
( อน )
ทำให้สิ้นสุด

endanger
(       )
ทำให้อยู่ในอันตราย

enhance
( อน    )
ทำให้ดีเพิ่มขึ้น

equip
(    )
จัดหามาให้

erase
(  รซ )
ลบ

establish
( อซ      )
สร้าง,สถาปนา

evaporate
(  วพ    รท )
ทำให้ระเหย

exchange
(     )
แลกเปลี่ยน

exhaust
(     )
ใช้หมด

exist
(     )
มีชีวิต

expand
(     )
เจริญรุ่งเรือง

explain
(    ลน )
อธิบาย

export
(      )
ส่งออก

express
(    รส )
แสดงความคิด

ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p


fade
(   )
จางลง

fail
(  )
ล้มเหลว

fasten
(       )
ผูกมัด,รัด,พัน

fatten
(       )
ทำให้อ้วน

fit
(   )
พอดี(ขนาด)

flash
(  ลช )
ส่องแสงวาบขึ้นมา

flirt
(    )
จีบ

flow
(  )
ไหล

focus
(     )
เพ่งความสนใจ

frequent
(      )
ไปบ่อย

frighten
(      )
ขู่

frown
(   )
ทำหน้าบึ้ง

fry
(   )
ทอด(อาหาร)

furnish
(    )
ตกแต่ง

gain
(   )
ได้รับ,กำไร

gather
(     )
รวบรวม

generate
(     รท )
สร้างขึ้น

giggle
(      )
หัวเราะคิกคัก

govern
(      )
ปกครอง

grab
(  รบ )
คว้า,ยึด,เกาะ

grasp
(   )
จับ

greet
(   )
ทักทาย

grill
(  )
ย่าง

guide
(  )
แนะนำ

handle
(      )
ดูแล

harm
(   )
ทำร้าย

heal
(  )
รักษา

hide
(  )
ซ่อน

hike
(  )
เดินทางไกลด้วยเท้า

hire
(    )
จ้าง

hope
(   )
หวัง

hug
(   )
กอด

ignore
(    )
ทำละเลย,ไม่สนใจ

illustrate
(     รท )
แสดงตัวอย่าง

imagine
(       )
คิดสรุปเอาเอง

impersonate
(        )
เลียนแบบ

imply
(    )
บอกเป็นนัย

import
(     )
นำเข้า

impress
(    รส )
ประทับใจ

incite
(    )
กระตุ้น

include
(     )
ประกอบด้วย

increase
(     )
เพิ่ม

indicate
(       )
แสดง

influence
(       )
มีอิทธิพลต่อ

inherit
(      )
รับมรดก

inject
(     )
ฉีด

inquire
(      )
ไต่ถาม

insist
(     )
ยืนยัน

intend
(     )
ตั้งใจ

interpret
(      )
อธิบาย

intimidate
(          )
ขู่

invade
(   วด )
บุกรุก

investigate
(   วส      )
สืบสวน

involve
(   ลฟ )
เกี่ยวพัน

iron
(    )
รีด(เสื้อผ้า)

irritate
(     )
ทำให้ระคายเคือง

jam
(   )
อัด,ยัด,เบียด

jerk
(    )
กระตุก

joke
(   )
เล่นตลก

knit
(   )
ถัก

lie
( )
โกหก

lit
(  )
กริยาช่องที่2และ3ของกริยาlight1

loathe
( ลธ )
รังเกียจ

locate
(    )
ก่อตั้ง

maintain
(      )
รักษาไว้

manage
(      )
บริหาร,จัดการ

manufacture
(          )
ประดิษฐ์,ทำ,สร้าง

munch
(   )
เคี้ยวเสียงดัง

murder
(   )
ฆาตกรรม

navigate
(       )
หาเส้นทาง

nod
(   )
พยักหน้า

obey
(    )
เชื่อฟัง

occur
(  )
เกิดขึ้น

offer
(   )
เสนอเพื่อให้พิจารณา

operate
(    รท )
ผ่าตัด

organize
(    )
จัดตั้ง,สร้าง

overcome
(       )
เอาชนะ

overcrowd
(        )
แน่นมากไป

overhear
(       ีย)
ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ

overlook
(      )
เมินเฉย

oversleep
(       )
นอนเกินเวลา

owe
(  )
เป็นหนี้

pant
(   )
หายใจหอบ

paralyze
(    )
ทำให้เป็นอัมพาต(ทางการแพทย์)

participate
(          )
มีส่วนร่วม

peeve
(   )
รบกวน

perform
(    )
ปฏิบัติหน้าที่

persuade
(     วด )
ชักชวน

pierce
(     )
แทง

pinpoint
(       )
หาตำแหน่ง

pitch
(   )
ขว้าง,โยน,เหวี่ยง

polish
(  ลล  )
ขัด

postpone
(      )
เลื่อนเวลาออกไป

preclude
(     )
ขัดขวาง

prefer
(   )
ชอบมากกว่า

preserve
(      )
สงวน,อนุรักษ์

press
(  รส )
กด

pretend
(     )
แกล้งทำ

prevent
(   วน )
ป้องกัน

proceed
(     )
ดำเนินการ

produce
(    )
สร้าง

promote
(     )
ส่งเสริม

prop
(   )
สนับสนุน

propose
(     )
เสนอ

protect
(     )
ป้องกัน

prove
(   )
พิสูจน์,ตรวจสอบ

provide
(   )
จัดหาให้

provoke
(   วค )
ทำให้โกรธ

publish
(     )
จัดพิมพ์

pull
(  )
ดึง

push
(   )
ดัน,ผลัก,เข็น

ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-w


quaver
(    )
สั่น

quit
(   )
หยุด,เลิก,เว้น

raise
( รซ )
ยกขึ้น

rank
( รง )
จัดแถว

reach
(  )
มาถึง

react
(  อค )
เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน

realize
(   )
เข้าใจ

recall
(   )
ระลึก

receive
(    )
ยอมรับ

recommend
( รค      )
แนะนำ

recruit
(    )
รับคนใหม่

regret
(   รท )
เสียใจ,เศร้าโศก

rehearse
(     )
ฝึกซ้อม

rely
(  )
เชื่อใจ

remark
(    )
สังเกต

remind
(   )
เตือนความจำ

renovate
( รน    วท )
ปรับปรุงใหม่

replace
(   ลซ )
แทนที่

reply
(   )
ตอบ

request
(   วส )
ขอร้อง,เรียกร้อง

rescue
( รส   )
ช่วยชีวิต

research
(     )
วิจัย

resemble
(       )
คล้าย

resist
(    )
ต่อต้าน

restore
(    )
ฟื้นฟู

retire
(     )
ถอนตัว

reuse
(    )
นำกลับมาใช้ใหม่

reveal
(  )
เปิดเผย

revenge
(  วน )
แก้แค้น

rewrite
(  )
เขียนใหม่

roam
( รม )
ท่องเที่ยวไป

rock
(  )
โยก,แกว่ง,เขย่า

rouse
(  )
ปลุก

row
( )
ทะเลาะวิวาท

rub
(  )
ขัด,ถู,นวด

ruin
(   )
ทำให้พินาศ,ทำลาย

rush
(  )
รีบเร่ง

scan
(    )
ตรวจรายละเอียด

scatter
(      )
ทำให้กระจาย

scratch
(   รช )
ขูดออก

scrub
(    )
ถู,ขัดอย่างแรง

seek
(   )
ค้นหา

seem
(   )
ดูเหมือนว่า

select
(   ลค )
คัดเลือก