engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

เรารู้จักคำนามภาษาอังกฤษ (noun)กันมาบ้างแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งก็คือ คำที่ใช้บอกหรือเรียก คนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งคุณสมบัติของอารณ์และความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกและไม่แสดงออกค่ะ ในชุดคำศัพท์นาม ม.1นี้ได้รวบรวมไว้ให้น้องๆได้ทบทวนกันเพื่อ เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกด้วยนะ ตัวอย่างคำนามทีเกี่ยวกับคนได้แก่ คำว่า alien (คนต่างด้าว) candidate (ผู้สมัคร) citizen(ประชาชน)หรือที่เกี่ยวกับอารณ์ ความรู้สึก เรามาเรียนรู้ในชุดคำนามต่อไปนี้เลยค่ะ


คำนามภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.2
ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e


accent
( อค     )
การเน้นเสียง

account
(    )
บัญชี

activity
( อค       )
กิจกรรม

adoption
(        )
การยอมรับ

adventure
( อด  วน   )
การผจญภัย

adviser
( อด    )
ที่ปรึกษา

agent
(     )
ตัวแทน

album
( อลบ   )
สมุดเปล่า(สำหรับใส่รูป,แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ)

alien
(   ีย )
คนต่างด้าว

amateur
( อม     )
มือสมัครเล่น

amount
(    )
จำนวนรวม

apartment
(        )
ห้องชุด

apology
(    ลจ  )
คำขอโทษ

application
( อพ         )
การสมัคร

architecture
(        )
สถาปัตยกรรม

aspect
( อส    )
ลักษณะ

atmosphere
( อท        ีย)
ภูมิอากาศ

attempt
(    )
ความพยายาม

automobile
(      )
รถยนต์

balcony
(  ลค    )
ระเบียง

bandstand
(       )
สถานที่เปิดด้านข้าง(มีหลังคา)เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง

battle
(      )
การสู้รบ

belief
(    )
ความเชื่อ

bloom
(   )
การออกดอก

bond
(   )
ข้อผูกมัด

booking
(      )
การจองล่วงหน้า

building
(  วด   )
การก่อสร้าง

business card
(         )
นามบัตร

candidate
(        )
ผู้สมัคร

carriage
(    )
รถม้า

celebration
(  ลล   รท     )
งานเฉลิมฉลอง

celebrity
(   ลบ     )
ผู้มีชื่อเสียง

champion
(      ีย )
ผู้ชนะเลิศ

chandelier
(       ีย)
โคมไฟระย้า

chess
(   )
หมากรุก

citizen
(         )
ประชาชน

classmate
(      )
เพื่อนร่วมชั้นเรียน

coach
(   )
ครูฝึกกีฬา

colony
(  ลล   )
ประเทศอาณานิคม

command
(      )
คำสั่ง

comparison
(          )
การเปรียบเทียบ

conclusion
(         )
การสรุป

condition
(          )
เงื่อนไข

conductor
(        )
ผู้ควบคุมวงดนตรี

connection
(          )
การเชื่อมต่อ

constancy
(          )
ความจงรักภักดี

continent
(         )
ทวีป

contraction
(     รค     )
การหดตัว

critic
(      )
นักวิจารณ์

criticism
(            )
บทวิจารณ์

cruise
(   )
การล่องเรือ

crystal
(      )
ผลึก

custom
(       )
ประเพณี

debt
(   )
หนี้สิน

decade
(      )
ทศวรรษ

defense
(     )
การปกป้อง

definition
(            )
คำนิยาม

development
(   วล       )
การพัฒนา

dialogue
(     )
การสนทนา(คำทางการ)

diploma
(    ลม  )
อนุปริญญา

distance
(       )
ระยะห่าง

diversity
(       )
ความหลากหลาย

dossier
(      ีย)
การเก็บเอกสารประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน

dozen
(       )
หนึ่งโหล

dramatist
(  รม      )
นักเขียนบทละคร

drummer
(     )
คนตีกลอง

edition
(        )
รูปแบบของสิ่งพิมพ์

electricity
(  ลค        )
ไฟฟ้า

employee
( อม     )
ลูกจ้าง

ensemble
( อน       )
การเล่นดนตรีท้ังวง

enterprise
( อน    )
บริษัท

entertainer
( อน        )
ผู้ให้ความบันเทิง

equation
(       )
สมการ(คณิตศาสตร์)

evidence
( อฟ      )
หลักฐาน

example
(        )
ตัวอย่าง

expansion
(         )
การขยายออก

explosion
( อค       )
การระเบิด


ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p


faculty
(      ลท  )
คณะอาจารย์

fancy
(     )
จินตนาการ

feast
(   )
งานฉลอง

fertilizer
(      )
ปุ๋ย

fiction
(       )
หนังสืออ่านเล่น

frame
(  รม )
กรอบ

fraud
(   )
การหลอกลวง

frequency
(        )
ความถี่

fuel
(    )
เชื้อเพลิง

generation
(         )
การผลิต

grasshopper
(        )
ตั๊กแตน

grassland
(    ลน )
ทุ่งหญ้า

grease
(   )
จาระบี

grocery
(  รซ   )
ร้านขายของชำ

hardware
(    )
เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก

headmaster
(        )
ครูใหญ่

heir
( )
ทายาท

horror
(    )
ความหวาดกลัว

household
(     )
ครอบครัว

hunter
(     )
นายพราน

impression
(    รซ     )
ความประทับใจ

inevitable
(   อฟ       )
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

ingredient
(       ีย )
ส่วนผสม

inventor
(   วน   )
นักประดิษฐ์

invitation
(         )
การเชิญ

item
(     )
รายการ

itinerary
( อท      )
แผนการการเดินทาง

journal
(    )
นิตยสาร

junction
(       )
จุดเชื่อมต่อ

ketchup
(      )
ซอสมะเขือเทศ

killer
(    )
ผู้ฆ่า

landmark
( ลน    )
หลักเขตแดน

license
(     )
ออกใบอนุญาต

lifeguard
( ลฟ    )
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำ

manhood
(      )
ความเป็นชาย

marcher
(     )
ผู้เดินแถว

marvel
(    )
สิ่งที่น่าพิศวง

match
(   )
การแข่งขัน

membership
(        )
การเป็นสมาชิก

memory
(      )
ความจำ

method
(       )
วิธี

microbe
(    รบ )
จุลินทรีย์

mixture
(     )
ส่วนผสม

monument
(         )
อนุสาวรีย์

muumuu
(    )
เสื้อผ้าหลวมๆยาวของผู้หญิง

mystery
(     )
ความลึกลับ

mythology
(    ลล   )
ตำนาน

navy
(   )
กองทัพเรือ

neighborhood
(       )
บริเวณใกล้เคียง

network
(      )
ระบบเครือข่าย

novel
(     )
หนังสือนวนิยาย

novelty
(     ลท  )
ความใหม่

onlooker
(     )
ผู้เห็นเหตุการณ์

opinion
(  อพ       )
ความเห็น

option
(     )
การเลือก

outfit
(     )
เครื่องประกอบ

paradise
(     )
สวรรค์

partner
(     )
หุ้นส่วน

party
(    )
คณะ

passenger
(        )
ผู้โดยสาร

patrol
(    รล)
การตรวจตรา

pavement
(       )
พื้นที่ปูหรือลาดแล้ว

personnel
(     )
พนักงาน

poacher
(     )
ผู้บุกรุก

pollen
(     )
ละอองเกสร

population
(          )
ประชากร

postage
(      )
ค่าส่งของทางไปรษณีย์

potential
(        )
ความเป็นไปได้

prediction
(         )
คำทำนาย

pressure
(  รช   )
ความกดดัน

prisoner
(         )
นักโทษ

privacy
(  รฟ    )
ความสันโดษ

profit
(      )
ผลประโยชน์

pronunciation
(            )
การออกเสียง

proposal
(       )
การเสนอ

prosecutor
(         )
ผู้ฟ้องร้อง

prospect
(      )
ภาพที่มองเห็น

publication
(          )
การประกาศ

punctuation
(           )
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

punishment
(          )
การลงโทษ

purpose
(     )
ความต้องการ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-z


quadrate
(     รท )
สี่เหลี่ยมจตุรัส

quantity
(       )
ปริมาณ

quotation
(        )
สิ่งที่อ้างอิงถึง

racket
( รค    )
ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส,แบดมินตัน)

ranch
( รน )
ฟาร์มปศุสัตว์

reception
(        )
การต้อนรับ

reference
( รฟ     )
การอ้างอิง

remedy
( รม     )
การรักษา

representative
( รพ           )
ตัวแทน

reptile
( รพ   )
สัตว์เลื้อยคลาน

retirement
(         )
การปลดเกษียณ

retrieval
(     )
การกู้คืนมา

rhyme
( )
เสียงสัมผัสในบทกวี

riddle
(     )
เกมทายปริศนา

romance
(    )
เรื่องรักใคร่

rookie
(    )
มือใหม่

salary
(  ลล  )
เงินเดือน

satellite
(      )
ดาวเทียม

Scout
(    )
ทหารพราน,ลูกเสือ,เนตรนารี

screen
(    )
ม่าน,ฉาก,ที่กำบัง

script
(    )
เอกสารต้นฉบับ

section
(       )
หมวดหมู่

series
(    )
สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

service
(   )
การให้บริการ

session
(       )
การประชุม

signal
(      )
สัญญาณ

sketch
(    )
การอธิบายอย่างคร่าวๆ

skill
(   )
ความเชี่ยวชาญ

sociology
(     ลจ  )
สังคมวิทยา

software
(    )
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

source
(   )
แหล่งข้อมูล

southerner
(         )
คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ

specialist
(        )
ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

spectacle
(         )
ภาพที่น่าตื่นเต้น

sphinx
(    )
รูปปั้นสัตว์ประหลาดในนิยายกรีก

spice
(   )
เครื่องเทศ

sponsor
(      )
ผู้สนับสนุน

spouse
(    )
คู่สามีภรรยา

stadium
(      ีย )
สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ

state
(    )
รัฐ,ประเทศ

statue
(      )
รูปปั้น

stereo
(     )
ระบบเสียงแบบสเตอริโอ

storage
(     )
การเก็บรักษา

stranger
(   รน   )
คนแปลกหน้า

stripe
(   )
ลายเนื้อผ้า

subway
(    )
รถไฟใต้ดิน

success
(      )
ความสำเร็จ

summary
(      )
ใจความสรุป

super
(    )
สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า

surface
(    )
ผิวภายนอก

surgery
(    )
ศัลยกรรม

symbol
(      )
สัญลักษณ์

symptom
(       )
อาการ

talent
(     )
ความสามารถพิเศษ

tartan
(      )
ผ้าตาหมากรุก

technician
(          )
ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

textile
(     )
สิ่งทอ

thatch
(   )
สิ่งที่ใช้มุงหลังคา

translator
(  รน     )
นักแปล

treatment
(       )
การทำให้คืนสภาพ

tribe
(  )
เผ่า

trouble
(      )
ความทุกข์ยาก

union
(     ีย )
การรวมตัวกัน

universe
(      )
จักรวาล

vacation
(       )
ช่วงวันหยุด

vegetarian
( วจ       ีย )
คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร

vegetation
( วจ         )
พืช

victory
(     )
ชัยชนะ

virus
(    )
เชื้อไวรัส

visitor
(      )
ผู้มาเยี่ยม

vitamin
( วท     )
วิตามิน

volume
( ลย   )
ระดับความดังของเสียง

warden
(      )
เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลสถาบัน(เช่นโรงเรียนวิทยาลัย)

warrior
(    )
นักรบในสงคราม

website
( วบ   )
ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

wheelchair
(   )
เก้าอี้รถเข็น

widow
(    )
แม่ม่าย

workshop
(      )
ห้องทำงาน

wrinkle
(     )
รอยย่นบนใบหน้า