engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2

เรารู้จักคำนามภาษาอังกฤษ (noun)กันมาบ้างแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งก็คือ คำที่ใช้บอกหรือเรียก คนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งคุณสมบัติของอารณ์และความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกและไม่แสดงออกค่ะ ในชุดคำศัพท์นาม ม.1นี้ได้รวบรวมไว้ให้น้องๆได้ทบทวนกันเพื่อ เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกด้วยนะ ตัวอย่างคำนามทีเกี่ยวกับคนได้แก่ คำว่า alien (คนต่างด้าว) candidate (ผู้สมัคร) citizen(ประชาชน)หรือที่เกี่ยวกับอารณ์ ความรู้สึก เรามาเรียนรู้ในชุดคำนามต่อไปนี้เลยค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)คำนามภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.2


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e( อค     )
การเน้นเสียง

(    )
บัญชี

( อค       )
กิจกรรม

(        )
การยอมรับ

( อด  วน   )
การผจญภัย

( อด    )
ที่ปรึกษา

(     )
ตัวแทน

( อลบ   )
สมุดเปล่า(สำหรับใส่รูป,แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ)

(   ีย )
คนต่างด้าว

( อม     )
มือสมัครเล่น

(    )
จำนวนรวม

(        )
ห้องชุด

(    ลจ  )
คำขอโทษ

( อพ         )
การสมัคร

(        )
สถาปัตยกรรม

( อส    )
ลักษณะ

( อท        ีย)
ภูมิอากาศ

(    )
ความพยายาม

(      )
รถยนต์

(  ลค    )
ระเบียง

(       )
สถานที่เปิดด้านข้าง(มีหลังคา)เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง

(      )
การสู้รบ

(    )
ความเชื่อ

bloom
(   )
การออกดอก

bond
(   )
ข้อผูกมัด

(      )
การจองล่วงหน้า

(  วด   )
การก่อสร้าง

(         )
นามบัตร

(        )
ผู้สมัคร

(    )
รถม้า

(  ลล   รท     )
งานเฉลิมฉลอง

(   ลบ     )
ผู้มีชื่อเสียง

(      ีย )
ผู้ชนะเลิศ

(       ีย)
โคมไฟระย้า

chess
(   )
หมากรุก

(         )
ประชาชน

(      )
เพื่อนร่วมชั้นเรียน

coach
(   )
ครูฝึกกีฬา

(  ลล   )
ประเทศอาณานิคม

(      )
คำสั่ง

(          )
การเปรียบเทียบ

(         )
การสรุป

(          )
เงื่อนไข

(        )
ผู้ควบคุมวงดนตรี

(          )
การเชื่อมต่อ

(          )
ความจงรักภักดี

(         )
ทวีป

(     รค     )
การหดตัว

(      )
นักวิจารณ์

(            )
บทวิจารณ์

(   )
การล่องเรือ

(      )
ผลึก

(       )
ประเพณี

debt
(   )
หนี้สิน

(      )
ทศวรรษ

(     )
การปกป้อง

(            )
คำนิยาม

(   วล       )
การพัฒนา

(     )
การสนทนา(คำทางการ)

(    ลม  )
อนุปริญญา

(       )
ระยะห่าง

(       )
ความหลากหลาย

(      ีย)
การเก็บเอกสารประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน

dozen
(       )
หนึ่งโหล

(  รม      )
นักเขียนบทละคร

(     )
คนตีกลอง

(        )
รูปแบบของสิ่งพิมพ์

(  ลค        )
ไฟฟ้า

( อม     )
ลูกจ้าง

( อน       )
การเล่นดนตรีท้ังวง

( อน    )
บริษัท

( อน        )
ผู้ให้ความบันเทิง

(       )
สมการ(คณิตศาสตร์)

( อฟ      )
หลักฐาน

(        )
ตัวอย่าง

(         )
การขยายออก

( อค       )
การระเบิด


ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p(      ลท  )
คณะอาจารย์

(     )
จินตนาการ

(   )
งานฉลอง

(      )
ปุ๋ย

(       )
หนังสืออ่านเล่น

(  รม )
กรอบ

(   )
การหลอกลวง

(        )
ความถี่

(    )
เชื้อเพลิง

(         )
การผลิต

(        )
ตั๊กแตน

(    ลน )
ทุ่งหญ้า

(   )
จาระบี

(  รซ   )
ร้านขายของชำ

(    )
เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก

(        )
ครูใหญ่

heir
( )
ทายาท

(    )
ความหวาดกลัว

(     )
ครอบครัว

(     )
นายพราน

(    รซ     )
ความประทับใจ

(   อฟ       )
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

(       ีย )
ส่วนผสม

(   วน   )
นักประดิษฐ์

(         )
การเชิญ

item
(     )
รายการ

( อท      )
แผนการการเดินทาง

(    )
นิตยสาร

(       )
จุดเชื่อมต่อ

(      )
ซอสมะเขือเทศ

(    )
ผู้ฆ่า

( ลน    )
หลักเขตแดน

(     )
ออกใบอนุญาต

( ลฟ    )
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำ

(      )
ความเป็นชาย

(     )
ผู้เดินแถว

(    )
สิ่งที่น่าพิศวง

match
(   )
การแข่งขัน

(        )
การเป็นสมาชิก

(      )
ความจำ

(       )
วิธี

(    รบ )
จุลินทรีย์

(     )
ส่วนผสม

(         )
อนุสาวรีย์

(    )
เสื้อผ้าหลวมๆยาวของผู้หญิง

(     )
ความลึกลับ

(    ลล   )
ตำนาน

navy
(   )
กองทัพเรือ

(       )
บริเวณใกล้เคียง

(      )
ระบบเครือข่าย

novel
(     )
หนังสือนวนิยาย

(     ลท  )
ความใหม่

(     )
ผู้เห็นเหตุการณ์

(  อพ       )
ความเห็น

(     )
การเลือก

(     )
เครื่องประกอบ

(     )
สวรรค์

(     )
หุ้นส่วน

party
(    )
คณะ

(        )
ผู้โดยสาร

(    รล)
การตรวจตรา

(       )
พื้นที่ปูหรือลาดแล้ว

(     )
พนักงาน

(     )
ผู้บุกรุก

(     )
ละอองเกสร

(          )
ประชากร

(      )
ค่าส่งของทางไปรษณีย์

(        )
ความเป็นไปได้

(         )
คำทำนาย

(  รช   )
ความกดดัน

(         )
นักโทษ

(  รฟ    )
ความสันโดษ

(      )
ผลประโยชน์

(            )
การออกเสียง

(       )
การเสนอ

(         )
ผู้ฟ้องร้อง

(      )
ภาพที่มองเห็น

(          )
การประกาศ

(           )
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

(          )
การลงโทษ

(     )
ความต้องการ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-z(     รท )
สี่เหลี่ยมจตุรัส

(       )
ปริมาณ

(        )
สิ่งที่อ้างอิงถึง

( รค    )
ไม้ตีลูกในกีฬาเทนนิส,แบดมินตัน

( รน )
ฟาร์มปศุสัตว์

(        )
การต้อนรับ

( รฟ     )
การอ้างอิง

( รม     )
การรักษา

( รพ           )
ตัวแทน

( รพ   )
สัตว์เลื้อยคลาน

(         )
การปลดเกษียณ

(     )
การกู้คืนมา

rhyme
( )
เสียงสัมผัสในบทกวี

(     )
เกมทายปริศนา

(    )
เรื่องรักใคร่

(    )
มือใหม่

(  ลล  )
เงินเดือน

(      )
ดาวเทียม

Scout
(    )
ทหารพราน,ลูกเสือ,เนตรนารี

(    )
ม่าน,ฉาก,ที่กำบัง

(    )
เอกสารต้นฉบับ

(       )
หมวดหมู่

(    )
สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

(   )
การให้บริการ

(       )
การประชุม

(      )
สัญญาณ

(    )
การอธิบายอย่างคร่าวๆ

skill
(   )
ความเชี่ยวชาญ

(     ลจ  )
สังคมวิทยา

(    )
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(   )
แหล่งข้อมูล

(         )
คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ

(        )
ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

(         )
ภาพที่น่าตื่นเต้น

(    )
รูปปั้นสัตว์ประหลาดในนิยายกรีก

spice
(   )
เครื่องเทศ

(      )
ผู้สนับสนุน

(    )
คู่สามีภรรยา

(      ีย )
สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ

state
(    )
รัฐ,ประเทศ

(      )
รูปปั้น

(     )
ระบบเสียงแบบสเตอริโอ

(     )
การเก็บรักษา

(   รน   )
คนแปลกหน้า

(   )
ลายเนื้อผ้า

(    )
รถไฟใต้ดิน

(      )
ความสำเร็จ

(      )
ใจความสรุป

super
(    )
สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า

(    )
ผิวภายนอก

(    )
ศัลยกรรม

(      )
สัญลักษณ์

(       )
อาการ

(     )
ความสามารถพิเศษ

(      )
ผ้าตาหมากรุก

(          )
ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

(     )
สิ่งทอ

(   )
สิ่งที่ใช้มุงหลังคา

(  รน     )
นักแปล

(       )
การทำให้คืนสภาพ

tribe
(  )
เผ่า

(      )
ความทุกข์ยาก

union
(     ีย )
การรวมตัวกัน

(      )
จักรวาล

(       )
ช่วงวันหยุด

( วจ       ีย )
คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร

( วจ         )
พืช

(     )
ชัยชนะ

virus
(    )
เชื้อไวรัส

(      )
ผู้มาเยี่ยม

( วท     )
วิตามิน

( ลย   )
ระดับความดังของเสียง

(      )
เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลสถาบัน(เช่นโรงเรียนวิทยาลัย)

(    )
นักรบในสงคราม

( วบ   )
ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

(   )
เก้าอี้รถเข็น

widow
(    )
แม่ม่าย

(      )
ห้องทำงาน

(     )
รอยย่นบนใบหน้า

yarn
(   )
เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก

zeal
(  )
ความกระตือรือร้นจนเกินไป

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”
รากของการศึกษาอาจขม แต่ผลของมันนั้นหวาน
CR. Aristotle

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...