• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2

เรารู้จักคำนามภาษาอังกฤษ (noun)กันมาบ้างแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งก็คือ คำที่ใช้บอกหรือเรียก คนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งคุณสมบัติของอารณ์และความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกและไม่แสดงออกค่ะ ในชุดคำศัพท์นาม ม.1นี้ได้รวบรวมไว้ให้น้องๆได้ทบทวนกันเพื่อ เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกด้วยนะ ตัวอย่างคำนามทีเกี่ยวกับคนได้แก่ คำว่า alien (คนต่างด้าว) candidate (ผู้สมัคร) citizen(ประชาชน)หรือที่เกี่ยวกับอารณ์ ความรู้สึก เรามาเรียนรู้ในชุดคำนามต่อไปนี้เลยค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)คำนามภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.2


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e(แอคเซินท์)
การเน้นเสียง

(อะเคานท์)
บัญชี

(แอคทิฟวิที)
กิจกรรม

(อะดอพชัน)
การยอมรับ

(เอิดเวนเชอะ)
การผจญภัย

(เอิดไวเซอะ)
ที่ปรึกษา

(เอเจินท์)
ตัวแทน

(แอลเบิม)
สมุดเปล่า(สำหรับใส่รูป,แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ)

(เอลลีเอิน)
คนต่างด้าว

(แอมมะเชอะ)
มือสมัครเล่น

(อะเมานท์)
จำนวนรวม

(อพาทเมนท์)
ห้องชุด

(อะพอลละจี)
คำขอโทษ

(แอพพลิเคชั่น)
การสมัคร

(อาคิเทคเชอะ)
สถาปัตยกรรม

(แอสเปคท์)
ลักษณะ

(แอทเมิซฟิเออะ)
ภูมิอากาศ

(อะเทมพท์)
ความพยายาม

(ออทะมะบีล)
รถยนต์

(แบลคะนี)
ระเบียง

(แบนสแตนด์)
สถานที่เปิดด้านข้าง(มีหลังคา)เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง

(แบทเทิล)
การสู้รบ

(บิลีฟ)
ความเชื่อ

bloom
(บลูม)
การออกดอก

bond
(บอนด์)
ข้อผูกมัด

(บุคคิง)
การจองล่วงหน้า

(บิวดิง)
การก่อสร้าง

(บิซนิซ คาด)
นามบัตร

(แคนดิเดิท)
ผู้สมัคร

(แคริจ)
รถม้า

(เซลลิเบรทชัน)
งานเฉลิมฉลอง

(ซะเลบบระที)
ผู้มีชื่อเสียง

(แชมเพียน)
ผู้ชนะเลิศ

(แชนดะลิเออะ)
โคมไฟระย้า

chess
(เชซ)
หมากรุก

(ซิททิเซิน)
ประชาชน

(คลาสเมท)
เพื่อนร่วมชั้นเรียน

coach
(โคช)
ครูฝึกกีฬา

(คอลละนี)
ประเทศอาณานิคม

(คะมานด์)
คำสั่ง

(คอมแพริเซิน)
การเปรียบเทียบ

(เคินคลูชัน)
การสรุป

(เคินดิชชัน)
เงื่อนไข

(เคินดัคเทอะ)
ผู้ควบคุมวงดนตรี

(คะเนคชัน)
การเชื่อมต่อ

(คอนสเตินซี)
ความจงรักภักดี

(คอนทิเนินท์)
ทวีป

(เคินแทรคชัน)
การหดตัว

(คริททิค)
นักวิจารณ์

(คริททิซิซเซิม)
บทวิจารณ์

(ครูซ)
การล่องเรือ

(คริสเติล)
ผลึก

(คัสเติม)
ประเพณี

debt
(เดท)
หนี้สิน

(เดคเคด)
ทศวรรษ

(ดิเฟนซ์)
การปกป้อง

(เดฟฟินิชชัน)
คำนิยาม

(ดิเวลเลิพเมินท์)
การพัฒนา

(ไดอะลอก)
การสนทนา(คำทางการ)

(ดิโพลมะ)
อนุปริญญา

(ดิสเตินซ์)
ระยะห่าง

(ไดเวอซะที)
ความหลากหลาย

(ดอซีเอ)
การเก็บเอกสารประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน

dozen
(ดัซเซิน)
หนึ่งโหล

(แดรมมะทิซท์)
นักเขียนบทละคร

(ดรัมเมอะ)
คนตีกลอง

(อิดิชชัน)
รูปแบบของสิ่งพิมพ์

(อิเลคทริซซะที)
ไฟฟ้า

(อิมพลอยอี)
ลูกจ้าง

(ออนซอมเบิล)
การเล่นดนตรีท้ังวง

(เอนเทอะไพรซ์)
บริษัท

(เอนเทอะเทนเนอะ)
ผู้ให้ความบันเทิง

(อิเควชัน)
สมการ(คณิตศาสตร์)

(เอฟวิเดินท์)
หลักฐาน

(อิกซามเพิล)
ตัวอย่าง

(อิคซแปนชัน)
การขยายออก

(อิคซโปลชัน)
การระเบิด

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p(แฟคเคิลที)
คณะอาจารย์

(แฟนซี)
จินตนาการ

(ฟีซท์)
งานฉลอง

(เฟอทิไลเซอะ)
ปุ๋ย

(ฟิคชัน)
หนังสืออ่านเล่น

(เฟรม)
กรอบ

(ฟรอด)
การหลอกลวง

(ฟรีเควินซี)
ความถี่

(ฟิวเอิน)
เชื้อเพลิง

(เจนนะเรชัน)
การผลิต

(กราสฮอพเพอะ)
ตั๊กแตน

(กราสแลนด์)
ทุ่งหญ้า

(กรีซ)
จาระบี

(โกซะรี)
ร้านขายของชำ

(ฮาดแว)
เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก

(เฮดมาสเตอะ)
ครูใหญ่

heir
(เฮเออะ)
ทายาท

(ฮอเรอะ)
ความหวาดกลัว

(เฮาซ์โฮลด์)
ครอบครัว

(ฮันเทอะ)
นายพราน

(อิมเพรซชัน)
ความประทับใจ

(อินเอฟวิเทเบิล)
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

(อินกรีดิเอินท์)
ส่วนผสม

(อินเวนเทอะ)
นักประดิษฐ์

(อินวิเทชัน)
การเชิญ

item
(ไอเทิม)
รายการ

(ไอทินนะระรี)
แผนการการเดินทาง

(เจอเนิล)
นิตยสาร

(จังค์ชัน)
จุดเชื่อมต่อ

(เคทช์อัพ)
ซอสมะเขือเทศ

(คิลเลอะ)
ผู้ฆ่า

(แลนด์มาค)
หลักเขตแดน

(ไลเซินซ์)
ออกใบอนุญาต

(ไลฟกาด)
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำ

(แมนฮุด)
ความเป็นชาย

(มาชเชอะ)
ผู้เดินแถว

(มาเวิล)
สิ่งที่น่าพิศวง

match
(แมช)
การแข่งขัน

(เมมเบอะชิพ)
การเป็นสมาชิก

(เมมมะรี)
ความจำ

(เมธเธิด)
วิธี

(ไมโคบ)
จุลินทรีย์

(มิคซเชอะ)
ส่วนผสม

(มอนนิวเมินท์)
อนุสาวรีย์

(มูมู)
เสื้อผ้าหลวมๆยาวของผู้หญิง

(มิสตรี)
ความลึกลับ

(มิธอลละจี)
ตำนาน

navy
(เนวี)
กองทัพเรือ

(เนเบอะฮุด)
บริเวณใกล้เคียง

(เนทเวิค)
ระบบเครือข่าย

novel
(นอฟเวิล)
หนังสือนวนิยาย

(นอฟเวิลที)
ความใหม่

(ออนลุคเคอะ)
ผู้เห็นเหตุการณ์

(โอพิเนียน)
ความเห็น

(ออพชัน)
การเลือก

(เอาท์ฟิท)
เครื่องประกอบ

(แพระไดซ์)
สวรรค์

(พาทเนอะ)
หุ้นส่วน

party
(พาที)
คณะ

(แพซซินเจอะ)
ผู้โดยสาร

(พระโทรล)
การตรวจตรา

(เพฟวเมินท์)
พื้นที่ปูหรือลาดแล้ว

(เพอซะเนล)
พนักงาน

(โพชเชอะ)
ผู้บุกรุก

(พอลเลน)
ละอองเกสร

(พอพพิวเลชัน)
ประชากร

(โพสติจ)
ค่าส่งของทางไปรษณีย์

(พะเทนเชิล)
ความเป็นไปได้

(พริดิคชัน)
คำทำนาย

(เพรชเชอะ)
ความกดดัน

(พริซเซินเนอะ)
นักโทษ

(ไพรฟวะซี)
ความสันโดษ

(ฟรอฟฟิท)
ผลประโยชน์

(พระนันซีเอชัน)
การออกเสียง

(พระโพเซิล)
การเสนอ

(พรอซซิคิวเทอะ)
ผู้ฟ้องร้อง

(พรอสเปคท์)
ภาพที่มองเห็น

(พับลิเคชัน)
การประกาศ

(พังคชูเอชัน)
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

(พันนิชเมินท์)
การลงโทษ

(เพอเพิซ)
ความต้องการ

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-z(ควอดเดรท)
สี่เหลี่ยมจตุรัส

(ควอมทิที)
ปริมาณ

(โควเทชัน)
สิ่งที่อ้างอิงถึง

(แรคคิท)
ไม้ตีลูกในกีฬาเทนนิส,แบดมินตัน

(รานซ์)
ฟาร์มปศุสัตว์

(รีเซพชัน)
การต้อนรับ

(เรฟเฟรินซ์)
การอ้างอิง

(เรมมะดี)
การรักษา

(เรพพริเซนทะทิฟว)
ตัวแทน

(เรพไทล)
สัตว์เลื้อยคลาน

(รีไทเออะเมนท์)
การปลดเกษียณ

(ริทรีเวิล)
การกู้คืนมา

rhyme
(ไรม์)
เสียงสัมผัสในบทกวี

(ริดเดิล)
เกมทายปริศนา

(โรแมนซ์)
เรื่องรักใคร่

(รุคคี)
มือใหม่

(แซลละรี)
เงินเดือน

(แซทเทลไลท์)
ดาวเทียม

scout
(สเกาท์)
ทหารพราน,ลูกเสือ,เนตรนารี

(สกรีน)
ม่าน,ฉาก,ที่กำบัง

(สกริพท์)
เอกสารต้นฉบับ

(เซคชัน)
หมวดหมู่

(ซิรีซ)
สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

(เซอวิซ)
การให้บริการ

(เซซชัน)
การประชุม

(ซิกเนิล)
สัญญาณ

(สเกช)
การอธิบายอย่างคร่าวๆ

skill
(สกิล)
ความเชี่ยวชาญ

(โซซีออลโลจี)
สังคมวิทยา

(ซอฟแว)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ซอซ)
แหล่งข้อมูล

(ซัธเธินเนอะ)
คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ

(สเปชชะลิซท์)
ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

(สเปคอะเคิล)
ภาพที่น่าตื่นเต้น

(ซฟิงคซ์)
รูปปั้นสัตว์ประหลาดในนิยายกรีกลำตัวเป็นสิงโตแต่มีหัวเป็นคน

spice
(สไพซ์)
เครื่องเทศ

(สปอนเซอะ)
ผู้สนับสนุน

(สเปาซ์)
คู่สามีภรรยา

(สเตเดียม)
สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ

state
(สเตท)
รัฐ,ประเทศ

(สแตชชู)
รูปปั้น

(สเตรีโอ)
ระบบเสียงแบบสเตอริโอ

(สตอริจ)
การเก็บรักษา

(สเตรนเจอะ)
คนแปลกหน้า

(สไตรพ์)
ลายเนื้อผ้า

(เซิบเว)
รถไฟใต้ดิน

(เซิคเซซ)
ความสำเร็จ

(ซัมมะรี)
ใจความสรุป

super
(ซูเพอะ)
สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า

(เซอฟิซ)
ผิวภายนอก

(เซอจะรี)
ศัลยกรรม

(ซัมเบิล)
สัญลักษณ์

(ซิมพ์เทิม)
อาการ

(แทลเลินท์)
ความสามารถพิเศษ

(ทาเทิน)
ผ้าตาหมากรุก

(เทคนิชชัน)
ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

(เทคซไทล์)
สิ่งทอ

(แธช)
สิ่งที่ใช้มุงหลังคา

(แทรนสเลเทอะ)
นักแปล

(ทรีทเมินท์)
การทำให้คืนสภาพ

tribe
(ไทรบ์)
เผ่า

(ทรับเบิล)
ความทุกข์ยาก

union
(ยูเนียน)
การรวมตัวกัน

(ยูนิเวอส)
จักรวาล

(วะเคชัน)
ช่วงวันหยุด

(เวจจะเทเรียน)
คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร

(เวจิเทชัน)
พืช

(วิคทะรี)
ชัยชนะ

virus
(ไวเริซ)
เชื้อไวรัส

(วิซซิเทอะ)
ผู้มาเยี่ยม

(ไวทะมิน)
วิตามิน

(วอลยูม)
ระดับความดังของเสียง

(วอดเดิน)
เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลสถาบัน(เช่นโรงเรียนวิทยาลัย)

(วอรีเออะ)
นักรบในสงคราม

(เวบไซท์)
ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

(วีลแช)
เก้าอี้รถเข็นสำหรับคนป่วย

widow
(วิดโด)
แม่ม่าย

(เวิคชอพ)
ห้องทำงาน

(ริงเคิล)
รอยย่นบนใบหน้า

yarn
(ยาน)
เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก

zeal
(ซีล)
ความกระตือรือร้นจนเกินไป

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”
รากของการศึกษาอาจขม แต่ผลของมันนั้นหวาน
CR. Aristotle

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...