สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) พร้อมความหมายสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2

เรารู้จักคำนามภาษาอังกฤษ (noun)กันมาบ้างแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งก็คือ คำที่ใช้บอกหรือเรียก คนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งคุณสมบัติของอารณ์และความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกและไม่แสดงออกค่ะ ในชุดคำศัพท์นาม ม.1นี้ได้รวบรวมไว้ให้น้องๆได้ทบทวนกันเพื่อ เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกด้วยนะ ตัวอย่างคำนามทีเกี่ยวกับคนได้แก่ คำว่า alien (คนต่างด้าว) candidate (ผู้สมัคร) citizen(ประชาชน)หรือที่เกี่ยวกับอารณ์ ความรู้สึก เรามาเรียนรู้ในชุดคำนามต่อไปนี้เลยค่ะ


คำนามภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.2


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-eชุดที่ 2 ตัวอักษร f-pชุดที่ 3 ตัวอักษร q-z


“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”
รากของการศึกษาอาจขม แต่ผลของมันนั้นหวาน
CR. Aristotle

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...