ชื่ออังกฤษ 10 ประเทศอาเซียน

ชื่ออังกฤษ 10 ประเทศอาเซียน

            น้องๆหลายคนคงคุ้นเคยและได้ยินคำว่า อาเซียน (Asean)หรือ ประเทศอาเซียน  กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งเรานั้นได้ยินมาจากที่คุณครูพูดในห้องเรียนในวิชาอาเซียนบ้าง หรือจากสื่อหลายประเภท เช่น ข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อีกทั้งในโรงเรียนของเรานั้น ก็มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประเทศอาเซียนกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ทั้งนี้เพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันแล้วนะ


   ประเทศไทย (Thailand) ของเราเองก็เป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ยังมีประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น ประเทศลาว (Laos) ประเทศเวียดนาม (Vietnam) เป็นสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย เพื่อเป็นการทบทวน ชื่อประเทศอาเซียนวันนี้พี่จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเทศอาเซียนมาให้ได้ดูและท่องจำกัน ลองฝึกอ่านเป็นประจำจะได้จำได้นะคะ 


10 ประเทศอาเซียน  เป็นภาษาอังกฤษ   
        


วิสัยทัศน์ เป็นหนึ่ง พึงประจักษ์
อัตลักษณ์ เป็นหนึ่ง พึงประสาน
ประชาคม เป็นหนึ่ง ซึ้งดวงมาลย์
มโหฬาร คู่ฟ้า อาคเนย์
CR. พระสมุห์สิริวัฒน์ สุธีโร

ข้อคิด