engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้นอนุบาล จำนวน 215 คำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้นอนุบาล จำนวน 215 คำวันนี้พี่ได้รวบรวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลจำนวน 215 คำมาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน ซึ่งได้ดัดแปลงมาจากคำพื้นฐานภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลนั้นได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในเบื้องต้น มีจำนวนคำทั้งหมด 215 คำ เรามาดูคำศัพท์พร้อมกันเลยค่ะอีบุ๊คสำหรับอ่านประกอบ(แนะนำ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นอนุบาล


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-bชุดที่ 2 ตัวอักษร c-d
ชุดที่ 3 ตัวอักษร e-g
ชุดที่ 4 ตัวอักษร h-n
ชุดที่ 5 ตัวอักษร o-s
ชุดที่ 6 ตัวอักษร t-z

สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยสำหรับชั้นอนุบาล ซึ่งประกอบไปด้วยคำเกี่ยวกับ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำเชื่อม ที่อยู่ในหมวดของ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน ดอกไม้ ผัก ผลไม้ สัตว์ อาหาร สิ่งของ พาหนะ สถานที่ รวมทั้งอื่นๆ


ทั้งนี้เนื่องจากว่าคำพื้นฐานภาษาไทยของชั้นอนุบาลนั้น มีหลายคำที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำเดียวกัน จึงได้ใช้เครื่องหมาย (,) แบ่งแยกระหว่างคำ เพื่อให้เด็กเล็กนั้นสามารถเข้าใจความหมายที่กว้างขึ้นอีกด้วย เช่น คำว่า "grandmother" ในภาษาไทยหมายถึง "ย่า,ยาย" หรือ คำว่า "body" มีความหมายในภาษาไทยว่า "ตัว,ร่างกาย" อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลที่จัดทำขึ้นนี้ ได้นำภาพมาประกอบกับคำศัพท์ เพื่อเป็นสื่อกลางให้เด็กนั้นได้เข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพ เพราะเด็กเล็กยังไม่สามารถอ่านออกได้อย่างเต็มที่ รูปภาพจะเป็นสิ่งที่สร้างพัฒนาการในการจำให้กับเด็ก และเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศีกษา ตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ป.6 ต่อไป ซึ่งครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะ


ที่มา : บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


เด็กคือผู้ สดใส วัยน่ารัก
ต้องรู้จัก รักดี ที่สร้างสรรค์
เคารพพ่อ บูชาแม่ ซึ่งสำคัญ
เชื่อฟังท่าน หมั่นทำดี เป็นศรีวงศ์
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...