คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.2 จำนวน 159 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.2 จำนวน 159 คำ

    การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.2 นั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ ประมาณ 250-300 คำ 


    วันนี้พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้น ป.2 มาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน ซึ่งคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และตัวอย่างของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกับกลุ่มคำดังกล่าว เช่น  ครอบครัว (family) สัตว์ (animal) กระดาน (board) แขน (arm)

 

     คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 159 คำ และรวมกับคำศัพท์อังกฤษพื้นฐานชั้น ป.1 จำนวน 155 คำ ที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้ว จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด 314 คำ ซึ่งตรงตามกรอบจำนวนคำ ที่กระทรวงได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้ให้ และครูผู้สอนเองสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ

    เราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2 ทั้ง 159 คำกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2

 


ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        กระทรวงศึกษาธิการ

 


รู้ให้รอบ ชอบนัก รักการอ่าน
รู้ประสาน งานใด ไม่ตกต่ำ
รู้ให้จริง ยิ่งต้อง ลองกระทำ
รู้หลักธรรม นำใจ ใส่กมล
CR.ครูวัลลภ มากมี

ข้อคิด