engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.2 จำนวน 159 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.2 จำนวน 159 คำแนะนำ! หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ-ชั้น-ป-2 พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.2 นั้น มีความรู้ความสามารถ ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง วันนี้พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้น ป.2 จำนวน 159 คำ มาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-eชุดที่ 2 ตัวอักษร f-nชุดที่ 3 ตัวอักษร o-yกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ ประมาณ 250-300 คำ ซึ่งชุดคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และตัวอย่างของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกับกลุ่มคำดังกล่าว เช่น ครอบครัว (family) สัตว์ (animal) กระดาน (board) แขน (arm)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 159 คำ และรวมกับคำศัพท์อังกฤษพื้นฐานชั้น ป.1 จำนวน 155 คำ ที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้ว จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด 314 คำ ซึ่งตรงตามกรอบจำนวนคำ ที่กระทรวงได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้ให้ และครูผู้สอนเองสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ

ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


รู้ให้รอบ ชอบนัก รักการอ่าน
รู้ประสาน งานใด ไม่ตกต่ำ
รู้ให้จริง ยิ่งต้อง ลองกระทำ
รู้หลักธรรม นำใจ ใส่กมล
CR.ครูวัลลภ มากมี

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...