คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.3 จำนวน 154 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.3 จำนวน 154 คำ

    เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.3 มีความรู้ความสามารถ ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตราฐาน ตามที่กำหนดไว้ในวิชาภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้นักเรียนชั้น ป.3 ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษภายในวงคำศัพท์ ประมาณ 350-450 คำ ซึ่งเป็น คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการค่ะ


    วันนี้พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.3 มาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน ซึ่งคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงมาจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ  ตัวอย่างของคำที่เกี่ยวข้อง เช่น  ห้องเรียน (classroom)  ห้องนำ้ (bathroom) การบ้าน (homework) วิชาภาษาอังกฤษ ( english)


    คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.3 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 154 คำ เมื่อนำไปรวมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ป.2 จำนวน 314 คำ ที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้ว จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.3 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด 468 คำ ซึ่งตรงตามกรอบจำนวนคำ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้ให้ และครูผู้สอนเองสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ

    เราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.3 ทั้ง 154 คำกันเลยค่ะ


   

   

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.3
ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        กระทรวงศึกษาธิการ

 


รู้เวลา อย่าคอย ปล่อยเกียร์ว่าง
รู้เชิงช่าง สร้างจริง สิ่งประดิษฐ์
รู้ศึกษา หาทาง สร้างสิ่งคิด
รู้การกิจ จิตตั้ง หวังเลิศล้ำ
CR.นายวัลลภ มากมี

ข้อคิด