engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.3 จำนวน 154 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.3 จำนวน 154 คำ

เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.3 มีความรู้ความสามารถ ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตราฐาน ตามที่กำหนดไว้ในวิชาภาษาอังกฤษ วันนี้พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.3 จำนวน 154 คำ มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.3


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e
ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-o
ชุดที่ 3 ตัวอักษร p-w
กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้นักเรียนชั้น ป.3 ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษภายในวงคำศัพท์ ประมาณ 350-450 คำ ซึ่งเป็น คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการค่ะ คำศัพท์นี้ได้อ้างอิงมาจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ซึ่งมีการจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวอย่างของคำที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องเรียน (classroom) ห้องนำ้ (bathroom) การบ้าน (homework) วิชาภาษาอังกฤษ ( english)


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.3 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 154 คำ เมื่อนำไปรวมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ป.2 จำนวน 314 คำ ที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้ว จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.3 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด 468 คำ ซึ่งตรงตามกรอบจำนวนคำ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้ให้ และครูผู้สอนเองสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ


ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


รู้เวลา อย่าคอย ปล่อยเกียร์ว่าง
รู้เชิงช่าง สร้างจริง สิ่งประดิษฐ์
รู้ศึกษา หาทาง สร้างสิ่งคิด
รู้การกิจ จิตตั้ง หวังเลิศล้ำ
CR.นายวัลลภ มากมี

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...