engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.4 จำนวน 258 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.4 จำนวน 258 คำแนะนำ! หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน-ชั้น-ป-4 พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

วันนี้พี่ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.4 มาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4 มีความรู้ความสามารถ ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง เราไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.4 ทั้ง 258 คำกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.4


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-d


ชุดที่ 2 ตัวอักษร e-l


ชุดที่ 3 ตัวอักษร m-rชุดที่ 4 ตัวอักษร s-y

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.4 เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตราฐาน การเรียนรู้ จึงได้กำหนดวงคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.4 ไว้ประมาณ 550-700 คำ ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวกับ คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ

ซึ่งคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำขึ้ันเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และตัวอย่างของคำที่เกี่ยวข้องเช่น ตื่นนอน (awake) ผ้าห่ม (blanket) เสื้อผ้า (clothes) แว่นตา (glasses) ห้องสมุด (library)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.4 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 258 คำ ซึ่งจะมีจำนวนคำศัพท์มากขึ้น เมื่อนำไปรวมกับศัพท์อังกฤษพื้นฐานชั้น ป.1 ถึง ศัพท์อังกฤษพื้นฐาน ป.3 จำนวน 468 คำ ที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้ว จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.3 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด 726 คำ ซึ่งตรงตามกรอบจำนวนคำ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้ให้ และครูผู้สอนเองสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมค่ะ


ความรู้นั้น นั่นหรือ คือประทีป
สู่อาชีพ สิบร้อย คอยตรงหน้า
แสงสว่าง ทางใส ไกลสุดตา
ฝึกค้นคว้า อย่าเที่ยว เสียวเสียคน
CR. ครูวัลลภ มากมี

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...