engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.6 จำนวน 253 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ชั้น ป.6 จำนวน 253 คำแนะนำ! หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน-ชั้น-ป-6 พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

วันนี้พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.6 จำนวน 253 คำ มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ เป็นคำและกลุ่มคำ ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ

อีบุ๊คสำหรับอ่านประกอบ (แนะนำ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6


ชุดที่ 1 (ตัวอักษร a-c)

ชุดที่ 2 (ตัวอักษร d-f)

ชุดที่ 3 (ตัวอักษร g-n)

ชุดที่ 4 (ตัวอักษร o-w)


ซึ่งคำศัพท์นี้ได้อ้างอิงจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำขึ้ันเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องเรียน (classroom) ห้องนำ้ (bathroom) การบ้าน (homework) การโฆษณา (advertisement)

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.6 นั้นมีความสำคัญมากค่ะ เพราะเป็นช่วงชั้นสุดท้ายของการศึกษาในระดับประถมศึกษา และยังมีการทดสอบ ความรู้ในระดับชาติอีกด้วยนะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้น ป.6 จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดวงคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ไว้ประมาณ 1,050-1,200 คำ เพื่อให้นักเรียนนั้น มีพัฒนาการตามมาตราฐาน ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

จำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้น ป.6 นี้ มีจำนวนคำทั้งหมด 253 คำ เมื่อนำไปรวมกับศัพท์อังกฤษพื้นฐาน ป.1จนถึง ศัพท์อังกฤษพื้นฐาน ป.5 จึงรวมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.6 ที่ต้องเรียนรู้ทั้งหมด คือ 1,233 คำ ซึ่งจำนวนของคำศัพท์จะเพิ่มมากขึ้นตามระดับชั้นค่ะ และน้องๆ ชั้น ป.6 จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทราบความหมายของคำศัพท์ดังกล่าว เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากเท่าใด การเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษได้มากตามไปด้วยเช่นกัน


อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
CR. สุนทรภู่

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...