12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับการบอกทิศทาง

12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับการบอกทิศทาง

        ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินขึ้นป่าขึ้นเขาแล้วล่ะก็ สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือ เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการบอกทิศทาง (direction)ที่ใช้สำหรับการหาทิศทางและเป็นอุปกรณ์ที่แสดงให้ทราบว่าในขณะนี้ตัวอยู่ในทิศทางใด บนเข็มทิศนั้นจะมีลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือ (north) เสมอค่ะ โดยแสดงอักษรย่อที่อยู่บนหน้าปัดเข็มทิศเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษคือ ตัว "N" มีความหมายว่าทิศเหนือนั่นเองนะ


        น้องๆคะโดยทั่วไปแล้วทิศนั้นแบ่งออกเป็นทิศหลัก ได้ 4 ทิศ คือ ได้แก่ ทิศเหนือ (north) ทิศใต้ (south )ทิศตะวันออก (east)และทิศตะวันตก (west) ซึ่งวันนี้นั้นพี่ได้ได้รวบรวมมาเป็นชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกทิศทาง มาให้น้องๆได้ทบทวนและเรียนรู้กันด้วย เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ


คำศัพท์บอกทิศทาง เป็นภาษาอังกฤษ "The world is a book and those ,
who do not travel read only one page."
โลกใบนี้เปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง
และคนที่ไม่เคยเดินทางเลย
ก็เปรียบเหมือนคนที่อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว
CR.St. Augustine

ข้อคิด