engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4แนะนำ! หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น-ม-4 พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

นชุดคำศัพท์นี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับคำนามภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ บุคคล ตัวอย่างเช่น คำว่า housewife (แม่บ้าน) janitor (ภารโรง) และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ tube (หลอด) รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมา เช่น คำว่า ambition (ความใฝ่ฝัน) desire (ความปรารถนา) และคำนามอื่นในระดับชั้น ม.4 ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากชุดคำศัพท์นี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.4

ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-f

ชุดที่ 2 ตัวอักษร g-p

ชุดที่ 3 ตัวอักษร r-y

ที่มา : (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


“What is not started today is never finished tomorrow.”
ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้
CR. Johann Wolfgang von Goethe

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...