engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4

นชุดคำศัพท์นี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับคำนามภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ บุคคล ตัวอย่างเช่น คำว่า housewife (แม่บ้าน) janitor (ภารโรง) และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ tube (หลอด) รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมา เช่น คำว่า ambition (ความใฝ่ฝัน) desire (ความปรารถนา) และคำนามอื่นในระดับชั้น ม.4 ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากชุดคำศัพท์นี้


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.4


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-f(       )
การทำแท้ง

( อบ         )
ความไร้สาระ

(        )
ความอุดมสมบูรณ์

(       )
การยอมรับร่วมกัน

(        )
ความเจ็บปวดรวดร้าว

(   รส     )
การบุกรุก

( อลค    ลล      )
โรคพิษสุราเรื้อรัง

( อม        )
เอกอัครราชทูต

( อม        )
ความทะเยอทะยาน

(        )
ความสุภาพ

( อน     )
อนาธิปไตย(ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล)

( อง      )
ความวิตกกังวล

(   )
คำขอร้อง

( อพ     )
ความอยากอาหาร

(     )
การอนุมัติ

(    )
การโจมตี

(       )
การปกครองตนเอง

(     )
การรับรู้

(     วท )
งานเลี้ยง

(    )
ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด

(  ลน   )
เครื่องปั่น

blimp
(   )
เครื่องบินที่ลอยด้วยก๊าซ(ไม่มีปีก)

bully
(  ลล )
อันธพาล

(      )
คนบ้านนอก

(      ีย)
พนักงานรับ-จ่ายเงิน

(     )
ผักคึ่นช่าย

chart
(   )
ตาราง

(        )
สารเคมี

claw
(  )
กรงเล็บ

cleft
(  ลฟ )
รอยแยก

(     )
กลุ่ม(สิ่งของหรือคน)

(    รช )
แมลงสาบ

(      )
การกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้ง

(       )
ข้อคิดเห็น

(        )
การเรียงพิมพ์

(       )
การประนีประนอม

(        )
การปลอบโยน

(          )
การสารภาพผิด

(          )
ความแออัด

(      )
กงสุล

(     )
ทางเดินยาวในตึก

(   ีย)
พนักงานส่งเอกสาร

(      )
การรายงานข่าว

(    )
กระแสน้ำ

(    )
กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ

(          )
การทำลายชื่อเสียง

(           )
ความขาดแคลน

(      )
ความปรารถนา

(     )
สิ้นหวัง

(     )
เครื่องยนต์ดีเซล

(        )
ความไม่เห็นด้วย

(       )
หอพัก

(     )
ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง

doubt
(   )
ความสงสัย

(    )
ความมัวหมอง

(        )
เศรษฐกิจ

( อจ       )
นักการศึกษา

elite
(   )
กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น

enemy
( อน     )
ศัตรู

( อน        )
การบังคับใช้

( อน  รล    )
การลงทะเบียน

( อพ        )
โรคระบาด(ที่แพร่อย่างรวดเร็ว)

(      )
การกัดกร่อน

(    )
การใช้ให้ไปทำธุระ

essay
( อซ   )
ความเรียง

(           )
ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล

(       วท   )
ผู้บริหาร

(         )
การดำรงอยู่

(           )
สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

(           )
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

(       )
ผู้ชอบสนใจสิ่งภายนอก

(    ลล     )
ผู้ช่วยให้สะดวกขึ้น

(    )
ความล้มเหลว

(     )
ความเหนื่อยล้า

favor
(    )
ความช่วยเหลือ

(      )
สหพันธรัฐ

(     )
การคลัง

flake
(  ลค )
ชิ้นย่อยที่แตกออกมา

flame
(  ลม )
เปลวไฟ

(    )
รสชาติ

(      )
การทำป่าไม้

fudge
(   )
เรื่องไร้สาระ

(    รซ   )
กิจกรรมการกุศล


ชุดที่ 2 ตัวอักษร g-p(      )
อุปกรณ์ขนาดเล็ก

(     )
โครงเหล็กตั้งสิ่งของ

(     )
ชนิด

(      )
เคล็ดลับ

(     )
พืชผักที่มีสีเขียวสด

(      )
นักกายกรรม

(      )
สถานที่ฟักไข่โดยเฉพาะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ปลา

(           )
อักษรหรือสัญลักษ์อียิปต์โบราณ

(     )
การเดินเขา

(     )
สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ

(    วฟ )
แม่บ้าน

(         )
ภาพประกอบ

(     )
ผลกระทบ

(    )
แรงกระตุ้น

(        )
การเกิดเหตุการณ์

index
(     )
ตัวบ่งชี้

(       )
อุตสาหกรรม

(       )
การอนุมาน

(     )
อันตราย

(         )
ความวิกลจริต

(         )
การผ่อนชำระ

(           )
สถาบัน

(            )
การแปลความหมาย

(       )
ภารโรง

(       )
การพิพากษา

(      )
ความฉลาดหลักแหลม

( ลบ      )
ห้องปฏิบัติการ

( ลค   )
คำบรรยาย

(    )
เศษของที่ไม่มีประโยชน์

(     )
ความฟุ่มเฟือย

(            )
ความสง่างาม

(      )
คนหรือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญ

(  ลล       )
การเปลี่ยนแปลงได้

(     )
กริยามารยาท

(       )
หุ่นกระบอก

marsh
(   )
บึง

(     )
เวลาในระหว่างนั้น

(       )
ภัยอันตราย

mirth
(    )
ความรื่นเริง

(          )
ความพอประมาณ

(        )
แรงแห่งการเคลื่อนที่

(   )
ที่เก็บศพ

(        ีย)
นักปีนเขา

(       )
การเคลื่อนที่

(      )
กล้ามเนื้อ

nadir
(    )
จุดตกต่ำที่สุด

(       )
ผู้อ่านข่าว(ทางโทรทัศน์และวิทยุ)

(        )
หมายเหตุ

(  วท       )
โภชนาการ

(       )
เป้าหมาย

(       ลด   )
ข้าราชการ

(        )
โอกาสที่ดี

(    )
เด็กกำพร้า

panel
(      )
คณะลุกขุน

(         )
การแบ่งแยก

(       )
บำนาญ

(      )
กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ

(     ีย)
ความกลัว

(        ีย )
แพทย์

(     )
ผู้ขว้าง

(     )
ช่างประปา

(     )
บทกวีร้อยกรอง

(         )
ตำแหน่ง

(         )
ความแม่นยำ

(  รส    )
ความเคารพนบนอบ

(      )
หนาม

(       )
อาจารย์มหาวิทยาลัย

(  รล     ีย )
ชนชั้นกรรมกร

(      )
ใบพัด

(  รพ      )
สัดส่วน

(          )
ความใกล้ชิด

(       )
นักประชาสัมพันธ์


ชุดที่ 3 ตัวอักษร r-y( รน   )
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา

(       )
การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

( รก        )
กฎข้อบังคับ

(   )
การผ่อนคลาย

(     )
การกลับสู่สภาพเดิม

(   ลซ     )
การทำหน้าที่แทน

(   ลส     )
ความอดกลั้น

( รซ        )
การลงมติ

(            )
การช่วยให้ฟื้นคืน

( รฟ    )
รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

(        )
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

(       )
การเหน็บแนม

(            )
นวนิยายวิทยาศาสตร์

(   รพ    )
สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

(        )
สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย

(    วล)
เรื่องต่อเนื่อง

shame
(   )
ความอับอาย

(    รค )
การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ

(      )
ความขาดแคลน

(     ีย)
ผู้เที่ยวชม

(      )
ละครขบขันล้อเลียน

(       )
ผู้สงสัย

(      )
พ่อมด,หมอผี

(       )
แถบสีหลายสีที่เกิดจากการหักเหของแสง

spine
(   )
กระดูกสันหลัง

(    )
พืชตระกูลน้ำเต้า

(        )
การอดอาหาร

(         )
สถิติ

(     )
การลักขโมย

(     )
รูปเพรียวลม

(   รค )
การตีลูกเทนนิสหรือลูกกอล์ฟ

(       )
เรือดำน้ำ

(     )
การฆ่าตัวตาย

(    )
พระอาทิตย์ขึ้น

(         )
ส่วนเพิ่มเติม

(   วฟ   )
ผู้รอดชีวิต

(      )
ความวิตกกังวล

(       )
ความเห็นใจ

(      )
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยค

(   ีย   )
หยดน้ำตา

(         )
แนวโน้ม

(         )
หลักฐาน

(     )
นักบำบัดโรค

(    )
เรื่องเขย่าขวัญ

trait
(  รท )
คุณสมบัติ

(    )
แผลบาดเจ็บ

trend
(  รน )
แนวทาง

(    วท   )
แม่น้ำสายย่อย

(  ลล )
รถเข็น,รถลาก

tube
(  )
หลอด

(       )
นักกายกรรม

( วร      )
การเปลี่ยนแปลง

(  รท  )
ความหลากหลาย

venue
( วน   )
สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน

(     )
กระดูกสันหลัง

( วท      )
ทหารผ่านศึก

(       )
การสั่น

(   )
ผู้ดู

( วอ    )
ความรุนแรง

(   )
การทำสงคราม

worth
(   )
มูลค่า

(      )
คนหนุ่มคนสาว


ที่มา : (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6“What is not started today is never finished tomorrow.”
ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้
CR. Johann Wolfgang von Goethe

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...