engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้

221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

เนื่องจาก(สทศ.)ได้สรุปรวมรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพบในข้อสอบ o-net จากตำราหลายเล่ม โดยแบ่งเป็นประเภทของคำ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ไว้นั้น ในชุดคำศัพท์นี้ พี่ได้รวบรวมไว้อย่างเข้มข้นสำหรับคำนาม (noun) ของชั้น ม.5 เพื่อให้น้องๆได้ทบทวนและคุ้นเคยกับคำศัพท์มากขึ้นค่ะ โดยเราจะสังเกตเห็นคำนามที่เกีี่ยวกับ การรกระทำ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น คำว่า adaptation (การปรับตัว)enchantment (การลุ่มหลง) permission (ความยินยอม) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำนามที่เกีี่ยวข้องในคำศัพท์นี้กันค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.5

ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-d


abstract
( อบ    รค )
ข้อสรุป

adaptation
( อด          )
การปรับตัว

admission
( อค        )
สิทธิ์ในการเข้าไป

aficionado
(        อน    )
ผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

agoraphobia
( อก         ีย)
โรคกลัวการเข้าสังคม

ailment
( อล    )
ความเจ็บป่วย

alternative
(      )
ทางเลือก

ancestor
( อน      )
บรรพบุรุษ

announcement
(        )
การประกาศ

antonym
( อน      )
คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

apartheid
(     )
นโยบายการแบ่งแยกสีผิว(ในแอฟริกาใต้)

applause
(    )
การปรบมือแสดงความชื่นชม

aptitude
( อพ      )
ความถนัด

assembly
(      )
การประกอบ

attendance
(        )
การเข้าชั้นเรียน

barrack
(   รค )
ค่ายทหาร

behavior
(       )
ความพฤติกรรม

beriberi
(      )
โรคบกพร่องทางระบบประสาท

blowout
(    )
การระเบิดออก

boundary
(     )
ขอบเขต

burglar
(   )
ผู้ร้ายย่องเบา

burrow
(  )
โพรง

cabdriver
(       )
คนขับรถแท็กซี่

campsite
(     )
ที่สำหรับตั้งแคมป์

chemistry
(        )
คุณสมบัติทางเคมี

circulation
(        )
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ

columnist
(  ลล     )
ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

comedian
(       ีย )
นักแสดงตลก

commerce
(       )
การค้าขายสินค้า

companion
(          )
เพื่อนเดินทาง

competitor
(          )
ผู้แข่งขัน

complaint
(     ลน )
ความไม่พอใจ

compliance
(        )
การยินยอม

component
(         )
ส่วนประกอบ

compound
(      )
คำประสม

condenser
(        )
เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว

confidant
(        )
เพื่อนที่ไว้วางใจ

consciousness
(          )
ความมีจิตสำนึก

consortium
(        ีย )
ความเป็นหุ้นส่วนกัน

conspiracy
(        )
การวางแผนอย่างลับๆ

constraint
(      รน )
ข้อจำกัด

consultant
(         )
ผู้ให้คำปรึกษา

contemplation
(            )
การพิจารณาใคร่ครวญ

conviction
(         )
การพิสูจน์ว่ากระทำผิด

correspondent
(           )
นักข่าว

corruption
(        )
การไม่ซื่อสัตย์

coworker
(     )
ผู้ร่วมงาน

craftsmen
(        )
ช่างฝีมือ

crypt
(   )
ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่เก็บศพ

cuisine
(     )
ประเภทอาหาร

curiosity
(  วร      )
ความอยากรู้

defendant
(         )
จำเลยในคดีแพ่ง

deputy
(     วท  )
ผู้รักษาการแทน

destruction
(          )
การทำลาย

detention
(         )
การกักขัง

determinism
(            )
ลัทธิพรหมลิขิต

devolution
(   วล     )
การกระจายความรับผิดชอบ

dialect
(    ลค )
ภาษาถิ่น

disappearance
(        ีย   )
การสูญหาย

discrimination
(              )
การแบ่งแยก

discussion
(          )
การสนทนา

distraction
(     รค     )
สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว

doctrine
(      )
ทฤษฎี

donation
(        )
การบริจาค


ชุดที่ 2 ตัวอักษร e-nedge
( อจ )
ขอบ

election
(  ลค     )
การคัดเลือก

embargo
( อม     )
การสั่งห้าม(เรือ)เข้าออกท่าเรือ

embassy
( อม     )
สถานเอกอัครราชทูต

emission
(        )
การปล่อยพลังงาน

enchantment
( อน        )
การลุ่มหลง

engagement
( อน        )
การหมั้น

epigram
( อพ     รม )
คำคม

eradication
(  รด          )
การทําลายถอนรากถอนโคน

essence
( อส     )
แก่น

etymologist
( อท      ลจ   )
นักนิรุกติศาสตร์

euthanasia
(         ีย)
การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ

exception
(         )
ข้อยกเว้น

excrement
(        )
อุจจาระ

exemplification
(               )
ตัวอย่างสำเนา

existentialism
(                )
ทฤษฎีแห่งปรัชญาชีวิตที่อิสระ

expedition
(           )
การเดินทาง

exposition
(           )
การแสดงสินค้า

fairground
(     )
บริเวณงานแสดงนิทรรศการ

famine
(      )
ภาวะข้าวยากหมากแพง

fantasy
(       )
การจินตนาการ

faucet
(     )
ก๊อกน้ำ

feat
(   )
ความสำเร็จ

fellowship
(   ลช   )
สัมพันธภาพ

fingerprint
(        )
ลายนิ้วมือ

foreground
(     )
ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด

forgery
(     )
การปลอมแปลง

fraction
(  รค     )
เลขเศษส่วน

freshmen
(  รช     )
นิสิตใหม่

frivolity
(   ลล   )
ความวิตกกังวล

function
(       )
หน้าที่

gathering
(      )
การรวบรวม

glimmer
(     )
แสงสลัว

glossary
(      )
อภิธานศัพท์

governor
(        )
ผู้ว่าการรัฐ

gravity
(  รฟ    )
แรงดึงดูดของโลก

grittiness
(        )
ความมกล้าหาญอดทน

guidance
(      )
คำแนะนำ

hereditary
(   รด      )
พันธุกรรม

hierarchy
(      )
การจัดระบบตามลำดับขั้น

homograph
(        )
คำพ้องรูป

humankind
(        )
มนุษย์

hygienics
(     อน    )
สุขวิทยา

immigration
(          )
การอพยพ

inauguration
(         )
พิธีเปิด

inertia
(      ีย)
ความเฉื่อย

infant
(      )
ทารก

inhabitant
(           )
ผู้อาศัย

inmate
(     )
ผู้ถูกกักกัน

instance
(       )
กรณี

interference
(      ีย   )
การเข้าแทรกแซง

intervene
(     )
เกิดขึ้น

involvement
(        )
การเกี่ยวข้อง

jargon
(     )
ภาษาเฉพาะกลุ่ม

juxtaposition
(              )
การวางติดกันเพื่อเทียบเคียง

kaleidoscope
(   ลด      )
กล้องคาเลโดสโคป

keepsake
(      )
ของที่ระลึก

kindness
(     )
ความเมตตา

legacy
( ลก     )
มรดก

machinery
(        )
เครื่องจักร

magnitude
(        )
ความสำคัญ

meteorologist
(       ลล    )
นักอุตุนิยมวิทยา

midair
(     )
กลางอากาศ

miniaturization
(              )
การทำขนาดให้เล็กลงมา

misery
(      )
ความทุกข์ยาก

modification
(             )
การเปลี่ยนแปลง

mogul
(     )
ผู้มีอำนาจ

moneylender
(      ลน   )
ผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย

morality
(   รลล   )
ความดีงาม

motorist
(     )
คนขับรถยนต์

mucus
(      )
น้ำมูก

narrative
(      )
เรื่องเล่า

necessity
(         )
สิ่งจำเป็น

niche
(   )
ช่องหรือโพรงบนผนังกำแพงที่ทำไว้เพื่อวางสิ่งบูชา

nostalgia
(        ีย)
อาการคิดถึงบ้าน

notion
(      )
ความคิด

nutritionist
(  วท          )
นักโภชนาการ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร o-zoccurrence
(     )
การเกิดขึ้น

offspring
(     )
ลูกหลาน

optimism
(          )
การมองในแง่ดี

paperwork
(       )
งานเอกสาร

paternity
(           )
ความเป็นบิดา

pediatrics
(     อท    )
กุมารเวชศาสตร์

perfume
(    )
น้ำหอม

permission
(        )
ความยินยอม

petal
(      )
กลีบดอกไม้

philosopher
(       )
นักปราชญ์

phosphate
(      )
ปุ๋ยฟอสเฟต

pianist
(   อน    )
นักเล่นเปียโน

pitch
(   )
น้ำมันดิบ

pitfall
(     )
หลุมพราง

potion
(      )
ยาเสน่ห์

predator
(  รด     )
ผู้ล่า

prejudice
(  รจ      )
ความลำเอียง

prerogative
(         )
สิทธิพิเศษ

presumption
(         )
สิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริง

priesthood
(      )
การอุปสมบท

prodigy
(       )
สิ่งมหัศจรรย์

progress
(    รส )
ความก้าวหน้า

property
(      )
สิทธิครอบครอง

prosperity
(       )
ความสำเร็จ

psychologist
(    ลล    )
นักจิตวิทยา

publicity
(         )
การเผยแพร่

quarrel
(    )
การทะเลาะ

racism
( รซ       )
ลัทธิถือชนชาติ

rainforest
( รน    รส )
ป่าดิบชื้น

ration
(     )
การปันส่วน

receptivity
(          )
การต้อนรับ

recital
(      )
การเล่นดนตรีเดี่ยว

refuge
( รฟ     )
ที่หลบภัย

rehearsal
(     )
การฝึกซ้อม

reminder
(      )
สิ่งช่วยเตือนความจำ

repairer
(     )
ผู้ซ่อมแซมใหม่

replenishment
(   ลน        )
การเติมให้เต็ม

research
(     )
การวิจัย

resonance
( รซ       )
ความก้อง

restatement
(         )
กล่าวซ้ำ

reviewer
( วย    )
ผู้ทบทวน

roughage
(     )
วัตถุหยาบ

sandstone
(       )
หินทราย

scandal
(       )
เหตุการณ์อื้อฉาว

scheme
(    )
รายการ

screenplay
(      )
บทภาพยนตร์

secret
(     )
ความลับ

shoal
(  )
ฝูงปลา

shred
(  รด )
เศษผ้า

siesta
(   อส   )
การงีบหลับตอนเที่ยง

snatcher
(      )
ผู้ฉกฉวย

sorority
(      )
สโมสรของนักเรียนหญิง

spatula
(       )
ช้อนปากแบนใช้กวน

statistics
(         )
สถิติ

steelwork
(      )
โรงงานเหล็ก

strength
(   รง )
พลัง

subscription
(           )
การลงชื่อข้างท้าย

suburb
(       )
ชานเมือง

supertanker
(         )
เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่

susceptibility
(         ลล   )
ความรู้สึกไว

sustenance
(         )
การยังชีพ

system
(       )
ระบบ

task
(    )
งานหนัก

terror
(    )
ความหวาดกลัว

tradition
(         )
ประเพณี

trailer
(  รล  )
ผู้ลาก

transition
(  รน        )
การเปลี่ยน

trapeze
(  รพ   )
ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม

trial
(    )
การทดลอง

tuberculosis
(      ลซ   )
วัณโรค

tyranny
(     )
การปกครองแบบกดขี่

urbanization
(           )
การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท

validity
( วลล      )
ความมีเหตุผล

villager
( ลล   )
ชาวบ้าน

virtue
(   )
คุณงามความดี

voltage
( วลท   )
แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์

weaver
(   )
ช่างทอผ้า

worthlessness
(         )
ความไร้ค่า

zoologist
(   ลจ   )
นักสัตววิทยา


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6
"The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you."
สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้
CR.B.B. King

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...