engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้

221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้

เนื่องจาก(สทศ.)ได้สรุปรวมรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพบในข้อสอบ o-net จากตำราหลายเล่ม โดยแบ่งเป็นประเภทของคำ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ไว้นั้น ในชุดคำศัพท์นี้ พี่ได้รวบรวมไว้อย่างเข้มข้นสำหรับคำนาม (noun) ของชั้น ม.5 เพื่อให้น้องๆได้ทบทวนและคุ้นเคยกับคำศัพท์มากขึ้นค่ะ โดยเราจะสังเกตเห็นคำนามที่เกีี่ยวกับ การรกระทำ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น คำว่า adaptation (การปรับตัว)enchantment (การลุ่มหลง) permission (ความยินยอม) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำนามที่เกีี่ยวข้องในคำศัพท์นี้กันค่ะ

อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.5


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-d( อบ    รค )
ข้อสรุป

( อด          )
การปรับตัว

( อค        )
สิทธิ์ในการเข้าไป

(        อน    )
ผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

( อก         ีย)
โรคกลัวการเข้าสังคม

( อล    )
ความเจ็บป่วย

(      )
ทางเลือก

( อน      )
บรรพบุรุษ

(        )
การประกาศ

( อน      )
คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

(     )
นโยบายการแบ่งแยกสีผิว(ในแอฟริกาใต้)

(    )
การปรบมือแสดงความชื่นชม

( อพ      )
ความถนัด

(      )
การประกอบ

(        )
การเข้าชั้นเรียน

(   รค )
ค่ายทหาร

(       )
ความพฤติกรรม

(      )
โรคบกพร่องทางระบบประสาท

(    )
การระเบิดออก

(     )
ขอบเขต

(   )
ผู้ร้ายย่องเบา

(  )
โพรง

(       )
คนขับรถแท็กซี่

(     )
ที่สำหรับตั้งแคมป์

(        )
คุณสมบัติทางเคมี

(        )
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ

(  ลล     )
ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

(       ีย )
นักแสดงตลก

(       )
การค้าขายสินค้า

(          )
เพื่อนเดินทาง

(          )
ผู้แข่งขัน

(     ลน )
ความไม่พอใจ

(        )
การยินยอม

(         )
ส่วนประกอบ

(      )
คำประสม

(        )
เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว

(        )
เพื่อนที่ไว้วางใจ

(          )
ความมีจิตสำนึก

(        ีย )
ความเป็นหุ้นส่วนกัน

(        )
การวางแผนอย่างลับๆ

(      รน )
ข้อจำกัด

(         )
ผู้ให้คำปรึกษา

(            )
การพิจารณาใคร่ครวญ

(         )
การพิสูจน์ว่ากระทำผิด

(           )
นักข่าว

(        )
การไม่ซื่อสัตย์

(     )
ผู้ร่วมงาน

(        )
ช่างฝีมือ

crypt
(   )
ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่เก็บศพ

(     )
ประเภทอาหาร

(  วร      )
ความอยากรู้

(         )
จำเลยในคดีแพ่ง

(     วท  )
ผู้รักษาการแทน

(          )
การทำลาย

(         )
การกักขัง

(            )
ลัทธิพรหมลิขิต

(   วล     )
การกระจายความรับผิดชอบ

(    ลค )
ภาษาถิ่น

(        ีย   )
การสูญหาย

(              )
การแบ่งแยก

(          )
การสนทนา

(     รค     )
สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว

(      )
ทฤษฎี

(        )
การบริจาค


ชุดที่ 2 ตัวอักษร e-n( อจ )
ขอบ

(  ลค     )
การคัดเลือก

( อม     )
การสั่งห้าม(เรือ)เข้าออกท่าเรือ

( อม     )
สถานเอกอัครราชทูต

(        )
การปล่อยพลังงาน

( อน        )
การลุ่มหลง

( อน        )
การหมั้น

( อพ     รม )
คำคม

(  รด          )
การทําลายถอนรากถอนโคน

( อส     )
แก่น

( อท      ลจ   )
นักนิรุกติศาสตร์

(         ีย)
การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ

(         )
ข้อยกเว้น

(        )
อุจจาระ

(               )
ตัวอย่างสำเนา

(                )
ทฤษฎีแห่งปรัชญาชีวิตที่อิสระ

(           )
การเดินทาง

(           )
การแสดงสินค้า

(     )
บริเวณงานแสดงนิทรรศการ

(      )
ภาวะข้าวยากหมากแพง

(       )
การจินตนาการ

(     )
ก๊อกน้ำ

feat
(   )
ความสำเร็จ

(   ลช   )
สัมพันธภาพ

(        )
ลายนิ้วมือ

(     )
ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด

(     )
การปลอมแปลง

(  รค     )
เลขเศษส่วน

(  รช     )
นิสิตใหม่

(   ลล   )
ความวิตกกังวล

(       )
หน้าที่

(      )
การรวบรวม

(     )
แสงสลัว

(      )
อภิธานศัพท์

(        )
ผู้ว่าการรัฐ

(  รฟ    )
แรงดึงดูดของโลก

(        )
ความมกล้าหาญอดทน

(      )
คำแนะนำ

(   รด      )
พันธุกรรม

(      )
การจัดระบบตามลำดับขั้น

(        )
คำพ้องรูป

(        )
มนุษย์

(     อน    )
สุขวิทยา

(          )
การอพยพ

(         )
พิธีเปิด

(      ีย)
ความเฉื่อย

(      )
ทารก

(           )
ผู้อาศัย

(     )
ผู้ถูกกักกัน

(       )
กรณี

(      ีย   )
การเข้าแทรกแซง

(     )
เกิดขึ้น

(        )
การเกี่ยวข้อง

(     )
ภาษาเฉพาะกลุ่ม

(              )
การวางติดกันเพื่อเทียบเคียง

(   ลด      )
กล้องคาเลโดสโคป

(      )
ของที่ระลึก

(     )
ความเมตตา

( ลก     )
มรดก

(        )
เครื่องจักร

(        )
ความสำคัญ

(       ลล    )
นักอุตุนิยมวิทยา

(     )
กลางอากาศ

(              )
การทำขนาดให้เล็กลงมา

(      )
ความทุกข์ยาก

(             )
การเปลี่ยนแปลง

mogul
(     )
ผู้มีอำนาจ

(      ลน   )
ผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย

(   รลล   )
ความดีงาม

(     )
คนขับรถยนต์

mucus
(      )
น้ำมูก

(      )
เรื่องเล่า

(         )
สิ่งจำเป็น

niche
(   )
ช่องหรือโพรงบนผนังกำแพงที่ทำไว้เพื่อวางสิ่งบูชา

(        ีย)
อาการคิดถึงบ้าน

(      )
ความคิด

(  วท          )
นักโภชนาการ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร o-z(     )
การเกิดขึ้น

(     )
ลูกหลาน

(          )
การมองในแง่ดี

(       )
งานเอกสาร

(           )
ความเป็นบิดา

(     อท    )
กุมารเวชศาสตร์

(    )
น้ำหอม

(        )
ความยินยอม

(      )
กลีบดอกไม้

(       )
นักปราชญ์

(      )
ปุ๋ยฟอสเฟต

(   อน    )
นักเล่นเปียโน

pitch
(   )
น้ำมันดิบ

(     )
หลุมพราง

(      )
ยาเสน่ห์

(  รด     )
ผู้ล่า

(  รจ      )
ความลำเอียง

(         )
สิทธิพิเศษ

(         )
สิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริง

(      )
การอุปสมบท

(       )
สิ่งมหัศจรรย์

(    รส )
ความก้าวหน้า

(      )
สิทธิครอบครอง

(       )
ความสำเร็จ

(    ลล    )
นักจิตวิทยา

(         )
การเผยแพร่

(    )
การทะเลาะ

( รซ       )
ลัทธิถือชนชาติ

( รน    รส )
ป่าดิบชื้น

(     )
การปันส่วน

(          )
การต้อนรับ

(      )
การเล่นดนตรีเดี่ยว

( รฟ     )
ที่หลบภัย

(     )
การฝึกซ้อม

(      )
สิ่งช่วยเตือนความจำ

(     )
ผู้ซ่อมแซมใหม่

(   ลน        )
การเติมให้เต็ม

(     )
การวิจัย

( รซ       )
ความก้อง

(         )
กล่าวซ้ำ

( วย    )
ผู้ทบทวน

(     )
วัตถุหยาบ

(       )
หินทราย

(       )
เหตุการณ์อื้อฉาว

(    )
รายการ

(      )
บทภาพยนตร์

(     )
ความลับ

shoal
(  )
ฝูงปลา

shred
(  รด )
เศษผ้า

(   อส   )
การงีบหลับตอนเที่ยง

(      )
ผู้ฉกฉวย

(      )
สโมสรของนักเรียนหญิง

(       )
ช้อนปากแบนใช้กวน

(         )
สถิติ

(      )
โรงงานเหล็ก

(   รง )
พลัง

(           )
การลงชื่อข้างท้าย

(       )
ชานเมือง

(         )
เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่

(         ลล   )
ความรู้สึกไว

(         )
การยังชีพ

(       )
ระบบ

task
(    )
งานหนัก

(    )
ความหวาดกลัว

(         )
ประเพณี

(  รล  )
ผู้ลาก

(  รน        )
การเปลี่ยน

(  รพ   )
ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม

trial
(    )
การทดลอง

(      ลซ   )
วัณโรค

(     )
การปกครองแบบกดขี่

(           )
การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท

( วลล      )
ความมีเหตุผล

( ลล   )
ชาวบ้าน

(   )
คุณงามความดี

( วลท   )
แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์

(   )
ช่างทอผ้า

(         )
ความไร้ค่า

(   ลจ   )
นักสัตววิทยา


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6
"The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you."
สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้
CR.B.B. King

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...