221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้

221 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 ต้องเรียนรู้

เนื่องจาก(สทศ.)ได้สรุปรวมรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพบในข้อสอบ o-net จากตำราหลายเล่ม โดยแบ่งเป็นประเภทของคำ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ไว้นั้น ในชุดคำศัพท์นี้ พี่ได้รวบรวมไว้อย่างเข้มข้นสำหรับคำนาม (noun) ของชั้น ม.5 เพื่อให้น้องๆได้ทบทวนและคุ้นเคยกับคำศัพท์มากขึ้นค่ะ โดยเราจะสังเกตเห็นคำนามที่เกีี่ยวกับ การรกระทำ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น คำว่า adaptation (การปรับตัว)enchantment (การลุ่มหลง) permission (ความยินยอม) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำนามที่เกีี่ยวข้องในคำศัพท์นี้กันค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.5


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-dชุดที่ 2 ตัวอักษร e-nชุดที่ 3 ตัวอักษร o-zที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6
"The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you."
สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้
CR.B.B. King

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...