engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

226 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.6

226 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.6แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหลายหมวด ในระดับชั้นต้นมาแล้ว ในชุดคำศัพท์นี้เรามารู้จักคำนาม (noun)สำหรับชั้น ม.6 กันค่ะ ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ความรู้สึกนึกคิดกันอีกเช่นเคย โดย (สทศ.)ได้รวบรวมไว้จากตำราหลายเล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.6 ค่ะ ตัวอย่างของคำที่เราพบในประโยคและเนื้อเรื่อง เช่น abbreviation (การย่อ) apprehension (ความเข้าใจ) cultivation (การเพาะปลูก)

โดยคำศัพท์แต่ละคำนั้น หลายคำมีหลายความหมายและเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งพี่ได้หยิบยกมาให้น้องๆได้ทบทวนกัน เรามาดูคำนามภาษาอังกฤษของชั้น ม.6เพิ่มเติม กันในชุดคำศัพท์นี้กันเลย

ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e


abbreviation
(         )
การย่อ

accomplishment
(           )
การทำให้สำเร็จ

aerodynamics
(          )
กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ

affair
(   )
เหตุการณ์

afterlife
(     )
ชีวิตหลังความตาย

aftermath
(       )
ผลที่ตามมา

alienation
(   ีย       )
การโอน(ทรัพย์)

allowance
(      )
การยินยอม

altruism
( อลท        )
ความไม่เห็นแก่ตัว

ambiguity
( อม     วอ   )
ความกำกวม

ammunition
( อม   วน       )
ลูกกระสุน,ดินระเบิด

appendectomy
( อพ           )
ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก

apprehension
( อพ          )
ความเข้าใจ

assignment
(       )
งานที่ได้รับมอบหมาย

barrel
(    )
จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล

belongings
(       )
ทรัพย์สมบัติ

bibliography
(          )
บรรณานุกรม

bohemian
(       ีย )
ชาวโบฮีเมียน

bombardment
(          )
การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง

boutique
(     )
ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย

brainstorm
(  รน     )
การถกเถียงอย่างเปิดเผย

brainwork
(  รน    )
กิจกรรมที่ใช้ความคิด

bureaucracy
(  วร     )
การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย

buzzword
(      )
คำหรือวลีที่นิยมมาก

bypass
(     )
ทางอ้อม

camouflage
(        )
การอำพราง

capability
(      ลล   )
ความสามารถ

capacity
(         )
ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ

catacombs
(        )
หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆห้อง

cathedral
(      )
โบสถ์ที่สำคัญ

cemetery
(       )
สุสาน

census
(       )
การสำรวจจำนวนประชากร

central heating
(      ล ฮ      )
ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร

certificate
(         )
ประกาศนียบัตร

cholera
(     )
อหิวาตกโรค

cholesterol
(   ลส    )
คอเลสเตอรอล

circuitry
(     )
วงจรไฟฟ้า

civilian
(       )
พลเรือน

civilization
(           )
อารยธรรม

clairvoyant
(  ลว     )
ผู้มีความสามารถหยั่งรู้

claustrophobia
(          ีย)
โรคกลัวการอยู่ในที่แคบ

cockney
(     )
คนจนในย่านลอนดอนตะวันออก

combination
(           )
การรวมกัน

commando
(        )
หน่วยจู่โจม

complexion
(     ลค     )
ลักษณะผิว

concession
(          )
การยินยอม

conflict
(      )
การต่อสู้

consequence
(         )
ตำแหน่งที่สำคัญ

consideration
(            )
การคิดพิจารณา

consolidation
(     ลล       )
การรวมเข้าด้วยกัน

consumption
(          )
การบริโภค

contraband
(        )
การค้าขายที่ผิดกฎหมาย

controversy
(        )
การโต้เถียงอย่างรุนแรง

coordination
(          )
การทำงานประสานกัน

corporation
(         )
บริษัท

courtroom
(     )
ห้องพิจารณาคดี

cruelty
(    ลท  )
การกระทำที่โหดร้าย

cultivation
(  ลท       )
การเพาะปลูก

debris
(     )
ซากปรักหักพัง

dedication
(           )
การอุทิศให้

delusion
(       )
การเข้าใจผิด

descent
(     )
การเคลื่อนลงมา

detergent
(       )
ผงซักฟอก

dictatorship
(          )
การปกครองแบบเผด็จการ

dimension
(         )
การหามิติ

discotheque
(        )
สถานบันเทิงกลางคืน

discourse
(      )
การบรรยาย

discrepancy
(     รพ       )
ความไม่ลงรอยกัน

dissatisfaction
(                )
ความไม่พอใจ

dissension
(         )
ความขัดแย้งกัน

dizziness
(       )
เวียนศีรษะ

doctorate
(      รท )
ปริญญาเอก

dominance
(         )
การปกครอง

edifice
( อด      )
สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่

element
( อลล     )
องค์ประกอบ

emergence
(      )
การปรากฏออกมา

emphasis
( อม      )
การเน้นย้ำ

encouragement
( อน         )
การให้กำลังใจ

enthusiast
( อน   วซ   อส )
ผู้มีความกระตือรือร้น

epiphyte
( อพ     )
พืชที่อาศัยต้นไม้อื่นอยู่แต่ไม่ได้ดูดอาหาร

eruption
(       )
การระเบิด

estate
(     )
ทรัพย์สินที่ดิน

etymology
( อท      ลจ  )
ประวัติของคำ

evaluation
(  วลย       )
การประเมินค่า

excerpt
(      )
ข้อความที่ตัดตอนมา

excursion
(       )
กลุ่มคนที่เดินทางในระยะสั้นๆ

exhaustion
(         )
ความอ่อนเพลีย

exodus
(       )
การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก

expenditure
(         )
การใช้จ่าย

exterior
(     ีย  ีย)
ภายนอก

extravagance
(    รฟ      )
ความฟุ่มเฟือย

ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p


facsimile
(         )
สำเนา

fertility
(   ลล   )
ความอุดมสมบูรณ์

fluctuation
(          )
ความผันผวน

foreigner
(     )
คนต่างชาติ

fringe
(   )
ตะเข็บ

fuselage
(  วซ    )
ส่วนลำตัวเครื่องบิน

generalization
(             )
ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป

globalization
(  ลบ         )
โลกาภิวัตน์

guitarist
(      )
นักเล่นกีตาร์

harvest
(   วส )
การเก็บเกี่ยว

hopelessness
(    ลส    )
ความหมดหวัง

hospitality
(       ลล   )
การให้การต้อนรับด้วยความยินดี

hurricane
(     )
พายุเฮอริเคน

imitation
(          )
การเลียนแบบ

immunization
(            )
การมีภูมิคุ้มกัน

incentive
(        )
สิ่งกระตุ้น

incisor
(      )
ฟันหน้า

inconvenience
(         ีย )
ความไม่สะดวก

indifference
(         )
ความไม่สนใจ

infection
(         )
การติดเชื้อ

influence
(       )
อำนาจ

injection
(         )
การฉีดยา

innovative
(     วท   )
เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่

insecurity
(      วร   )
ความไม่ปลอดภัย

interaction
(     รค     )
ปฏิกิริยา

investor
(   วซ   )
นักลงทุน

irritation
(        )
การระคายเคือง

jealousy
(  ลล   )
ความอิจฉาริษยา

kidnapper
(        )
คนลักพาตัว

landlord
( ลน   )
เจ้าของบ้านเช่า

legend
( ลจ     )
ตำนาน

lethargy
( ลธ     )
ความเฉื่อยชา

loophole
(    )
ช่องบนกำแพงที่ใช้สอดปืนเพื่อยิงข้าศึก

magnetism
(            )
อำนาจแม่เหล็ก

mainland
(    ลน )
แผ่นดินใหญ่

majority
(       )
ส่วนใหญ่

manicure
(        ีย)
การตกแต่งเล็บและมือ

marina
(     )
ท่าจอดเรือ

marriage
(    )
การแต่งงาน

maze
(   )
ทางวกวน

medal
(      )
เหรียญรางวัล

misunderstanding
(              )
ความเข้าใจผิด

moratorium
(       ีย )
ช่วงหยุดการกระทำไว้ชั่วคราว

mound
(   )
เนิน

myth
(   )
นิทานปรัมปรา

nausea
(     ีย)
อาการคลื่นไส้

nervousness
(       )
ความกังวลใจ

newcomer
(  วค     )
คนมาใหม่

nightmare
(    )
ฝันร้าย

nursery
(       )
สถานรับเลี้ยงเด็ก

obesity
(  อบ       )
การอ้วนเกินไป

occasion
(       )
โอกาส

offender
(      )
ผู้กระทำความผิด

oratory
(    )
ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์

orientation
(  อร  อน       )
การกำหนดเป้าหมาย

parchment
(       )
กระดาษหนังต้นฉบับ

pattern
(       )
แบบแผน

perception
(        )
ความเข้าใจ

petroleum
(      ีย )
น้ำมันปิโตรเลียม

phrase
(  รซ )
วลี,กลุ่มคำ

piezoelectricity
(       ลค        )
ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีต่อผลึกที่ไม่นำไฟฟ้า

placard
(  ลค    )
ป้ายประกาศ

playback
(     )
การเปิดฟัง(แผ่นเสียง)

poet
(    )
นักกวี

pollutant
(        )
ของเสีย

posterity
(      ีย   )
คนรุ่นลูกรุ่นหลาน

poverty
(       )
ความจน

predecessor
(          )
บรรพบุรุษ

presentation
(           )
การเสนอ

prevention
(   วน     )
การป้องกัน

profession
(         )
อาชีพ

project
(      )
แผนงาน

proponent
(        )
ผู้เสนอ

prosecution
(           )
การดำเนินให้ลุล่วง

prowess
(      )
ความกล้าหาญ

punctuality
(        ลล   )
ความตรงเวลา

ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-y


quality
(  ลล   )
คุณภาพ

radical
( รด      )
คนหัวรุนแรง

rambunctious
( รม        )
ส่งเสียงอึกทึก

reflection
(   ลค     )
การสะท้อน

registration
( รจ          )
การขึ้นทะเบียน

repercussion
(         )
ผลของการกระทำ

representation
( รพ            )
การเป็นตัวแทน

resident
( รส       )
ผู้พักอาศัย

resource
(    )
แหล่งที่มา

revolution
( รฟ       )
การปฏิวัติ

sabotage
(        )
การก่อวินาศกรรม

scarcity
(        )
ความขาดแคลน

scent
(   )
กลิ่น

scram
(   รม )
รีบไปอย่างรวดเร็ว

scruple
(      )
ศีลธรรม

selection
(   ลค     )
การคัดเลือก

sensation
(         )
ความรู้สึกต่อการสัมผัส

shore
(  )
ชายฝั่ง

sightseeing
(      )
การเที่ยวชม

sophomore
(       )
นักศึกษาชั้นปีที่สอง

soundtrack
(     รค )
เสียงในฟิล์ม

spokeswoman
(          )
โฆษกหญิง

staple
(      )
ส่วนสำคัญ

stationery
(       )
เครื่องเขียน

stead
(    )
ตัวแทน

stream
(    )
ลำธาร

stress
(   รส )
ความตึงเครียด

substance
(        )
เนื้อหาสาระ

suggestion
(          )
การเสนอแนะ

sunburst
(       )
แสงอาทิตย์ส่องผ่านกลุ่มเมฆ

superior
(     ีย  ีย)
ผู้บังคับบัญชา

supervisor
(       )
ผู้ควบคุมดูแล

suspender
(        )
สายเอี๊ยมดึงกางเกง

swelling
(  วลล  )
การบวม

syndrome
(     รม )
กลุ่มอาการผิดปกติของร่างกาย

target
(     )
จุดมุ่งหมาย

teammate
(      )
ผู้ร่วมกลุ่ม

temptation
(        )
การล่อใจ

terrorism
(         )
การก่อการร้าย

toxin
(      )
พิษ

traditionalism
(               )
ความเชื่อเรื่องจารีตประเพณี

translation
(  รน   ลช   )
การแปล

transparency
(  รน        )
ความโปร่งใสชัดเจน

treasure
(  รช   )
สมบัติ

trivia
(     ีย)
เรื่องเล็กๆน้อยๆ

troupe
(   )
คณะผู้แสดง

tuition
(  วอ      )
ค่าเล่าเรียน

undersecretary
(          )
ปลัดกระทรวง

urchin
(    )
เด็กซุกซน

valuation
( วลล      )
การประเมินราคา

vendor
( วน   )
ผู้ขาย

vessel
( วซ    )
ภาชนะใส่ของเหลว

victim
(     )
เหยื่อ

villain
(    )
ตัวร้าย(ทางวรรณกรรม)

virtuoso
(       )
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี