226 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.6

226 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.6

หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหลายหมวด ในระดับชั้นต้นมาแล้ว ในชุดคำศัพท์นี้เรามารู้จักคำนาม (noun)สำหรับชั้น ม.6 กันค่ะ ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ความรู้สึกนึกคิดกันอีกเช่นเคย โดย (สทศ.)ได้รวบรวมไว้จากตำราหลายเล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.6 ค่ะ ตัวอย่างของคำที่เราพบในประโยคและเนื้อเรื่อง เช่น abbreviation (การย่อ) apprehension (ความเข้าใจ) cultivation (การเพาะปลูก)

โดยคำศัพท์แต่ละคำนั้น หลายคำมีหลายความหมายและเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งพี่ได้หยิบยกมาให้น้องๆได้ทบทวนกัน เรามาดูคำนามภาษาอังกฤษของชั้น ม.6เพิ่มเติม กันในชุดคำศัพท์นี้กันเลย


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-eชุดที่ 2 ตัวอักษร f-pชุดที่ 3 ตัวอักษร q-yที่มาของข้อมูล :(สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก
CR. Nelson Mandela

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...