• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

226 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.6

226 คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.6

หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหลายหมวด ในระดับชั้นต้นมาแล้ว ในชุดคำศัพท์นี้เรามารู้จักคำนาม (noun)สำหรับชั้น ม.6 กันค่ะ ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ความรู้สึกนึกคิดกันอีกเช่นเคย โดย (สทศ.)ได้รวบรวมไว้จากตำราหลายเล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.6 ค่ะ ตัวอย่างของคำที่เราพบในประโยคและเนื้อเรื่อง เช่น abbreviation (การย่อ) apprehension (ความเข้าใจ) cultivation (การเพาะปลูก)

โดยคำศัพท์แต่ละคำนั้น หลายคำมีหลายความหมายและเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งพี่ได้หยิบยกมาให้น้องๆได้ทบทวนกัน เรามาดูคำนามภาษาอังกฤษของชั้น ม.6เพิ่มเติม กันในชุดคำศัพท์นี้กันเลย


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)
ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-e(อะบรีวิเอชัน)
การย่อ

(อะคอมพลิซเมินท์)
การทำให้สำเร็จ

(เอเออะโรไดแนมมิคซ์)
กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ

(อะแฟ)
เหตุการณ์

(อาฟเทอไลฟ)
ชีวิตหลังความตาย

(อาฟเทอแมธ)
ผลที่ตามมา

(เอลีเอินเนชัน)
การโอน(ทรัพย์)

(อะเลาเอินซ์)
การยินยอม

(แอลทรูอิซเซิม)
ความไม่เห็นแก่ตัว

(แอมบิกยูอะที)
ความกำกวม

(แอมมิวนิชชัน)
ลูกกระสุน,ดินระเบิด

(แอเพนเดคทะมี)
ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก

(แอพริเฮนชัน)
ความเข้าใจ

(อะไซนเมินท์)
งานที่ได้รับมอบหมาย

(แบเริล)
จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล

(บิลองอิง)
ทรัพย์สมบัติ

(บิบลิออกกระฟี)
บรรณานุกรม

(โบฮีเมียน)
ชาวโบฮีเมียน

(บอมบาดเมินท์)
การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง

(บูทีค)
ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย

(เบรนสตอม)
การถกเถียงอย่างเปิดเผย

(เบรนเวิค)
กิจกรรมที่ใช้ความคิด

(บยุเออะรอคคระซี)
การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย

(บัซเวิด)
คำหรือวลีที่นิยมมาก

(ไบพาซ)
ทางอ้อม

(แคมมะฟลาจ)
การอำพราง

(เคพะบิลละที)
ความสามารถ

(คะแพซซะที)
ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ

(แคสตะโคมบ์)
หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆห้อง

(คะธีเดริล)
โบสถ์ที่สำคัญ

(เซมมะทรี)
สุสาน

(เซนเซิซ)
การสำรวจจำนวนประชากร

(เซนเทริล ฮีททิง)
ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร

(ซะทิฟฟิเคิท)
ประกาศนียบัตร

(คอลเลอะระ)
อหิวาตกโรค

(คะเลสเตอะรอล)
คอเลสเตอรอล

(เซอคิทรี)
วงจรไฟฟ้า

(ซะวิลเลียน)
พลเรือน

(ซิฟวะไลเซชัน)
อารยธรรม

(เคลเออะวอยเอินท์)
ผู้มีความสามารถหยั่งรู้

(คลอสตระโฟบีเออะ)
โรคกลัวการอยู่ในที่แคบ

(คอคนี)
คนจนในย่านลอนดอนตะวันออก

(คอมบิเนชัน)
การรวมกัน

(คะมานโด)
หน่วยจู่โจม

(เคิมเพลคชัน)
ลักษณะผิว

(เคินเซซชัน)
การยินยอม

(คอนฟลิคท์)
การต่อสู้

(คอนซิเควินซ์)
ตำแหน่งที่สำคัญ

(เคินซิดดะเรชัน)
การคิดพิจารณา

(เคินซอลลิเดชัน)
การรวมเข้าด้วยกัน

(เคินซัมพชัน)
การบริโภค

(คอนทระแบนด์)
การค้าขายที่ผิดกฎหมาย

(คอนทระเวอซี)
การโต้เถียงอย่างรุนแรง

(โคออดิเนชัน)
การทำงานประสานกัน

(คะพะเรชัน)
บริษัท

(คอทรูม)
ห้องพิจารณาคดี

(ครูเอิลที)
การกระทำที่โหดร้าย

(คัลทิเวชัน)
การเพาะปลูก

(เดบบรี)
ซากปรักหักพัง

(เดดดิเคชัน)
การอุทิศให้

(ดิลูชัน)
การเข้าใจผิด

(ดิเซนท์)
การเคลื่อนลงมา

(ดิเทอเจิน)
ผงซักฟอก

(ดิคเทเทอะชิพ)
การปกครองแบบเผด็จการ

(ไดเมนชัน)
การหามิติ

(ดิซคะเทค)
สถานบันเทิงกลางคืน

(ดิสกอซ)
การบรรยาย

(ดิสเกรพเพินซี)
ความไม่ลงรอยกัน

(ดิซแซททิซแฟคชัน)
ความไม่พอใจ

(ดิเซนชัน)
ความขัดแย้งกัน

(ดิซีเนส)
เวียนศีรษะ

(ดอคทะเริท)
ปริญญาเอก

(ดอมมิเนินซ์)
การปกครอง

(เอดดิฟิซ)
สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่

(เอลลิเมินท์)
องค์ประกอบ

(อิเมอเจินซ์)
การปรากฏออกมา

(เอมฟะซิซ)
การเน้นย้ำ

(อินคะริจเมินท์)
การให้กำลังใจ

(อินธิวซิแอซเซิม)
ผู้มีความกระตือรือร้น

(เอพพะไฟท์)
พืชที่อาศัยต้นไม้อื่นอยู่แต่ไม่ได้ดูดอาหาร

(อิรัพชัน)
การระเบิด

(อิสเตท)
ทรัพย์สินที่ดิน

(เอททะมอลละจี)
ประวัติของคำ

(อินแวลลยูเลชัน)
การประเมินค่า

(เอคเซิพท์)
ข้อความที่ตัดตอนมา

(เอคซเกอชัน)
กลุ่มคนที่เดินทางในระยะสั้นๆ

(อิกซอซชัน)
ความอ่อนเพลีย

(เอคซะเดิซ)
การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก

(อิคซเปนดิเชอะ)
การใช้จ่าย

(อิคซติเอะรีเออะ)
ภายนอก

(อิคซแตรฟวะเกินซ์)
ความฟุ่มเฟือย

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 2 ตัวอักษร f-p(แฟคซิมมะลี)
สำเนา

(ฟะทิลละที)
ความอุดมสมบูรณ์

(ฟลัคชูเอชัน)
ความผันผวน

(ฟอเรินเนอะ)
คนต่างชาติ

(ฟรินจ์)
ตะเข็บ

(ฟิวซะลาช)
ส่วนลำตัวเครื่องบิน

(เจนนะระไรเซชัน)
ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป

(โกลบะไลเซชัน)
โลกาภิวัตน์

(กิทาริซท์)
นักเล่นกีตาร์

(ฮาวิซท์)
การเก็บเกี่ยว

(โฮพเลิซเนส)
ความหมดหวัง

(ฮอสปิแทลละที)
การให้การต้อนรับด้วยความยินดี

(เฮอริเคน)
พายุเฮอริเคน

(อิมมิเทชัน)
การเลียนแบบ

(อิมมิวไนเซชัน)
การมีภูมิคุ้มกัน

(อินเซนทิฟว)
สิ่งกระตุ้น

(อินไซเซอะ)
ฟันหน้า

(อินเคินวีเนียนซ์)
ความไม่สะดวก

(อินดิฟเฟรินซ์)
ความไม่สนใจ

(อินเฟคชัน)
การติดเชื้อ

(อินฟลูเอินซ์)
อำนาจ

(อินเจคชัน)
การฉีดยา

(อินนะเวทิฟว)
เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่

(อินซิคิวระที)
ความไม่ปลอดภัย

(อินเทอะแรคท์ชัน)
ปฏิกิริยา

(อินเวซเทอะ)
นักลงทุน

(อิีิริเทชัน)
การระคายเคือง

(เจลละซี)
ความอิจฉาริษยา

(คิดแนพเพอะ)
คนลักพาตัว

(แลนด์ลอด)
เจ้าของบ้านเช่า

(เลจเจินด์)
ตำนาน

(เลธธะจี)
ความเฉื่อยชา

(ลูพโฮล)
ช่องบนกำแพงที่ใช้สอดปืนเพื่อยิงข้าศึก

(แมกนะทิซเซิม)
อำนาจแม่เหล็ก

(เมนแลนด์)
แผ่นดินใหญ่

(มะจอระที)
ส่วนใหญ่

(แมนนิคยุเออะ)
การตกแต่งเล็บและมือ

(มะรีนะ)
ท่าจอดเรือ

(แมริจ)
การแต่งงาน

maze
(เมซ)
ทางวกวน

medal
(เมดเดิล)
เหรียญรางวัล

(มิซอันเดอะสแตนดิง)
ความเข้าใจผิด

(มอระทอรีเอิม)
ช่วงหยุดการกระทำไว้ชั่วคราว

mound
(เมานด์)
เนิน

myth
(มิธ)
นิทานปรัมปรา

(นอซิิิิิิิเออะ)
อาการคลื่นไส้

(เนอเวิซเนส)
ความกังวลใจ

(นิวคัมเมอะ)
คนมาใหม่

(ไนท์แม)
ฝันร้าย

(เนิซซะรี)
สถานรับเลี้ยงเด็ก

(โอบีซที)
การอ้วนเกินไป

(อะเคชัน)
โอกาส

(อะเฟนเดอะ)
ผู้กระทำความผิด

(ออระทรี)
ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์

(ออรีเอินเทชัน)
การกำหนดเป้าหมาย

(พาชเมินท์)
กระดาษหนังต้นฉบับ

(แพทเทิน)
แบบแผน

(เพอเซพชัน)
ความเข้าใจ

(พะโทรลีเอิม)
น้ำมันปิโตรเลียม

(เฟรซ)
วลี,กลุ่มคำ

(ไพอีโซอีเลคทริซซะที)
ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีต่อผลึกที่ไม่นำไฟฟ้า

(แพลคคาด)
ป้ายประกาศ

(เพลแบค)
การเปิดฟัง(แผ่นเสียง)

poet
(โพอิท)
นักกวี

(พะลูทเทินท์)
ของเสีย

(พอสเตระที)
คนรุ่นลูกรุ่นหลาน

(พอฟเวอะที)
ความจน

(พรีดดิเซซเซอะ)
บรรพบุรุษ

(เพรซเซินเทชัน)
การเสนอ

(พริเวนชัน)
การป้องกัน

(พระเฟชชัน)
อาชีพ

(พรอจเจคท์)
แผนงาน

(พระโพเนินท์)
ผู้เสนอ

(พรอซซิคิวชัน)
การดำเนินให้ลุล่วง

(เพราเอิส)
ความกล้าหาญ

(พังคชูเอิลลิที)
ความตรงเวลา

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ชุดที่ 3 ตัวอักษร q-y(ควอลิที)
คุณภาพ

(เรดิเคิล)
คนหัวรุนแรง

(รัมบัซเซิซ)
ส่งเสียงอึกทึก

(ริเฟลคชัน)
การสะท้อน

(เรจจิสเตรชัน)
การขึ้นทะเบียน

(รีเพอะคัชชัน)
ผลของการกระทำ

(เรพพริเซนเทชัน)
การเป็นตัวแทน

(เรซซิเดินท์)
ผู้พักอาศัย

(ริซอซ)
แหล่งที่มา

(เรฟวะลูชัน)
การปฏิวัติ

(แซบบะทาจ)
การก่อวินาศกรรม

(สเกซะที)
ความขาดแคลน

scent
(เซนท์)
กลิ่น

scram
(สแรม)
รีบไปอย่างรวดเร็ว

(สกรูเพิล)
ศีลธรรม

(ซิเลคชัน)
การคัดเลือก

(เซนเซชัน)
ความรู้สึกต่อการสัมผัส

shore
(ชอ)
ชายฝั่ง

(ไซท์ซีอิง)
การเที่ยวชม

(ซอฟฟะมอ)
นักศึกษาชั้นปีที่สอง

(เซานด์แทรค)
เสียงในฟิล์ม

(สโปคซวุมเมินท์)
โฆษกหญิง

(สเตเพิล)
ส่วนสำคัญ

(สเตชะนรี)
เครื่องเขียน

stead
(สเตด)
ตัวแทน

(สตรีม)
ลำธาร

(สเตรส)
ความตึงเครียด

(ซับสเตินซ์)
เนื้อหาสาระ

(ซะเจซชัน)
การเสนอแนะ

(ซันเบิซท์)
แสงอาทิตย์ส่องผ่านกลุ่มเมฆ

(ซูพิเออะรีเออะ)
ผู้บังคับบัญชา

(ซูเพอะไวเซอะ)
ผู้ควบคุมดูแล

(ซะสเปนเดอะ)
สายเอี๊ยมดึงกางเกง

(ซเวลลิง)
การพอง

(ซินโดรม)
กลุ่มอาการผิดปกติของร่างกาย

(ทากิจ)
จุดมุ่งหมาย

(ทีมเมท)
ผู้ร่วมกลุ่ม

(เทมพเทชัน)
การล่อใจ

(เทระริซเซิม)
การก่อการร้าย

toxin
(ทอคซิน)
พิษ

(ทระดิชชะนะลิซเซิม)
ความเชื่อเรื่องจารีตประเพณี

(แทรนซเลชัน)
การแปล

(แทรนสแปเรินซี)
ความโปร่งใสชัดเจน

(เทรชเชอะ)
สมบัติ

(ทริฟเวีย)
เรื่องเล็กๆน้อยๆ

(ทรูพ)
คณะผู้แสดง

(ทิวอิชชัน)
ค่าเล่าเรียน

(อันเดอะเซคคระทรี)
ปลัดกระทรวง

(เออชิน)
เด็กซุกซน

(แวลยูเอชัน)
การประเมินราคา

(เวนเดอะ)
ผู้ขาย

(เวซเซิล)
ภาชนะใส่ของเหลว

(วิคทิม)
เหยื่อ

(วิลเลิน)
ตัวร้าย(ทางวรรณกรรม)

(เวอชูโอ)
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี

(แวเฮาซ์)
โกดังสินค้า

wedge
(เวจ)
ลิ่ม

(วิลลิงเนส)
ความเต็มใจ

(ยาทซเมินท์)
เจ้าของเรือยอชท์

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ที่มาของข้อมูล :(สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก
CR. Nelson Mandela

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...