engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1แนะนำ! หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ-ชั้น-ม-1 พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

เพื่อให้น้องๆชั้น ม.1 มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น วันนี้พี่จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) มาให้เรียนรู้กันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานมาแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งในชุดคำศัพท์นี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา และสามารถนำมาทบทวนท่องจำเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.3 อีกด้วย ตัวอย่างคำนามที่เกี่ยวข้องกับอารณ์ ความรู้สึก หรือการกระทำได้แก่คำว่า ability (ความสามารถ) action (การกระทำ) description (การอธิบาย) มาทบทวนคำนามสำหรับชั้น ม.1ได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.1

ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c

ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-g

ชุดที่ 3 ตัวอักษร h-o

ชุดที่ 4 ตัวอักษร p-z“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. Aristotle

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...