คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

เพื่อให้น้องๆชั้น ม.1 มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น วันนี้พี่จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) มาให้เรียนรู้กันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานมาแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งในชุดคำศัพท์นี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา และสามารถนำมาทบทวนท่องจำเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.3 อีกด้วย ตัวอย่างคำนามที่เกี่ยวข้องกับอารณ์ ความรู้สึก หรือการกระทำได้แก่คำว่า ability (ความสามารถ) action (การกระทำ) description (การอธิบาย) มาทบทวนคำนามสำหรับชั้น ม.1ได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.1


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-cชุดที่ 2 ตัวอักษร d-gชุดที่ 3 ตัวอักษร h-oชุดที่ 4 ตัวอักษร p-z

“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. Aristotle

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...