engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

เพื่อให้น้องๆชั้น ม.1 มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น วันนี้พี่จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) มาให้เรียนรู้กันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานมาแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งในชุดคำศัพท์นี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา และสามารถนำมาทบทวนท่องจำเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.3 อีกด้วย ตัวอย่างคำนามที่เกี่ยวข้องกับอารณ์ ความรู้สึก หรือการกระทำได้แก่คำว่า ability (ความสามารถ) action (การกระทำ) description (การอธิบาย) มาทบทวนคำนามสำหรับชั้น ม.1ได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.1


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c(   ลล   )
ความสามารถ

( อบ     )
การขาด

( อค       )
อุบัติเหตุ

( อค     )
การกระทำ

( อด   รส )
ที่อยู่

(   )
ผู้ใหญ่

( อด  )
คำแนะนำ

(      )
หน่วยงานราชการ

aid
( อด )
ความช่วยเหลือ

( อฟ  )
ลานบิน

(    )
สายการบิน

aisle
( )
ทางเดินระหว่างที่นั่ง

alley
( อลล )
ทางเดินที่แคบๆ

ally
( อล )
คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

(       )
การโต้แย้ง

(    )
การมาถึง

arrow
(  )
ลูกธนู

(      )
สิ่งของ

( อท   รค     )
การดึงดูด

(   ีย )
ผู้ชม

(       )
การทดสอบการแสดง

( อฟ    รจ )
ค่าเฉลี่ย

award
(   )
รางวัล

(       ีย)
เชื้อแบ็กทีเรีย

band
(   )
วงดนตรี

(     )
ข้อตกลงทางการค้า

(       )
ห้องใต้ดิน

basis
(     )
จุดเริ่มต้น

(  วท      )
ร้านเสริมสวย

booth
(   )
บูธ,ซุ้ม,คูหา

(  รซ   )
สิ่งค้ำ

(  รฟ วร )
ความกล้าหาญ

(    )
แผ่นพับสำหรับโฆษณา

(  รช )
เข็มกลัด

(      )
รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

cable
(     )
ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล

(        ีย  ีย)
ร้านอาหารบริการตนเอง

cage
(   )
กรง

cane
(   )
ไม้เท้า

(      )
กล่องกระดาษหรือพลาสติก

carve
(   )
แกะสลัก

cause
(   )
สาเหตุ

cave
(   )
ถ้ำ

chain
(   )
โซ่

(      )
ช่องทางสื่อสาร

chore
(  )
งานบ้าน

(    )
คณะขับร้องหมู่

claim
(  ลม )
การเรียกร้อง

clay
(  )
ร่ายกายมนุษย์

cloak
(  ลค )
เสื้อคลุมไม่มีปก

clove
(  ลฟ )
กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม

clue
(  )
ร่องรอย

(  ลล  )
วิทยาลัย

(       )
ละครตลก

(    วน    )
ชุมชน

(      )
เข็มทิศ

(      )
ความคิดเห็น

(       )
ความสัมพันธ์

(       )
ผู้บริโภค

(      )
การติดต่อสื่อสาร

(       )
ตู้บรรจุสินค้า

(      )
เนื้อหา

(      )
การแข่งขัน

(     รค )
ข้อตกลง

(          )
การสนทนา

cost
(   )
ค่าใช้จ่าย

(       )
ฝ้าย

(      )
คู่สามีภรรยา

(    )
ปล่องภูเขาไฟ

craze
(  รซ )
ความนิยม(ในช่วงระยะสั้นๆ)

(  รด   )
ความไว้วางใจ

crime
(  )
อาชญากรรม

crop
(   )
พืชผล

(         )
ลูกค้า

cycle
(     )
วงโคจร


ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-g(      )
ความเสียหาย

(    รค )
ฟ้าสาง

(    )
ความเข้มข้น

(   )
ความชักช้า

(  ลล     )
ความประณีต

(     )
ความต้องการ

(      )
ผ้าฝ้ายที่ทอแบบลายสอง

(      )
การออกเดินทาง

(          )
การอธิบาย

diary
(    )
สมุดบันทึก

(         )
การเขียนตามคำบอก

(   ลม   )
สภาวะลำบาก

(     )
กระบวย

(   รค     )
ทิศทาง

(        )
การแบ่งแยก

(         )
เอกสาร

draft
(   )
ภาพร่าง

(  รก     )
มังกร

drama
(    )
ละคร

(    )
ผู้ถอนเงิน

dump
(   )
ที่ทิ้งขยะ

dune
(   )
ภูเขาทราย

( อด     )
บรรณาธิการ

(    )
ผลกระทบ

( อฟ     )
ความพยายาม

( อน     )
พลังงาน

( อน    )
เครื่องจักร

( อน          )
ความบันเทิง

entry
( อน   )
การเข้า

( อพ      )
ตอน,ฉาก,บท

ethic
( อธ    )
หลักจริยธรรม

event
(  วน )
เหตุการณ์สำคัญ

evil
(   )
สิ่งที่ชั่วร้าย

exam
(     )
การสอบ

(     )
การออกกำลังกาย

(        )
จัดแสดง

(     )
ค่าใช้จ่าย

(      )
ผู้เชี่ยวชาญ

(     )
ผ้าหรือสิ่งทอ

(    ลล   )
สิ่งอำนวยความสะดวก

fact
(   )
ความจริง

(     )
ปัจจัย

(      )
โรงงาน

(      )
บ้านไร่

(      )
อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว

fault
(  )
ข้อผิดพลาด

(     )
ความนิยมชมชอบ

fear
(   ีย)
ความกลัว

(       )
เทศกาล

(      )
คู่หมั้นชาย

fiber
(    )
เส้นใย

(   อส   )
งานรื่นเริง

firm
(    )
บริษัท

focus
(     )
จุดศูนย์รวม

(      )
รอยเท้า

(     )
หัวหน้าคนงาน

(   )
อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง

(    )
อนาคต

(      )
เสื้อผ้า

gaze
(   )
การเพ่งมอง

(     ีย )
อัจฉริยะ

germ
(    )
เชื้อโรค

(      )
การนินทา

(          )
รัฐบาล

grade
(  รด )
ระดับ

(  รฟ    )
ภาพพิมพ์

grid
(   )
ตะแกรง

grief
(   )
ความเศร้าโศก

(   )
ผิวดิน

group
(   )
กลุ่ม,คณะ,พวก

(     )
หนังสือคู่มือนักท่องเที่ยว


ชุดที่ 3 ตัวอักษร h-o(     )
หนึ่งกำมือ

(      )
การทะเลาะ

(    อค )
อาการปวดศีรษะ

(    )
ข่าวพาดหัว

(      )
สวรรค์

(   )
ทางหลวง

(    )
ลาดเขา

(   )
รังผึ้ง

(   )
เจ้าบ้าน

hound
(   )
สุนัขไล่เนื้อ

human
(      )
มนุษย์

idiom
(     ีย )
สำนวน

(    )
ความเจ็บป่วย

(        )
เหตุการณ์

(         )
การย่อหน้า

(    )
ความเข้าใจลึกซึ้ง

(          )
แรงบันดาลใจ

(      )
สัญชาตญาณ

(       )
สถาบัน

(        )
ครูผู้สอน

(     รส )
ความดึงดูง

(          )
การออกเสียงสูงต่ำ

(           )
การแนะนำตัว

(   วด   )
ผู้รุกราน

(   วน     )
การประดิษฐ์

issue
(    )
การแจกจ่าย

judge
(   )
ผู้พิพากษา

junk
(   )
เศษของที่ไม่ใช้แล้ว

(     )
แป้นพิมพ์

(        )
กิโลเมตร

kilt
(  )
กระโปรงสั้นพับจีบลายสก๊อต

lace
( ลซ )
ลูกไม้

lane
( ลน )
ช่องทางเดินรถ

( ลง    )
ภาษา

(    )
ซักรีดเสื้อผ้า

(    )
ใบปลิว

leak
(  )
รอยรั่ว

level
( ลฟ   )
ระดับตามแนวราบ

(     )
หินปูน

limit
(     )
ขอบเขต

link
(  )
สิ่งที่เชื่อมต่อ

list
(  )
รายการ

liter
(   )
ลิตร

(      )
จิ้งจก

loss
(  )
ความสูญเสีย

(     )
กระเป๋าเดินทาง

lying
( ลอ  )
การพูดปด

(      )
เนยเทียม

(     )
นาย

media
(     ีย)
สื่อมวลชน

(      )
การประชุม

mess
(   )
สภาพรกรุงรัง

metal
(      )
โลหะ

(      )
ใจกลางเมือง

(  ลล   )
ทหาร

mold
(  )
แม่พิมพ์

(      )
ขณะนั้น

(      )
เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด

(        )
ระบบผูกขาด

mood
(   )
อารมณ์

moth
(   )
ผีเสื้อกลางคืน

(     )
แรงจูงใจ

(     )
เห็ด

(    )
ธรรมชาติ

(          )
การเดินเรือ

(    )
วัตถุ

(    )
แหล่งกำเนิด

ounce
(  )
ออนซ์

(    รค )
ระเบิด

(     )
ผลลัพธ์


ชุดที่ 4 ตัวอักษร p-z(      )
การผ่าน

(      )
สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา

(   )
รอยปะ

(       )
สิทธิบัตร

(   )
จุดสูงสุด

(           )
การมองโลกในแง่ร้าย

(       )
ภาพถ่าย

(  ลน   )
ความอุดมสมบูรณ์

(   )
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

(    รท )
ภาพเหมือน

prey
(  )
เหยื่อ

(   )
นักบวช

(        )
ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด

(       )
เรือนจำ

(        )
การผลิต

(            )
ผู้เชี่ยวชาญ

(    )
ประวัติโดยย่อ

(    รม )
รายการ

(      )
แผนงาน

(      )
คำสัญญา

(        )
การสนับสนุน

proof
(   )
หลักฐาน

(     )
สาธารณชน

(      )
ฟักทอง

pupil
(     )
นักเรียน

(     )
การซื้อ

(      )
พีระมิด

raft
(  )
แพ

( รล )
รางรถไฟ

range
( รน )
แถว

rate
( รท )
อัตราต่อหน่วย

rayon
( รอ )
สิ่งทอจากใยสงเคราะห์rayon

(    )
ใบเสร็จรับเงิน

( รค       )
การพักผ่อนหย่อนใจ

(        )
การสรรหาใหม่

(        )
การลดลง

(       )
ศาสนา

(   )
ผลลัพธ์

role
( รล)
บทบาท

(     )
เพื่อนร่วมห้อง

rope
( รพ )
เชือก

(     )
ความปลอดภัย

(    )
ทิวทัศน์

scope
(    )
ขอบเขต

(    )
ที่กำบัง,ที่พักอาศัย

(    )
นายอำเภอ

shift
(   )
การย้าย

(    )
ทางเท้า

(      )
ประเภท

(    )
การพูด

spell
(   )
สะกดคำ

(    )
การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น

stain
(    )
รอยเปื้อน

(