• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

เพื่อให้น้องๆชั้น ม.1 มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น วันนี้พี่จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) มาให้เรียนรู้กันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานมาแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งในชุดคำศัพท์นี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา และสามารถนำมาทบทวนท่องจำเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.3 อีกด้วย ตัวอย่างคำนามที่เกี่ยวข้องกับอารณ์ ความรู้สึก หรือการกระทำได้แก่คำว่า ability (ความสามารถ) action (การกระทำ) description (การอธิบาย) มาทบทวนคำนามสำหรับชั้น ม.1ได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.1


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c


(อะบิลละที)
ความสามารถ

(แอบเซินท์)
การขาด

(แอคซิเดินท์)
อุบัติเหตุ

(แอคชัน)
การกระทำ

(แอดเดรส)
ที่อยู่

(อะดัลท์)
ผู้ใหญ่

(เอิดไวซ์)
คำแนะนำ

(เอเจินซี)
หน่วยงานราชการ

aid
(เอด)
ความช่วยเหลือ

(แอฟีลด์)
ลานบิน

(แอไลเนอะ)
สายการบิน

aisle
(ไอล์)
ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)

alley
(แอลลี)
ทางเดินที่แคบๆ

ally
(อะไล)
คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

(อากิวเมินท์)
การโต้แย้ง

(อะไรเวิล)
การมาถึง

arrow
(แอโร)
ลูกธนู

(อาทิเคิล)
สิ่งของ

(แอทแทรคชัน)
การดึงดูด

(ออดิเอินซ์)
ผู้ชม

(ออดิชชัน)
การทดสอบการแสดง

(แอฟเวอะเรจ)
ค่าเฉลี่ย

award
(อะวอด)
รางวัล

(แบคทิเรีย)
แบ็กทีเรีย

band
(แบนด์)
วงดนตรี

(บาเกิน)
ข้อตกลงทางการค้า

(เบสเมนท์)
ห้องใต้ดิน

basis
(เบซิซ)
จุดเริ่มต้น

(บิวที ซาลอน)
ร้านเสริมสวย

booth
(บูธ)
บูธ,ซุ้ม,คูหา

(เบรซเซอะ)
สิ่งค้ำ

(เบรฟวรี)
ความกล้าหาญ

(โบรเชอะ)
แผ่นพับสำหรับโฆษณา

(บรูช)
เข็มกลัด

(บลูโดเชอะ)
รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

cable
(เคเบิล)
ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล

(แคฟฟะทิเรีย)
ร้านอาหารบริการตนเอง

cage
(เคจ)
กรง

cane
(เคน)
ไม้เท้า

(คาเทิน)
กล่องกระดาษหรือพลาสติก

carve
(คาฟว)
แกะสลัก

cause
(คอซ)
สาเหตุ

cave
(เคฟว)
ถ้ำ

chain
(เชน)
โซ่

(แชนเนล)
ช่องทางสื่อสาร

chore
(ชอ)
งานบ้าน

(คอเริซ)
คณะขับร้องหมู่

claim
(แคลม)
การเรียกร้อง

clay
(เคล)
ร่ายกายมนุษย์

cloak
(โคลค)
เสื้อคลุมไม่มีปก

clove
(โคลฟว)
กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม

clue
(คลู)
ร่องรอย

(คอลเลจ)
วิทยาลัย

(คอมมิดี)
ละครตลก

(คอมมูนิที)
ชุมชน

(คัมพัส)
เข็มทิศ

(คอนเซพท์)
ความคิดเห็น

(เคินเซิน)
ความสัมพันธ์

(เคินแกรซชูเลชัน)
การแสดงความยินดี

(เคินซิวเมอะ)
ผู้บริโภค

(คอนแทคท์)
การติดต่อสื่อสาร

(คอนเทนเนอะ)
ตู้บรรจุสินค้า

(คอนเทนท์)
เนื้อหา

(คอนเทสท์)
การแข่งขัน

(คอนแทรคท์)
ข้อตกลง

(คอนเวอเซชัน)
การสนทนา

cost
(คอซท์)
ค่าใช้จ่าย

(คอทเทิน)
ฝ้าย

(คับเพิล)
คู่สามีภรรยา

(เครเทอะ)
ปล่องภูเขาไฟ

craze
(เครซ)
ความนิยม (ในช่วงระยะสั้นๆ)

(เครดิท)
ความไว้วางใจ

crime
(ไครม์)
อาชญากรรม

crop
(ครอพ)
พืชผล

(คัสเติมเมอะ)
ลูกค้า

cycle
(ไซเคิล)
วงโคจร


ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-g


(ดาเมจ)
ความเสียหาย

(เดเบรค)
ฟ้าสาง

(ดีกรี)
ความเข้มข้น

(ดีเล)
ความชักช้า

(เดลลิคะชี)
ความประณีต

(ดิมานด์)
ความต้องการ

(เดนนิม)
ผ้าฝ้ายที่ทอแบบลายสอง

(ดิพาเชอะ)
การออกเดินทาง

(ดิสกริพชัน)
การอธิบาย

diary
(ไดอารี)
สมุดบันทึก

(ดิคเทชัน)
การเขียนตามคำบอก

(ดิเลมมะ)
สภาวะลำบาก

(ดิพเพอะ)
กระบวย

(ไดเรคชัน)
ทิศทาง

(ดิวิชชัน)
การแบ่ง

(ดอคคิวเมินท์)
เอกสาร

draft
(ดราฟท์)
ภาพร่าง

(แดรกเกิน)
มังกร

drama
(ดรามะ)
ละคร

(ดรอเออะ)
ผู้ถอนเงิน

dump
(ดัมพ์)
ที่ทิ้งขยะ

dune
(ดูน)
ภูเขาทราย

(เอดดิเทอะ)
บรรณาธิการ

(อิเฟคท์)
ผลกระทบ

(แอฟเฟิท)
ความพยายาม

(เอนเนอะจี)
พลังงาน

(เอนจิน)
เครื่องจักร

(เอนเทอะเทนเมินท์)
ความบันเทิง

entry
(เอนทรี)
การเข้า

(เอพพิโซด)
ตอน,ฉาก,บท

ethic
(เอธธิค)
หลักจริยธรรม

event
(เหตุการณ์)
เหตุการณ์สำคัญ

evil
(อิเวิล)
สิ่งที่ชั่วร้าย

exam
(อิคแซม)
การสอบ

(เอคเซอะไซซ์)
การออกกำลังกาย

(อิกซิบบิท)
จัดแสดง

(อิคซเปนซ์)
ค่าใช้จ่าย

(เอคซเปิท)
ผู้เชี่ยวชาญ

(แฟบริค)
ผ้าหรือสิ่งทอ

(ฟะซิลละที)
สิ่งอำนวยความสะดวก

fact
(เฟลคท์)
ความจริง

(แฟคเทอะ)
ปัจจัย

(แฟคทอรี)
โรงงาน

(ฟามเฮาซ์)
บ้านไร่

(ฟาซท์ ฟูด)
อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว

fault
(ฟอลท์)
ข้อผิดพลาด

(เฟเวอะริท)
ความนิยมชมชอบ

fear
(เฟีย)
ความกลัว

(เฟสติเวิล)
เทศกาล

(ฟีออนเซ)
คู่หมั้นชาย

fiber
(ไฟเบอะ)
เส้นใย

(ฟีเอสเตอะ)
งานรื่นเริง

firm
(เฟิม)
บริษัท

focus
(โฟเคิซ)
จุดศูนย์รวม

(ฟุทพรินท์)
รอยเท้า

(ฟอแมน)
หัวหน้าคนงาน

(ฟรีซ)
อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง

(ฟิวเจอะ)
อนาคต

(กาเมินท์)
เสื้อผ้า

gaze
(เกซ)
การเพ่งมอง

(จีนีเอิซ)
อัจฉริยะ

germ
(เจิม)
เชื้อโรค

(กอซซิพ)
การนินทา

(กัฟเวินเมินท์)
รัฐบาล

grade
(เกรด)
ระดับ

(แกรฟฟิค)
ภาพพิมพ์

grid
(กริด)
ตะแกรง

grief
(กรีฟ)
ความเศร้าโศก

(เกรานด์)
ผิวดิน

group
(กรุ๊บ)
กลุ่ม,คณะ, พวก

(ไกด์บุค)
หนังสือคู่มือนักท่องเที่ยว


ชุดที่ 3 ตัวอักษร h-o


(แฮนด์ฟุล)
หนึ่งกำมือ

(แฮซเซิล)
การทะเลาะ

(เฮดเอค)
อาการปวดศีรษะ

(เฮดไลน์)
ข่าวพาดหัว

(เฮฟเวิน)
สวรรค์

(ไฮเว)
ทางหลวง

(ฮิลไซด์)
ลาดเขา

(ไฮฟว)
รังผึ้ง

(โฮซท์)
เจ้าบ้าน

hound
(เฮานด์)
สุนัขไล่เนื้อ

human
(ฮิวเมินท์)
มนุษย์

idiom
(อิดเดิม)
สำนวน

(อิลเนส)
ความเจ็บป่วย

(อินซิเดินท์)
เหตุการณ์

(อินเดนชัน)
การย่อหน้า

(อินไซท์)
ความเข้าใจลึกซึ้ง

(อินสปะเรชัน)
แรงบันดาลใจ

(อินสติงคท์)
สัญชาตญาณ

(อินสติวยูท)
สถาบัน

(อินสตรัคเทอะ)
ครูผู้สอน

(อินเทอะเรสท์)
ความดึงดูง

(อินทะเนชัน)
การออกเสียงสูงต่ำ

(อินทระดัคชัน)
การแนะนำตัว

(อินเวดเดอะ)
ผู้รุกราน

(อินเวนชัน)
การประดิษฐ์

issue
(อิชชู)
การแจกจ่าย

judge
(จัจ)
ผู้พิพากษา

junk
(จังค์)
เศษของที่ไม่ใช้แล้ว

(คีบอด)
แป้นพิมพ์

(คิลละมีเทอะ)
กิโลเมตร

kilt
(คิลท์)
กระโปรงสั้นพับจีบลายสก๊อตของชาวสก๊อตแลนด์

lace
(เลซ)
ลูกไม้

lane
(เลน)
ช่องทางเดินรถ

(แลงกวิจ)
ภาษา

(ลอนดรี)
กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า

(ลิฟเลท)
ใบปลิว

leak
(ลีค)
รอยรั่ว

level
(ลาเวล)
ระดับตามแนวราบ

(ไลม์สโตน)
หินปูน

limit
(ลิมมิท)
ขอบเขต

link
(ลิงค์)
สิ่งที่เชื่อมต่อ

list
(ลิซท์)
รายการ

liter
(ลีเทอะ)
ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน)

(ลิซเซิด)
จิ้งจก

loss
(ลอส)
ความสูญเสีย

(ลักกิจ)
กระเป๋าเดินทาง

lying
(ไลอิง)
การพูดปด

(มาจะรีน)
เนยเทียม

(มาสเทอะ)
นาย

media
(มิเดีย)
สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium)

(มีททิง)
การประชุม

mess
(เมส)
สภาพรกรุงรัง

metal
(เมทเทิล)
โลหะ

(มิดเทานด์)
ใจกลางเมือง

(มิลละทรี)
ทหาร

mold
(โมลด์)
แม่พิมพ์

(โมเมินท์)
ขณะนั้น

(มอนิเทอะ)
เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด

(มะนอพพะลี)
ระบบผูกขาด

mood
(มูด)
อารมณ์

moth
(มอธ)
ผีเสื้อราตรี ออกหากินตอนกลางคืน

(โมทิฟว)
แรงจูงใจ

(มัชรูม)
เห็ด

(เนเชอะ)
ธรรมชาติ

(แนฟวิเกชัน)
การเดินเรือ

(ออบจิคท์)
วัตถุ

(ออริจิน)
แหล่งกำเนิด

ounce
(เอานซ์)
ออนซ์

(เอาท์เบรค)
ระเบิด

(เอาท์คัม)
ผลลัพธ์


ชุดที่ 4 ตัวอักษร p-z


(แพซซิจ)
การผ่าน

(พาซไทม์)
สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา

(แพช)
รอยปะ

(แพทเทินท์)
สิทธิบัตร

(พีค)
จุดสูงสุด

(เพซซิมิเซิม)
การมองโลกในแง่ร้าย

(โฟทะกราฟ)
ภาพถ่าย

(เพลนที)
ความอุดมสมบูรณ์

(พลัส)
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

(พอเทรท)
ภาพเหมือน

prey
(เพร)
เหยื่อ

(พรีสท์)
บาตรหลวง

(พรินซิเพิล)
ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด

(พริซเซิน)
เรือนจำ

(พระดัคชัน)
การผลิต

(โพรเฟชชะเนิล)
ผู้เชี่ยวชาญ

(โพรไฟล)
ประวัติโดยย่อ

(โพรแกรม)
รายการ

(พรอจเจคท์)
แผนงาน

(พรอมมิซ)
คำสัญญา

(พระโมชัน)
การสนับสนุน

proof
(พรูฟ)
หลักฐาน

(พับลิค)
สาธารณชน

(พัมพ์คิน)
ฟักทอง

pupil
(พิวเพิล)
นักเรียน

(เพอเชิซ)
การซื้อ

(พิระมิด)
พีระมิด

raft
(ราฟท์)
แพ

(เรลเว)
รางรถไฟ

range
(เรนจ์)
แถว

rate
(เรท)
อัตราต่อหน่วย

rayon
(เรออน)
สิ่งทอจากใยสงเคราะห์ rayon

(รีซีท)
ใบเสร็จรับเงิน

(เรครีเอชัน)
การพักผ่อนหย่อนใจ

(รีครูทเมินท์)
การสรรหาใหม่

(รีดัคชัน)
การลดลง

(รีลิจเจิน)
ศาสนา

(รีซัลท์)
ผลลัพธ์

role
(โรล)
บทบาท

(รูมเมท)
เพื่อนร่วมห้อง

rope
(โรพ)
เชือก

(เซฟที)
ความปลอดภัย

(ซีเนอรี)
ทิวทัศน์

scope
(สโกพ)
ขอบเขต

(เชลเทอะ)
ที่กำบัง,ที่พักอาศัย

(เชริฟ)
นายอำเภอ

shift
(ชิฟท์)
การย้าย

(ไซด์วอค)
ทางเท้า

(สปีชีซ)
ประเภท

(สปีช)
การพูด

spell
(สเปล)
สะกดคำ

(สปรินท์)
การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น

stain
(สเตน)
รอยเปื้อน

(สแตนเดิด)
มาตรฐาน

stuff
(สตัฟ)
ปัจจัย

(ซับเจคท์)
วิชา

(เซลลาเบิล)
พยางค์

(ทีนเอเจอะ)
วัยรุ่น

(เทลลิสโกพ)
กล้องโทรทรรศน์

(เทคซท์บุค)
หนังสือเรียน

theme
(ธีม)
หัวข้อ

(ธิอะรี)
ทฤษฎี

(ธอท)
ความคิด

title
(ไทเทิล)
หัวเรื่อง

total
(โทเทิล)
ผลรวม

track
(แทรค)
หนทาง

trek
(เทรค)
การอพยพ

trend
(เทรนด์)
แนวทาง

trick
(ทริค)
เล่ห์เหลี่ยม

(ทรูฟ)
กองกำลัง

type
(ไทพ์)
รูปแบบ

usage
(ยูซซิจ)
การใช้ประโยชน์

(ยูทิลละที)
สิ่งที่เป็นประโยชน์

(เวเคินซี)
ความว่างเปล่า

(แวลลี)
หุบเขา

(เวพเพิน)
อาวุธ

(เวดดิง)
การแต่งงาน

weed
(วีด)
วัชพืช

(เวิคเอาท์)
การฝึกฝนร่างกาย

zing
(ซิง)
พลัง
“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. Aristotle

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...