engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1แนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

เพื่อให้น้องๆชั้น ม.1 มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น วันนี้พี่จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun) มาให้เรียนรู้กันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานมาแล้วในระดับประถมศึกษา ซึ่งในชุดคำศัพท์นี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา และสามารถนำมาทบทวนท่องจำเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบ o-net ชั้น ม.3 อีกด้วย ตัวอย่างคำนามที่เกี่ยวข้องกับอารณ์ ความรู้สึก หรือการกระทำได้แก่คำว่า ability (ความสามารถ) action (การกระทำ) description (การอธิบาย) มาทบทวนคำนามสำหรับชั้น ม.1ได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.1

ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-c


ability
(   ลล   )
ความสามารถ

absence
( อบ     )
การขาด,การไม่อยู่

accident
( อค       )
อุบัติเหตุ

action
( อค     )
การกระทำ

address
( อด   รส )
ที่อยู่

adult
(   )
ผู้ใหญ่

advice
( อด  )
คำแนะนำ

agency
(      )
หน่วยงานราชการ

aid
( อด )
ความช่วยเหลือ

airfield
( อฟ  )
ลานบิน

airliner
(    )
สายการบิน

aisle
( )
ทางเดินระหว่างที่นั่ง

alley
( อลล )
ทางเดินที่แคบๆ

ally
( อล )
คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

argument
(       )
การโต้แย้ง

arrival
(    )
การมาถึง

arrow
(  )
ลูกธนู

article
(      )
สิ่งของ

attraction
( อท   รค     )
การดึงดูด

audience
(   ีย )
ผู้ชม

audition
(       )
การทดสอบการแสดง

average
( อฟ    รจ )
ค่าเฉลี่ย

award
(   )
รางวัล

bacteria
(       ีย)
เชื้อแบ็กทีเรีย

band
(   )
วงดนตรี

bargain
(     )
ข้อตกลงทางการค้า

basement
(       )
ห้องใต้ดิน

basis
(     )
จุดเริ่มต้น

beauty salon
(  วท      )
ร้านเสริมสวย

booth
(   )
บูธ,ซุ้ม,คูหา

bracer
(  รซ   )
สิ่งค้ำ

bravery
(  รฟ วร )
ความกล้าหาญ

brochure
(    )
แผ่นพับสำหรับโฆษณา

brooch
(  รช )
เข็มกลัด

bulldozer
(      )
รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

cable
(     )
ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล

cafeteria
(        ีย  ีย)
ร้านอาหารบริการตนเอง

cage
(   )
กรง

cane
(   )
ไม้เท้า

carton
(      )
กล่องกระดาษหรือพลาสติก

carve
(   )
แกะสลัก

cause
(   )
สาเหตุ

cave
(   )
ถ้ำ

chain
(   )
โซ่

channel
(      )
ช่องทางสื่อสาร

chore
(  )
งานบ้าน

chorus
(    )
คณะขับร้องหมู่

claim
(  ลม )
การเรียกร้อง

clay
(  )
ดิน

cloak
(  ลค )
เสื้อคลุมไม่มีปก

clove
(  ลฟ )
กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม

clue
(  )
ร่องรอย

college
(  ลล  )
วิทยาลัย

comedy
(       )
ละครตลก

community
(    วน    )
ชุมชน

compass
(      )
เข็มทิศ

concept
(      )
ความคิดเห็น

concern
(       )
ความสัมพันธ์

consumer
(       )
ผู้บริโภค

contact
(      )
การติดต่อสื่อสาร

container
(       )
ตู้บรรจุสินค้า

content
(      )
เนื้อหา

contest
(      )
การแข่งขัน

contract
(     รค )
ข้อตกลง

conversation
(          )
การสนทนา

cost
(   )
ค่าใช้จ่าย

cotton
(       )
ฝ้าย

couple
(      )
คู่สามีภรรยา

crater
(    )
ปล่องภูเขาไฟ

craze
(  รซ )
ความนิยม(ในช่วงระยะสั้นๆ)

credit
(  รด   )
ความไว้วางใจ

crime
(  )
อาชญากรรม

crop
(   )
พืชผล

customer
(         )
ลูกค้า

cycle
(     )
วงโคจร

ชุดที่ 2 ตัวอักษร d-g


damage
(      )
ความเสียหาย

daybreak
(    รค )
ฟ้าสาง

degree
(    )
ความเข้มข้น

delay
(   )
ความชักช้า

delicacy
(  ลล     )
ความประณีต

demand
(     )
ความต้องการ

denim
(      )
ผ้าฝ้ายที่ทอแบบลายสอง

departure
(      )
การออกเดินทาง

description
(          )
การอธิบาย

diary
(    )
สมุดบันทึก

dictation
(         )
การเขียนตามคำบอก

dilemma
(   ลม   )
สภาวะลำบาก

dipper
(     )
กระบวย

direction
(   รค     )
ทิศทาง

division
(        )
การแบ่งแยก

document
(         )
เอกสาร

draft
(   )
ภาพร่าง

dragon
(  รก     )
มังกร

drama
(    )
ละคร

drawer
(    )
ผู้ถอนเงิน

dump
(   )
ที่ทิ้งขยะ

dune
(   )
ภูเขาทราย

editor
( อด     )
บรรณาธิการ

effect
(    )
ผลกระทบ

effort
( อฟ     )
ความพยายาม

energy
( อน     )
พลังงาน

engine
( อน    )
เครื่องยนต์

entertainment
( อน          )
ความบันเทิง

entry
( อน   )
การเข้า

episode
( อพ      )
ตอน,ฉาก,บท

ethic
( อธ    )
หลักจริยธรรม

event
(  วน )
เหตุการณ์สำคัญ

evil
(   )
สิ่งที่ชั่วร้าย

exam
(     )
การสอบ

exercise
(     )
การออกกำลังกาย

exhibit
(        )
จัดแสดง

expense
(     )
ค่าใช้จ่าย

expert
(      )
ผู้เชี่ยวชาญ

fabric
(     )
ผ้าหรือสิ่งทอ

facility
(    ลล   )
สิ่งอำนวยความสะดวก

fact
(   )
ความจริง

factor
(     )
ปัจจัย

factory
(      )
โรงงาน

farmhouse
(      )
บ้านไร่

fast food
(      )
อาหารจานด่วน

fault
(  )
ข้อผิดพลาด

favorite
(     )
ความนิยมชมชอบ

fear
(   ีย)
ความกลัว

festival
(       )
เทศกาล

fiance
(      )
คู่หมั้นชาย

fiber
(    )
เส้นใย

fiesta
(   อส   )
งานรื่นเริง

firm
(    )
บริษัท

focus
(     )
จุดศูนย์รวม

footprint
(      )
รอยเท้า

foreman
(     )
หัวหน้าคนงาน

freeze
(   )
อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง

future
(    )
อนาคต

garment
(      )
เสื้อผ้า

gaze
(   )
การเพ่งมอง

genius
(     ีย )
อัจฉริยะ

germ
(    )
เชื้อโรค

gossip
(      )
การนินทา

government
(          )
รัฐบาล

grade
(  รด )
ระดับ

graphics
(  รฟ    )
ภาพพิมพ์

grid
(   )
ตะแกรง

grief
(   )
ความเศร้าโศก

ground
(   )
ผิวดิน

group
(   )
กลุ่ม,คณะ,พวก

guidebook
(     )
หนังสือคู่มือนักท่องเที่ยว

ชุดที่ 3 ตัวอักษร h-o


handful
(     )
หนึ่งกำมือ

hassle
(      )
การทะเลาะ

headache
(    อค )
อาการปวดศีรษะ

headline
(    )
ข่าวพาดหัว

heaven
(      )
สวรรค์

highway
(   )
ทางหลวง

hillside
(    )
ลาดเขา

hive
(   )
รังผึ้ง

host
(   )
เจ้าบ้าน

hound
(   )
สุนัขไล่เนื้อ

human
(      )
มนุษย์

idiom
(     ีย )
สำนวน

illness
(    )
ความเจ็บป่วย

incident
(        )
เหตุการณ์

indention
(         )
การย่อหน้า

insight
(    )
ความเข้าใจลึกซึ้ง

inspiration
(          )
แรงบันดาลใจ

instinct
(      )
สัญชาตญาณ

institute
(       )
สถาบัน

instructor
(        )
ครูผู้สอน

interest
(     รส )
ความดึงดูง

intonation
(          )
การออกเสียงสูงต่ำ

introduction
(           )
การแนะนำตัว

invader
(   วด   )
ผู้รุกราน

invention
(   วน     )
การประดิษฐ์

issue
(    )
การแจกจ่าย

judge
(   )
ผู้พิพากษา

junk
(   )
เศษของที่ไม่ใช้แล้ว

keyboard
(     )
แป้นพิมพ์

kilometer
(        )
กิโลเมตร

kilt
(  )
กระโปรงสั้นพับจีบลายสก๊อต

lace
( ลซ )
ลูกไม้

lane
( ลน )
ช่องทางเดินรถ

language
( ลง    )
ภาษา

laundry
(    )
ซักรีดเสื้อผ้า

leaflet
(    )
ใบปลิว

leak
(  )
รอยรั่ว

level
( ลฟ   )
ระดับตามแนวราบ

limestone
(     )
หินปูน

limit
(     )
ขอบเขต

link
(  )
สิ่งที่เชื่อมต่อ

list
(  )
รายการ

liter
(   )
ลิตร

lizard
(      )
จิ้งจก

loss
(  )
ความสูญเสีย

luggage
(     )
กระเป๋าเดินทาง

lying
( ลอ  )
การพูดปด

margarine
(      )
เนยเทียม

master
(     )
นาย

media
(     ีย)
สื่อมวลชน

meeting
(      )
การประชุม

mess
(   )
สภาพรกรุงรัง

metal
(      )
โลหะ

midtown
(      )
ใจกลางเมือง

military
(  ลล   )
ทหาร

mold
(  )
แม่พิมพ์

moment
(      )
ขณะนั้น

monitor
(      )
เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด

monopoly
(        )
ระบบผูกขาด

mood
(   )
อารมณ์

moth
(   )
ผีเสื้อกลางคืน

motive
(     )
แรงจูงใจ

mushroom
(     )
เห็ด

nature
(    )
ธรรมชาติ

navigation
(          )
การเดินเรือ

object
(    )
วัตถุ

origin
(    )
แหล่งกำเนิด

ounce
(  )
ออนซ์

outbreak
(    รค )
ระเบิด

outcome
(     )
ผลลัพธ์

ชุดที่ 4 ตัวอักษร p-z


passage
(      )
การผ่าน

pastime
(      )
สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา

patch
(   )
รอยปะ

patent
(       )
สิทธิบัตร

peak
(   )
จุดสูงสุด

pessimism
(           )
การมองโลกในแง่ร้าย

photograph
(       )
ภาพถ่าย

plenty
(  ลน   )
ความอุดมสมบูรณ์

plus
(   )
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

portrait
(    รท )
ภาพเหมือน

prey
(  )
เหยื่อ

priest
(   )
นักบวช

principal
(        )
ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด

prison
(       )
เรือนจำ

production
(        )
การผลิต

professional
(            )
ผู้เชี่ยวชาญ

profile
(    )
ประวัติโดยย่อ

program
(    รม )
รายการ

project
(      )
แผนงาน

promise
(      )
คำสัญญา

promotion
(        )
การสนับสนุน

proof
(   )
หลักฐาน

public
(     )
สาธารณชน

pumpkin
(      )
ฟักทอง

pupil
(     )
นักเรียน

purchase
(     )
การซื้อ

pyramid
(      )
พีระมิด

raft
(  )
แพ

railway
( รล )
รางรถไฟ

range
( รน )
แถว

rate
( รท )
อัตราต่อหน่วย

rayon
( รอ )
สิ่งทอจากใยสงเคราะห์ rayon

receipt
(    )
ใบเสร็จรับเงิน