engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ สำหรับชั้นอนุบาล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ สำหรับชั้นอนุบาลคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์สำหรับชั้นอนุบาล ชุดคำศัพท์ที่รวมไว้ด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงสัตว์ทั่วไปหลากหลายประเภท เน้นให้เด็กอนุบาลนั้นได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบสั้น เข้าใจง่าย ซึ่งในคำศัพท์นั้นประกอบไปด้วยพยัญชนะในภาษาอังกฤษ รวมกัน 3 ตัว แยกเป็นพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด ในชุดคำศัพท์เป็นประเภทสัตว์เลี้ยงที่เด็กคุ้นเคยและอยู่รอบตัวโดยพบเห็นตามสถานที่ทั่วไป เช่น สุนัข (dog) แมว (cat) หมู (pig)ประเภท เป็นสัตว์ที่มีปีก ได้แก่ แมลงปีก (bug) แม่ไก่ (hen)เป็นต้น

คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์แบบสั้นสำหรับอนุบาลนี้ เราเรียนรู้คำศัพท์โดยแสดงผ่านรูปภาพกันค่ะ ซึ่งรูปภาพที่มีสีสันสดใสเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและสร้างความสนใจให้กับเด็ก คำศัพท์พร้อมความหมายประกอบรูปภาพ ทำให้เด็กนั้นจดจำคำศัพท์ได้รวดเร็วและง่ายขึ้นค่ะ เมื่อพร้อมแล้วน้องๆอนุบาลไปดูคำศัพท์พร้อมกันเลยค่ะ


คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ สำหรับอนุบาล
ต้องฝึกเขียน เรียนไว้ ให้เลิศหรู
เป็นประตู สู่โลก โชคดั่งฝัน
รู้ลึกกว้าง สร้างภูมิ คอยคุ้มกัน
ต้องมุ่งมั่น ขันแข่ง แหล่งวิชา
CR. ครูวัลลภ มากมี

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...