engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ สำหรับชั้น ป.1
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ สำหรับชั้น ป.1วันนี้พี่ได้นำชุดคำศัพท์หมวดสัตว์สำหรับชั้น ป.1ซึ่งได้รวบรวมมาจาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.1 ที่เราได้เรียนรู้ในบทเรียนก่อน มีคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดสัตว์ซึ่งอยู่ในกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเด็ก ประกอบด้วยสัตว์หลายประเภท มีความยาวของคำศัพท์แต่ละคำที่แตกต่างกันค่ะ


ชื่อของสัตว์ในชุดคำศัพท์นี้ได้แก่ สัตว์ตัวเล็กอย่างพวกแมลงซึ่งในคำศัพท์มีพยัญชนะ 3 ตัว ได้แก่ คำว่า ผึ้ง (bee) มด (ant) ประเภทสัตว์เลี้ยง เช่น แมว (cat) หรือจะเป็นสัตว์ใหญ่ที่เรารู้จัก ประกอบด้วยพยัญชนะในภาษาอังกฤษหลายตัว ได้แก่ ยีราฟ girffe ลิง (monkey) นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ในหมวดสัตว์อีกหลายชื่อ เราไปดูกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อสัตว์สำหรับชั้นป.1เด็กคือผู้ สดใส วัยน่ารัก
ต้องรู้จัก รักดี ที่สร้างสรรค์
เคารพพ่อ บูชาแม่ ซึ่งสำคัญ
เชื่อฟังท่าน หมั่นทำดี เป็นศรีวงศ์
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...