คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระทรวงของไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระทรวงของไทย

ประเทศไทยของเรานั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีการบริหารการปกครองออกเป็นกระทรวง (ministry)ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันค่ะ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หรือกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและบรรเทาโรค อย่างนี้เป็นต้นค่ะ ซึ่งเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระทรวงของประเทศไทย ได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


กระทรวงของไทย เป็นภาษาอังกฤษ*ในช่วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology) เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) ค่ะ


ที่มา : วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี


สร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นหนุนลูกน้อง
ความถูกต้องยึดให้หมั่นไม่หวั่นไหว
เหล่าปัญหาอย่าปล่อยเฉยแล้วเลยไป
ปกครองใครต้องเจือจุน คุณธรรม CR.คำคม คำสอน กลอนสนุก

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...