• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระทรวงของไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระทรวงของไทย

ประเทศไทยของเรานั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีการบริหารการปกครองออกเป็นกระทรวง (ministry)ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันค่ะ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หรือกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและบรรเทาโรค อย่างนี้เป็นต้นค่ะ ซึ่งเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระทรวงของประเทศไทย ได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


กระทรวงของไทย เป็นภาษาอังกฤษ


1
Ministry of Agriculture and Cooperatives
(มินิสทรี ออฟ แอกิคัลเชอะ แอนด์ โคออฟเพอเรทิฟวส์)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
Ministry of Commerce
(มินิสทรี ออฟ คอมเมิร์ส)

กระทรวงพาณิชย์
3
Ministry of Defence
(มินิสทรี ออฟ ดีเฟนซ์)

กระทรวงกลาโหม
4
Ministry of Digital Economy and Society
(มินิสทรี ออฟ ดิจิทัล อิคอนะมี แอนด์ โซไซอิที)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5
Ministry of Education
(มินิสทรี ออฟ เอจจะเคชัน)

กระทรวงศึกษาธิการ
6
Ministry of Energy
(มินิสทรี ออฟ เอนเนอร์จี)

กระทรวงพลังงาน
7
Ministry of Finance
(มินิสทรี ออฟ ไฟแนนซ์)

กระทรวงการคลัง
8
ministry of foreign affairs
(มินิสทรี ออฟ ฟอเรนจ์ แอฟแฟร์ส)

กระทรวงการต่างประเทศ
9
Ministry of Industry
(มินิสทรี ออฟ อินดัสทรี)

กระทรวงอุตสาหกรรม
10
ministry of information and communication technology
(มินิสทรี ออฟ อินฟอเมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เทคนอลอจี)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11
Ministry of Interior
(มินิสทรี ออฟ อินเทเรีย)

กระทรวงมหาดไทย
12
Ministry of Justice
(มินิสทรี ออฟ จัสทิซ)

กระทรวงยุติธรรม
13
Ministry of Labour and Social Welfare
(มินิสทรี ออฟ เลเบอะ แอนด์ โชเชียล เวลแฟร์)

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
14
Ministry of Public Health
(มินิสทรี ออฟ พลับบลิค เฮลธ์)

กระทรวงสาธารณสุข
15
ministry of science and technology
(มินิสทรี ออฟ ไซเอินซ์ แอนด์ เทคนอลอจี)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
Ministry of Tourism and Sport
(มินิสทรี ออฟ ทัวริสซึม แอนด์ สปอร์ท)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
17
Ministry of Transport and Communications
(มินิสทรี ออฟ ทรานสปอร์ท แอนด์ คอมมิวนิเคชันส)

กระทรวงคมนาคม
18
Ministry of Culture
(มินิสทรี ออฟ คัลเชอะ)

กระทรวงวัฒนธรรม
19
Ministry ofNational Resourcesand Environment
(มินิสทรี ออฟ เนชันนอล รีซอร์สเซส แอนด์ เอนไวเรินเมนท์)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20
Ministry ofSocial Developmentand Human Security
(มินิสทรี ออฟ โซเชียล เดเวลอพเนท์ แอนด์ ฮิวแมน เซเคียวริที)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21
office of the prime minister
(ออฟฟิซ ออฟ เดอะ ไพรม์ มินนิสเทอะ)

สำนักนายกรัฐมนตรี


*ในช่วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology) เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) ค่ะ


ที่มา : วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี


สร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นหนุนลูกน้อง
ความถูกต้องยึดให้หมั่นไม่หวั่นไหว
เหล่าปัญหาอย่าปล่อยเฉยแล้วเลยไป
ปกครองใครต้องเจือจุน คุณธรรม CR.คำคม คำสอน กลอนสนุก

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...