engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทนี้ออกแนวธุรกิจสักหน่อยนะ เรามาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ ซึ่งในการทำงานไม่ว่าจะหน่วยงานหรืออาชีพใด ล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบเพื่อให้การนั้นสำเร็จได้ค่ะ เริ่มตั้งแต่การผู้ประกอบการหรือผู้เป็นเจ้าของกิจการ (entrepreneur)เป็นผู้บริหารจัดการในงานนั้น รวมทั้งบุคคลในตำแหน่งลูกจ้าง(worker) ต่างก็ทำหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายเช่นกันค่ะ สิ่งสำคัญต้องมีการวางแผนงานควบคู่กับความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วม(responsibility) อีกด้วยนะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานและธุรกิจได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานad
( อด )
การโฆษณา(คำย่อของadvertisement)

application
( อพ         )
การใช้

apply for
(   ล ฟ  )
ขอสมัคร(งาน,เรียน)

appointment
(        )
การนัดพบ

assurance
(   ัว   )
การรับประกัน

bonus
(     )
สินน้ำใจ

career
(    ีย)
อาชีพ

commission
(         )
ค่านายหน้า

company
(       )
กลุ่มคน

comparison
(          )
การเปรียบเทียบ

contract
(     รค )
ข้อตกลง

credit
(  รด   )
สินเชื่อ

day off
(   )
วันหยุด(ไม่ต้องทำงาน)

employment
( อม        )
การจ้างงาน

engage
( อน    )
ว่าจ้าง

entrepreneur
(       )
ผู้ประกอบการ

experience
(     ีย  ีย )
ประสบการณ์

expert
(      )
ผู้เชี่ยวชาญ

interview
(     )
การสัมภาษณ์

job
(   )
งาน

liability
( ลอ   ลล   )
หนี้สิน

network
(      )
ระบบเครือข่าย

occupation
(         )
อาชีพ

overtime
(      )
นอกเวลาปกติ

party
(    )
คณะ

performance
(        )
การทำให้บรรลุผลสำเร็จ

period
(    ีย )
ระยะเวลา

probation
(        )
ช่วงระยะเวลาการทดสอบ

promotion
(        )
การสนับสนุน

purchase
(     )
การซื้อ

qualification
(  ลล         )
คุณสมบัติ

reason
(     )
การใช้เหตุผล

rejection
(        )
การปฏิเสธ

responsibility
(         ลล   )
ความรับผิดชอบ

retirement
(         )
การปลดเกษียณ

salary
(  ลล  )
เงินเดือน

seminar
(       )
การสัมมนา

shareholder
(      )
ผู้ถือหุ้น

skill
(   )
ความเชี่ยวชาญ

specification
(              )
ข้อจำกัด

strategy
(   รท     )
แผนการ

temporary
(        )
ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว

time
(  )
เวลา

trade
(  รด )
การค้าขาย

trade name
(  รด     )
ชื่อทางการค้า

trade price
(  รด    )
ราคาขายส่ง

trade union
(  รด      ีย )
สหภาพแรงงาน

trademark
(  รด    )
เครื่องหมายการค้า

trader
(  รด   )
แม่ค้า

tradesman
(  รด      )
เจ้าของร้าน

tradespeople
(  รด      )
พ่อค้า

training
(  รน    )
การฝึก

unemployed
(   อม    )
คนว่างงาน

vacation
(       )
ช่วงลาพักผ่อน

wage
( วจ )
ค่าจ้าง

welfare
( วล  )
สวัสดิการ

work
(   )
งาน

work force
(      )
กำลังแรงงานทั้งหมด(เช่นในประเทศบริษัทโรงงาน)

workday
(     )
วันทำงาน

worker
(     )
ลูกจ้าง

workingwoman
(           )
คนใช้แรงงานที่เป็นหญิง

workman
(       )
คนงาน

workpeople
(        )
ลูกจ้าง

workplace
(     ลซ )
สถานที่ทำงาน

workroom
(     )
ห้องทำงาน

worksheet
(      )
ใบงาน

workshop
(      )
ห้องทำงาน

workweek
(     )
จำนวนชั่วโมงทำงานหรือวันทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์
งานที่เราชอบ จะทำให้เราชอบทำงาน
CR. เจี๊ยบ วรรธนา

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...