คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทนี้ออกแนวธุรกิจสักหน่อยนะ เรามาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ ซึ่งในการทำงานไม่ว่าจะหน่วยงานหรืออาชีพใด ล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบเพื่อให้การนั้นสำเร็จได้ค่ะ เริ่มตั้งแต่การผู้ประกอบการหรือผู้เป็นเจ้าของกิจการ (entrepreneur)เป็นผู้บริหารจัดการในงานนั้น รวมทั้งบุคคลในตำแหน่งลูกจ้าง(worker) ต่างก็ทำหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายเช่นกันค่ะ สิ่งสำคัญต้องมีการวางแผนงานควบคู่กับความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วม(responsibility) อีกด้วยนะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานและธุรกิจได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน

งานที่เราชอบ จะทำให้เราชอบทำงาน
CR. เจี๊ยบ วรรธนา

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...