• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทนี้ออกแนวธุรกิจสักหน่อยนะ เรามาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานและธุรกิจ ซึ่งในการทำงานไม่ว่าจะหน่วยงานหรืออาชีพใด ล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบเพื่อให้การนั้นสำเร็จได้ค่ะ เริ่มตั้งแต่การผู้ประกอบการหรือผู้เป็นเจ้าของกิจการ (entrepreneur)เป็นผู้บริหารจัดการในงานนั้น รวมทั้งบุคคลในตำแหน่งลูกจ้าง(worker) ต่างก็ทำหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายเช่นกันค่ะ สิ่งสำคัญต้องมีการวางแผนงานควบคู่กับความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วม(responsibility) อีกด้วยนะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานและธุรกิจได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน


ad
(แอด)
การโฆษณา (คำย่อของ advertisement)

(แอพพลิเคชั่น)
การใช้

(อะไพล ฟอร)
ขอสมัคร (งาน, เรียน)

(อะพอยน์เมินท์)
การนัดพบ

(อะชัวเรินซ์)
การรับประกัน

(โบนัส)
สินน้ำใจ

(คะเรีย)
อาชีพ

(คะมิชชัน)
ค่านายหน้า

(คัมพะนี)
กลุ่มคน

(คอมแพริเซิน)
การเปรียบเทียบ

(คอนแทรคท์)
ข้อตกลง

(เครดิท)
สินเชื่อ

(เด ออฟ)
วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน)

(อิมพลอยเมินท์)
การจ้างงาน

(อินเกจ)
ว่าจ้าง

(ออนทระพระเนอะ)
ผู้ประกอบการ

(อิคซปิเรินซ์)
ประสบการณ์

(เอคซเปิท)
ผู้เชี่ยวชาญ

(อินเทอะวิว)
การสัมภาษณ์

job
(จอบ)
งาน

(ไลอะบิลละที)
หนี้สิน

(เนทเวิค)
ระบบเครือข่าย

(ออคคิวเพชัน)
อาชีพ

(โอเวอะไทม์)
นอกเวลาปกติ

party
(พาที)
คณะ

(เพอฟอมเมินซ์)
การทำให้บรรลุผลสำเร็จ

(พิเรียด)
ระยะเวลา

(โพรเบชัน)
ช่วงระยะเวลาการทดสอบ

(พระโมชัน)
การสนับสนุน

(เพอเชิซ)
การซื้อ

(ควอลิฟิเคชัน)
คุณสมบัติ

(รีเซิน)
การใช้เหตุผล

(รีเจคท์ชัน)
การปฏิเสธ

(ริสปอนซะบิลละที)
ความรับผิดชอบ

(รีไทเออะเมนท์)
การปลดเกษียณ

(แซลละรี)
เงินเดือน

(เซมมินาร์)
การสัมมนา

(แชโฮลเดอะ)
ผู้ถือหุ้น

skill
(สกิล)
ความเชี่ยวชาญ

(สเปซิฟิเคชัน)
ข้อจำกัด

(สแตรททะจี)
แผนการ

(เทมเพรอะรี)
ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว

time
(ไทม์)
เวลา

trade
(เทรด)
การค้าขาย

(เทรด เนม)
ชื่อทางการค้า

(เทรด ไพรซ์)
ราคาขายส่ง

(เทรด ยูเนียน)
สหภาพแรงงาน

(เทรดมาร์ค)
เครื่องหมายการค้า

(เทรดเดอะ)
แม่ค้า

(เทรดซเมินท์)
เจ้าของร้าน

(เทรดพีเพิล)
พ่อค้า

(เทรนนิง)
การฝึก

(อันเนมฟลอยด์)
คนว่างงาน

(เวเคชัน)
ช่วงลาพักผ่อน

wage
(เวจ)
ค่าจ้าง

(เวลแฟร์)
สวัสดิการ

work
(เวิค)
งาน

(เวิค ฟอซ)
กำลังแรงงานทั้งหมด (เช่น ในประเทศ บริษัท โรงงาน)

(เวิคเด)
วันทำงาน

(เวิคเคอะ)
ลูกจ้าง

(เวิคคิงวูเมิน)
คนใช้แรงงานที่เป็นหญิง

(เวิคเมิน)
คนงาน

(เวิคพีเพิล)
ลูกจ้าง

(เวิคเพลซ)
สถานที่ทำงาน

(เวิครูม)
ห้องทำงาน

(เวิคชีท)
ใบงาน

(เวิคชอพ)
ห้องทำงาน

(เวิควีค)
จำนวนชั่วโมงทำงานหรือวันทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์
งานที่เราชอบ จะทำให้เราชอบทำงาน
CR. เจี๊ยบ วรรธนา

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...