• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว

เมื่อเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นจำเป็นว่า ต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินทางและท่อเที่ยวด้วยนะ เมื่อเริ่มต้นการเดินทาง (departure) จุดนัดพบของผู้โดยสาร (passenger)เริ่มต้นที่ชานชาลา (platform) โดยมียานพาหนะที่ใช้สำหรับเดินทาง จะเป็นประเภทรถราง (tram) รถไฟ (train) ก็น่าลองขึ้นนะคะน้องๆ


หรือถ้าความสะดวกสบาย ไปและกลับได้รวดเร็ว ก็คือการเดินทางโดยสายการบินระหว่างประเทศ (flight)ค่ะ ซึ่งจะต้องมีหนังสือเดินทาง (passport) เข้าออกประเทศอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินทางมาให้น้องๆได้เรียนรู้ต่ออีก เมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทาง


ที่พัก
(อะคอมมะเดชัน)

เครื่องบิน
(แอร์แพลน)

สนามบิน
(แอพอร์ท)

เส้นทางบิน
(แอร์เว)

ที่นั่งติดทางเดิน
(ไอล์ ซีท)

การมาถึง
(อะไรเวิล)

กระเป๋าเดินทาง
(แบกกิจ)

ห้องผู้โดยสาร
(แคบบิน)

ห้องนักบิน
(คอคพิท)

ยานพาหนะ
(คอนเวเอินซ์)

ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง
(คอนวอย)

ล่าช้า
(ดีเลด)

การออกเดินทาง
(ดิพาเชอะ)

ชั้นโดยสารแบบประหยัด (โดยเฉพาะเครื่องบิน)
(อิคอนนะมี คลาส)

ลงจอดฉุกเฉิน
(อิเมอเจินซี แลนดิง)

ทางออกฉุกเฉิน
(อิเมอเจินซี เอคซิท)

ประตูทางเข้า
(เอนเทรินซ์)

ที่นั่งชั้นหนึ่งและแพงที่สุดบนเครื่องบิน รถไฟและเรือ
(เฟิซท์ คลาส)

เที่ยวบิน
(ไฟลท์)

ตั๋วเครื่องบิน
(ไฟลท์ ทิคเคท)

คู่มือบนเครื่องบิน
(อิน ไฟลท์ แมนเนิล)

แผนการการเดินทาง
(ไอทินนะระรี)

เดินทาง
(เจอร์นี)

การนำเครื่องบินลงจอด
(แลนดิง)

พื้นที่สำหรับนำเครื่องบินขึ้นลง
(แลนดิง ฟีลด์)

ตำแหน่งที่ตั้ง
(โลเคชัน)

ผู้โดยสาร
(แพซซินเจอะ)

หนังสือเดินทาง
(พาสพอร์ท)

ชานชาลา
(แพลทฟอม)

ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ
(เรานด์ ทริพ ทิคเคท)

route
เส้นทาง
(รูท)

ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
(รันเว)

seat
ที่นั่ง
(ซีท)

สถานีปลายทาง
(เทอมิเนิล)

ตั๋ว
(ทิคคิท)

พนักงานตรวจตั๋ว
(ทิคเคท อินสเพคเทอะ)

tour
ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ
(ทัวร์)

การท่องเที่ยว
(ทัวริซเซิม)

นักท่องเที่ยว
(ทัวร์ริสท์)

train
รถไฟ
(เทรน)

tram
รถราง
(แทรม)

การท่องเที่ยว
(แทรฟเวล)

สำนักงานท่องเที่ยว
(แทรฟเวล เอเจนซิ)

trip
เดินทาง
(ทริป)

ยานพาหนะ
(วีอะเคิล)

visa
ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
(วีซะ)

walk
ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า
(วอล์ค)

ที่นั่งติดหน้าต่าง
(วินโด ซีท)


One’s destination is never a place,
but a new way of seeing things.
จุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่สถานที่ใดที่หนึ่ง
หากแต่เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองใหม่ต่างหาก
CR. Henry Miller

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...