คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว

เมื่อเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นจำเป็นว่า ต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินทางและท่อเที่ยวด้วยนะ เมื่อเริ่มต้นการเดินทาง (departure) จุดนัดพบของผู้โดยสาร (passenger)เริ่มต้นที่ชานชาลา (platform) โดยมียานพาหนะที่ใช้สำหรับเดินทาง จะเป็นประเภทรถราง (tram) รถไฟ (train) ก็น่าลองขึ้นนะคะน้องๆ


หรือถ้าความสะดวกสบาย ไปและกลับได้รวดเร็ว ก็คือการเดินทางโดยสายการบินระหว่างประเทศ (flight)ค่ะ ซึ่งจะต้องมีหนังสือเดินทาง (passport) เข้าออกประเทศอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินทางมาให้น้องๆได้เรียนรู้ต่ออีก เมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางOne’s destination is never a place,
but a new way of seeing things.
จุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่สถานที่ใดที่หนึ่ง
หากแต่เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองใหม่ต่างหาก
CR. Henry Miller

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...