engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเย็บ ปัก ถัก ร้อย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเย็บ ปัก ถัก ร้อย

การตัดเย็บเสื้อผ้าให้เป็นรูปร่างสำหรับการสวมใส่นั้น นอกจากจะมีขั้นตอนการทำที่ปราณีตแล้ว วัสดุ อุปกรณ์และต่างๆสำหรับการเย็บ การตัด ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ เช่น การเตรียมชิ้นผ้า (fabric)ที่จะนำมาออกแบบ (design) ใช้จักรเย็บผ้า(sewing machine) เพื่อการเย็บ(sew)เนื้อผ้า (frabric)ให้ยึดติดกัน ออกมาเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการ ในชุดคำศัพท์นี้ พี่ได้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเย็บปัก ถัก ร้อย และการเย็บเสื้อผ้ามาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน ซึ่งรวมถึงคำศัพท์ประเภทอุปกรณ์และขั้นตอน วิธีการอีกด้วยนะ ติดตามได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเย็บ


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเย็บ
ผ้ามัดหมี่อีสานทั้งเหนือใต้
มีได้ใช้งามแท้ได้เหมาะสม
ผ้ายกทองก็งามล้ำแลน่าชม
ชนนิยมกล่าวขานทั้งเขตแดน
CR.สิทธิชัย คำด่อน

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...