engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวในชุดคำศัพท์นี้พี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว (resume)มาให้น้องๆได้ทบทวนและเรียนรู้กันค่ะ ซึ่งการที่บุคคลอื่นจะรู้จักเรานั้นต้องรู้จักเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองก่อน เช่น ชื่อ (name) อายุ (age) ที่อยู่ (address) โดยเมื่อเราจะรู้จักกันนั้น เริ่มการทักทายกันด้วยประโยคว่า What is you names ? หมายถึง คุณชื่ออะไร และในประโยคที่เราใช้ถามเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษนั้นมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวคำว่า "birthday" นั้นหมายถึงวันเกิด เมื่อเรามาถามอีกฝ่ายว่าเกิดวันอะไรจะถามได้ 2 แบบ ดังตัวอย่างประโยคคือ What is your birthday? (คุณเกิดวันที่เท่าไร) หรืออีกประโยคว่า What is your date of birth? (คุณเกิดอะไร) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


นักเรียนเอ๋ย
อย่าละเลยการเรียนเพียรศึกษา
ทักษะการคิดเพิ่มเสริมปัญญา
สร้างคุณค่าให้กับตัวไม่กลัวจน
CR.thaipoem by ครูพิม

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...