engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (math)จะมีการคำนวณผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขหรือจำนวน (numeral)ค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข ตั้งแต่ เลข 0 ถึง เลข 9 (digit) แล้ว การนำจำนวนตัวเลขทั้งที่เป็นเลขไทย (Thai numeral) หรือเลขอารบิค (arabic numeral) มารวมกันแล้วผลลัพธ์จะมีค่ามากขึ้นเรียกว่า "วิธีการบวก" (addition) โดยจะใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แทนการบวกเรียกว่า (plus) นั่นเองค่ะ


หรือในทางตรงข้ามจำนวนที่มีค่ามากกว่า นำมาลบกับจำนวนที่น้อยกว่า ก็จะเรียกวิธีนี้ว่าการลบ (subtraction) และในภาษาอังกฤษเรียกเครื่องหมายลบว่า (minus) ซึ่งนอกจากนี้แล้ว ยังมีวิธีการหาค่าของจำนวนอีกหลายวิธีซึ่งต้องเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วยค่ะ วันนี้พี่จะนำน้องๆมาเรียนรู้อังกฤษและคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันนะ ด้วยชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรามาดูว่า เครื่องหมายหรือวิธีการในวิชาคณิตศาสตร์นั้น เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์(        )
การบวก

( อร    )
ภาษาหรืออักขระอาหรับ

( อร          )
เลขอารบิก

( อฟ    รจ )
ค่าเฉลี่ย

(  รค    )
วงเล็บ

(  ลค       )
การคำนวณ

(        )
เลขทศนิยม

(        ล พ   )
จุดทศนิยม

(        )
ทำให้เป็นทศนิยม

digit
(      )
ตัวเลข(0ถึง9)

(   )
หาร,เครื่องหมายหาร

(        )
การหาร

equal
(    )
เท่ากัน

(       )
สมการ(คณิตศาสตร์)

(  รค     )
เลขเศษส่วน

(  รท       )
มากกว่า

(   วร    )
ค่าคงที่(ทางคณิตศาสตร์)

( ลส     )
น้อยกว่า

(         )
คณิตศาสตร์ลอการิทึม

math
(   )
วิชาคณิตศาสตร์

(     ีย )
ค่ากลางมัธยฐาน

minus
(     )
เครื่องหมายลบ

(  ลท          )
การคูณ

(  ลท                )
สูตรคูณ

(     )
ตัวเลข,จำนวน

(      )
ตัวเลข

(     )
เลขแสดงลำดับ

(    )
เปอร์เซ็นต์

(       )
อัตราร้อยละ

plus
(   )
เครื่องหมายบวก

(             )
ทศนิยมไม่รูจบ

root
(  )
รากในคณิตศาสตร์

(     รค     )
การลบ

(        )
เลขไทย

times
(  )
คูณ,การคูณด้วย

total
(     )
ผลรวม


โจทย์คณิตคิดให้ดีมีตามสูตร
ฟังเขาพูดไม่เข้าใจให้ไต่ถาม
หมั่นฝึกฝนหมั่นศึกษาพยายาม
หมั่นทำตามโจทย์ตั้งอย่านั่งมอง
CR.กลอนคณิตศาสตร์ ครูครรชิต

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...