คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (math)จะมีการคำนวณผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขหรือจำนวน (numeral)ค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข ตั้งแต่ เลข 0 ถึง เลข 9 (digit) แล้ว การนำจำนวนตัวเลขทั้งที่เป็นเลขไทย (Thai numeral) หรือเลขอารบิค (arabic numeral) มารวมกันแล้วผลลัพธ์จะมีค่ามากขึ้นเรียกว่า "วิธีการบวก" (addition) โดยจะใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แทนการบวกเรียกว่า (plus) นั่นเองค่ะ


หรือในทางตรงข้ามจำนวนที่มีค่ามากกว่า นำมาลบกับจำนวนที่น้อยกว่า ก็จะเรียกวิธีนี้ว่าการลบ (subtraction) และในภาษาอังกฤษเรียกเครื่องหมายลบว่า (minus) ซึ่งนอกจากนี้แล้ว ยังมีวิธีการหาค่าของจำนวนอีกหลายวิธีซึ่งต้องเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วยค่ะ วันนี้พี่จะนำน้องๆมาเรียนรู้อังกฤษและคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันนะ ด้วยชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรามาดูว่า เครื่องหมายหรือวิธีการในวิชาคณิตศาสตร์นั้น เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โจทย์คณิตคิดให้ดีมีตามสูตร
ฟังเขาพูดไม่เข้าใจให้ไต่ถาม
หมั่นฝึกฝนหมั่นศึกษาพยายาม
หมั่นทำตามโจทย์ตั้งอย่านั่งมอง
CR.กลอนคณิตศาสตร์ ครูครรชิต

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...