engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
ชื่อสัตว์บก เป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อสัตว์บก เป็นภาษาอังกฤษโดยทั่วไปแล้วสัตว์บก (terrestrial animal)เป็นสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่บนบกหรือ บนพื้นดินนั้น มีทั้งประเภทที่มี 2 ขาและ 4 ขา ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม และมีขนปกคลุมร่างกาย ขยายเผ่าพันธ์โดยออกลูกเป็นตัว และออกลูกเป็นไข่อีกด้วย ที่เราจะคุ้นเคยและพบเห็นกันบ่อยประเภทออกลูกเป็นตัว นำมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน เช่น แมว (cat) สุนัข (dog) ม้า (horse) และสัตว์บกที่ออกลูกเป็นไข่ ได้แก่ ไก่ (chicken) เป็ด (duck) ห่าน (goose) ฮิบโพโพเตมัส (hippopotamus)


ส่วนสัตว์บกที่เป็นสัตว์ใหญ่หรือมีขนาดใหญ่นั้น เราจะไม่พบตามบ้าน เหมือนกับสัตว์บกที่ใช้เลี้ยงทั่วไป แต่จะเห็นสัตว์เหล่านี้ที่สวนสัตว์ค่ะ อย่างเช่น เสือ (tiger) สิงโต (lion) ยีราฟ (giraffe) ฮิบโพโพเตมัส (hippopotamus) ถ้าน้องๆอย่างเห็นสัตว์มากมายหลายชนิด ที่บางประเภทอาจจะหาดูได้ยาก ก็ไปดูได้ที่สวนสัตว์นะคะ


วันนี้พี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์บก มาให้น้องๆได้เรียนรู้และทบทวนกันค่ะ

ชื่อสัตว์บกเป็นภาษาอังกฤษ
พนารามงามสวยด้วยส่ำสัตว์ พฤกษาชัฏอาทรย้อนเกื้อหนุน
สัตว์พึ่งป่าป่าพึ่งสัตว์ผลัดค้ำจุน ต่างให้คุณต่อกันนิรันดร์มา
CR. สุนทรวิทย์

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...