คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

น้องๆคะ ในแต่ละวันของเรานั้นมีการนำเงิน (money)มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เมื่อเราต้องการนำเงินหรือรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาออมไว้ จึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับธนาคารด้วยเช่นกัน วันนี้พี่จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเงินและธนาคารมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ ซึ่งเราจะพบคำศัพท์นี้ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (bankbook) ทั้งประเภทฝากออมทรัพย์ (fixed account) หรือกระแสรายวัน (current account) เรามาติดตามคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวกับการเงินได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเงินและธนาคาร

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
CR. สุนทรภู่

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...