คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องหมายและป้ายจราจร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องหมายและป้ายจราจร

นอกจากการเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้ว เพื่อสร้างความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น วันนี้พ่ี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเครื่องหมายและป้ายจราจร(traffic signs)มาให้น้องๆได้เรียนรู้ในเบื้องต้นค่ะ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทเช่น เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ เรามาดูกันว่าเครื่องหมายจราจรที่เราคุ้นเคยกันในภาษาไทยนั้น ในภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไรบ้าง

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...