engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบ่งบอกแบบง่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบ่งบอกแบบง่าย

ในชีวิตประจำวันของเรานั้น ตามสถานที่ทั่วไป เราก็มักจะได้พบกับป้ายเป็นภาษาอังกฤษ (signs and marks) ซึ่งเป็นป้ายบ่งบอกแบบสั้นที่บอกให้เราทราบเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนั้นค่ะ เช่น ป้ายที่เกี่ยวกับการขายสินค้า ได้แก่ fore sale หมายถึง การขาย หรือ on sale คือ การขายแบบลดราคานั่นเองนะ ส่วนป้ายที่เขาห้ามไม่ให้ทำ ก็มีพบเห็นและคุ้นเคยกันด้วย เช่น การห้ามจอดรถ ได้แก่ คำว่า no parking อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาทำความรู้จักกับป้ายแบบง่ายทีพบเห็นได้ทั่วไปจากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกต่างๆ(      )
ระมัดระวัง

(  ลซ )
ปิด

(     )
อันตราย

(        )
ภาวะฉุกเฉิน

( อน     )
ทางเข้า

(     )
ทางออก

(     )
ขาย

( ลฟ    )
ห้องน้ำ

(    อน     )
ห้ามเข้า

(     ลช    )
ห้ามใช้แสง

(        )
ห้ามจอด

(             )
ห้ามถ่ายรูป

(         )
ห้ามสูบบุหรี่

(    )
ลดราคา

open
(      )
เปิด

pull
(  )
ดึง

push
(   )
ผลัก

(     )
จองไว้

( รส   )
ห้องน้ำ

(               )
กำลังซ่อมแซม


One’s destination is never a place,
but a new way of seeing things.
จุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่สถานที่ใดที่หนึ่ง
หากแต่เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองใหม่ต่างหาก
CR. Henry Miller

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...