• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมาตราวัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมาตราวัด

เมื่อเราต้องการสร้าง ตกแต่ง ตัดเย็บ หรือการประดิษฐ์สิ่งของนั้น ต้องมีการคำนวณออกมาเป็นค่าเพื่อใหได้รูปแบบที่วางเอาไว้ นั่นหมายถึงต้องมีมาตราวัด (measure) มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอค่ะ ซึ่งในวันนี้พี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับมาตราวัดมาให้ได้เรียนรู้กัน ตัวอย่างเช่นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เช่น เซนติเมตร (centimetre) มิลลิเมตร (millimetre)หรือหน่วยวัดน้ำหนัก ได้แก่ กรัม (gram) หรือกิโลกรัม (kilogram)อย่างนี้เป็นต้นค่ะ สำหรับค่าที่ตรงตามมาตราวัด ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์กันต่อไปด้วยนะคะ


มาตราวัด เป็นภาษาอังกฤษ


1
bushel
(บุชเชิล)

หน่วยตวงวัดข้าว
2
Celsius
(เซลซิเอิซ)

เซลเซียส
3
centigram
(เซนทิแกรม)

เซนติกรัม
4
centilitre
(เซนทิลีเทอะ)

เซนติลิตร
5
centimetre
(เซนทิมิเทอะ)

เซนติเมตร
6
cubic
(คิวบิค)

ลูกบาศก์
7
cubic foot
(คิวบิค ฟุท)

ลูกบาศก์ฟุต
8
cubic inch
(คิวบิค อินช์)

ลูกบาศก์นิ้ว
9
cubic yard
(คิวบิค ยาด)

ลูกบาศก์หลา
10
decametre
(เดคคะมีเทอะ)

หน่วยระยะทางมีค่าเท่ากับ10เมตร
11
decigram
(เดซซิแกรม)

เดซิกรัม
12
decimetre
(เดซซิมิเทออะ)

เดซิเมตร
13
Fahrenheit
(แฟเรินไฮท์)

การวัดอุณหภูมิแบบฟาห์เรนไฮต์
14
foot
(ฟุท)

หน่วยวัดความยาวเท่ากับ12นิ้ว
15
gallon
(แกลเลิน)

หน่วยวัดปริมาตรของของเหลว(สัญลักษณ์ย่อgal.)
16
gill
(กิล)

หน่วยความจุของเหลวเท่ากับ1/4ไพท์(ในอเมริกาคือ118ซีซีหรือในอังกฤษคือ142ซีซี)
17
grain
(เกรน)

หน่วยมาตราชั่ง
18
gram
(แกรม)

หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม(สัญลักษณ์ย่อคือg./gm./gr.)
19
hectogram
(เฮกทะแกรม)

หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ100กรัมใช้อักษรย่อhg.
20
hectometre
(เฮคทะมิเทอะ)

เฮกโตเมตร
21
inch
(อินช์)

นิ้ว(เท่ากับ2.54เซนติเมตรหรือ1ส่วน12ฟุต)
22
kelvin
(เคลวิน)

หน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน
23
kilogram
(คิลละแกรม)

กิโลกรัม
24
kilohertz
(คิลละเฮิทซ์)

กิโลเฮิรตซ์
25
kilolitre
(คิโลลิท)

กิโลลิตร
26
length
(เลงธ์)

ความยาว
27
litre
(ลีทเทอะ)

ลิตร(หน่วยวัดปริมาณ1ลิตรเท่ากับ0.264แกลลอน)
28
measure
(เมชเชอะ)

หน่วยวัด
29
metric ton
(เมททริค ทัน)

หน่วยชั่งน้ำหนักซึ่งมีค่า1,000กิโลกรัม
30
micron
(ไมครอน)

ความยาวขนาดหนึ่งในล้านส่วนของหนึ่งเมตร
31
mile
(ไมล์)

ไมล์(เป็นหน่วยวัดความยาว)
32
milligram
(มิลลีแกรม)

มิลลิกรัม
33
millimetre
(มิลลิมีเทอะ)

มิลลิเมตร
34
ounce
(เอานซ์)

ออนซ์
35
peck
(เพค)

หน่วยตวงมีค่าเท่ากับ2แกลลอน
36
pint
(ไพนท์)

หน่วยวัดความจุของเหลวมีค่าเท่ากับ1/2ควอร์ต
37
pound
(เพานด์)

หน่วยวัดน้ำหนัก
38
quart
(ควอท)

ปริมาณ1ใน4แกลลอน
39
quarter
(คัวเทอะ)

หนึ่งในสี่ส่วน
40
square centimetre
(สเกวเออะ เซนทิมิเทอะ)

ตารางเซนติเมตร
41
square foot
(สเกวเออะ ฟุท)

ตารางฟุต
42
square inch
(สเกวเออะ อินช์)

ตารางนิ้ง
43
square kilometre
(สเกวเออะ คิโลมิเทอะ)

ตารางกิโลเมตร
44
square metre
(สเกวเออะ มิเทอะ)

เมตร
45
square mile
(สเกวเออะ ไมล์)

ตารางไมล์
46
square yard
(สเกวเออะ ยาด)

ตารางหลา
47
tonne
(ทัน)

หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นตัน(เท่ากับ1,000กิโลกรัม)
48
yard
(ยาด)

หลา(ยาวเท่ากับ3ฟุตหรือ0.9144เมตร)
49
millilitre
(มิลลีลีเทอะ)

มิลลิลิตร
สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


ในการใช้มาตราวัดกับสิ่งของที่มีจำนวนมากกว่า 1 หรือพหูพจน์นั้น ต้องมีการเปลี่ยนรูปมาตราวัดนั้นให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันค่ะ โดยมีการเติม s หรือ es ไว้หลังคำ ตามหลักการเปลี่ยนรูป เช่น gram เปลี่ยนรูปเป็น grams , kilogram เปลี่ยนรูปเป็น kilograms, inch เปลี่ยนรูปเป็น inches


โจทย์คณิตคิดให้ดีมีตามสูตร
ฟังเขาพูดไม่เข้าใจให้ไต่ถาม
หมั่นฝึกฝนหมั่นศึกษาพยายาม
หมั่นทำตามโจทย์ตั้งอย่านั่งมอง
CR. maths test biog by ครูครรชิด

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...