คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมาตราวัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมาตราวัด

เมื่อเราต้องการสร้าง ตกแต่ง ตัดเย็บ หรือการประดิษฐ์สิ่งของนั้น ต้องมีการคำนวณออกมาเป็นค่าเพื่อใหได้รูปแบบที่วางเอาไว้ นั่นหมายถึงต้องมีมาตราวัด (measure) มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอค่ะ ซึ่งในวันนี้พี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับมาตราวัดมาให้ได้เรียนรู้กัน ตัวอย่างเช่นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เช่น เซนติเมตร (centimetre) มิลลิเมตร (millimetre)หรือหน่วยวัดน้ำหนัก ได้แก่ กรัม (gram) หรือกิโลกรัม (kilogram)อย่างนี้เป็นต้นค่ะ สำหรับค่าที่ตรงตามมาตราวัด ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์กันต่อไปด้วยนะคะ


มาตราวัด เป็นภาษาอังกฤษในการใช้มาตราวัดกับสิ่งของที่มีจำนวนมากกว่า 1 หรือพหูพจน์นั้น ต้องมีการเปลี่ยนรูปมาตราวัดนั้นให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันค่ะ โดยมีการเติม s หรือ es ไว้หลังคำ ตามหลักการเปลี่ยนรูป เช่น gram เปลี่ยนรูปเป็น grams , kilogram เปลี่ยนรูปเป็น kilograms, inch เปลี่ยนรูปเป็น inches


โจทย์คณิตคิดให้ดีมีตามสูตร
ฟังเขาพูดไม่เข้าใจให้ไต่ถาม
หมั่นฝึกฝนหมั่นศึกษาพยายาม
หมั่นทำตามโจทย์ตั้งอย่านั่งมอง
CR. maths test biog by ครูครรชิด

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...