engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของเรา
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของเราในร่างกาย (body)ของเรานั้นประกอบด้วยอวัยวะมากมายหลายส่วน ซึ่งต่างก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการทำงานที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ถ้าหากว่าระบบใดเกิดความผิดปกติขึ้นมา ก็จะทำให้ร่างกายนั้นแแสดงอาการที่ผิดปกติออกมาเช่นกัน คือ มีอาการเจ็บป่วยและการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะ

เราสามารถมองเห็นและสัมผัสอวัยวะที่อยู่ภายนอกร่างกายได้ เช่น มือ (hand) แขน (arm) ขา (leg) เท้า (foot)ส่วนอวัยวะของร่างกายที่อยู่ภายในนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งอวัยวะที่อยู่ภายในนี้ได้แก่ ตับ (liver) ไต (kidney) ปอด (lung) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ

วันนี้พี่ได้รวบรวบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับร่างกายของเรา พร้อมทั้งคำอ่านและความหมาย มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันเรามาดูการเขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของเรา

ชุดที่ 1 (a-k)


ชุดที่ 2 (l-w)
Happiness is an attitude.
We either makes ourselves miserable or happy and strong.
It is your choice.
ความสุขเป็นเพียงทัศนคติหนึ่ง
เราจะทำชีวิตให้เศร้า สุข หรือเข้มแข็ง
หนึ่งขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะเป็น
CR. Dek-D

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...