คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา

น้องๆคะโดยทั่วไปแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือภาษาใด ต่างก็มีสิ่งสำคัญไว้สำหรับการยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเป็นที่พึ่งเสมอ ทั้งจากการนับถือศาสนา (religion)หรือลัทธิความเชื่อ (belief)นั่นเองค่ะ ศาสนาที่เรารู้จักกันดีในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคือศาสนาพุทธ (Buddhism)หรือถ้าในต่างประเทศอื่นก็จะนับถือศาสนาคริสต์ (Christianity) อิสลาม (Islamism) และในแต่ละศาสนานั้นก็จะมีสิ่งที่เคารพและบููชาอีกด้วยนะ อย่างรูปปั้นพระพุทธรูปของชาวพุทธ (Buddha image) หรือไม้กางเกงเขน (cross) แทนสัญลักษณ์ของพระเยซุในศาสนาคริสต์ ทั้งนี้แต่ละศาสนาต่างก็มุ่งเน้นให้ทำแต่ความดีด้วยกันทั้งหมดค่ะ เมื่อรู้จักศาสนาอย่างคร่าวๆแล้ว เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสนากันจากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ศัพท์อังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศาสนา เปรียบเหมือน ต้นไม้ใหญ่
มีกิ่งใบ ให้ร่มเงา เบาบางแสง
คนร้อนรุ่ม สุมกายด้วย กิเลสแรง
เข้าหลบแสง ใต้ร่มเงา เอาใบบัง
CR.กวีธรรมะ(ธรรมะภาษากวี)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...