• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

140 คำศัพท์กับชื่ออาชีพ เป็นภาษาอังกฤษ

140 คำศัพท์กับชื่ออาชีพ เป็นภาษาอังกฤษ

อาชีพในภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า (career) คือรูปแบบการดำรงชีวิตของคนในสังคม อันนำมาซึ่งรายได้ และค่าตอบแทนสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึี่งหลายอาชีพมีบทบาทและลักษณะที่แตกต่างกันไป อาชีพที่เราคุ้นเคยอย่างข้าราชการ (officialdom) ได้แก่อาชีพครู (teacher) หมอ (doctor) และตำรวจ (police) เราก็พบบุคคลในอาชีพข้าราชการนี้ ทำงานอยู่ในสถานที่ราชการทั่วไป เช่น ในโรงเรียน โรงพยาบาล อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


สำหรับอาชีพดั้งเดิมของคนไทยเรา ซึ่งทำมาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย นั่นก็คือ อาชีพเกษตรกรรม (agriculture)ค่ะ ได้แก่การทำไร่ ทำนา (farmer) ทำสวน (gardener) ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร หลากหลายชนิดพันธ์ เมื่อเกิดผลผลิตแล้ว ก็นำมาจำหน่าย อันนำมาซึ่งรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย


นอกจากอาชีพที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว พี่ยังได้รวบรวมชื่อเรียกอาชีพเป็นภาษาอังกฤษอีกหลายชื่อ นำมาให้น้องๆได้รู้จักและเรียนรู้กันค่ะ เราไปดูว่าในภาษาอังกฤษนั้นมีการเขียนสะกดคำว่าอย่างไรกันบ้าง


ชื่ออาชีพ เป็นภาษาอังกฤษจะเป็นครูต้องเสียงดังพูดฟังชัด
หรือถนัดหรือแจงแถลงไข
จะเป็นแพทย์ต้องมีธรรมประจำใจ
จะต้องไม่รังเกียจโรคทุกข์โศกคน
CR.สำนักวิชาการฯ

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...