engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์  เป็นภาษาอังกฤษจากบทเรียนก่อนนั้นเราได้เรียนรู้สิ่งของ เครื่องใช้ ที่อยู่ในโรงพยาบาลกันมาแล้ว บทเรียนนี้มารู้จัักกับบุคคลที่มีความสำคัญในโรงพยาบาลกันบ้่างค่ะ นั่นคือ "คุณหมอ"ในภาษาอังกฤษเรียกว่า "doctor" ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า "แพทย์" คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข และการส่งตรวจวินิจฉัยโรคและอาการเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลในชุมชนใกล้บ้านของเรา


ศัพท์อังกฤษ เกี่ยวกับแพทย์allergist
( อล    )
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

anesthesiologist
( อน         ลจ   )
แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือยาชา

chiropodist
(         )
แพทย์รักษาโรคที่เกี่ยวกับมือหรือเท้า

dentist
(      )
ทันตแพทย์

endoscope
( อน       )
เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด

etiology
(   ลล   )
การแพทย์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิดของโรค

general practitioner
(         รค        )
แพทย์รักษาโรคทั่วไป

gynaecologist
(      ลล    )
สูตินรีเวช

hippocrates
(         )
ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์

hippocratic oath
(       รท      อธ )
คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส

intern
(      )
แพทย์ฝึกหัด

internist
(       )
อายุรแพทย์

M.D.
(     )
แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต(MedicinaeDoctor/DoctorofMedicine)

manikin
(        )
หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์

nurse practitioner
(       รค        )
พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์

obstetrician
(          ีย )
สูตินรีแพทย์

oculist
(   วล  )
จักษุแพทย์

operate on
(    รท  )
(แพทย์)ผ่าตัด

ophthalmologist
(   ลม  ลล    )
แพทย์รักษาตา

orderly
(  )
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล(ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์เช่นคนขนส่งผู้ป่วย)

orthopedist
(       )
แพทย์รักษาโรคกระดูก

over-the-counter
(           )
โดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์

paediatrician
(           ีย )
กุมารแพทย์

paramedic
(         )
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

paramedical
(           )
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์

pathology
(    ลล   )
พยาธิวิทยา(ทางการแพทย์)

physical
(        )
การตรวจร่างกาย(ทางการแพทย์)

psychiatrist
(        )
จิตแพทย์

radioisotope
( รด          )
ไอโซโทปที่มีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใช้ทางการแพทย์หรือชีววิทยา

radiologist
( รด     ลจ   )
แพทย์รังสีวิทยา

recipe
( รส     )
ใบสั่งยาของแพทย์

screening
(       )
การตรวจโรค(ทางการแพทย์)

section
(       )
การผ่าตัด(ทางการแพทย์)

stethoscope
(          )
หูฟังของแพทย์

surgeon
(     )
ศัลยแพทย์

surgeon general
(             )
แพทย์ทั่วไป

surgery
(    )
ห้องแพทย์

veterinary
( วท     )
สัตวแพทย์

x-ray
( อค  )
ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์(ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์)

zoography
(       )
สาขาสัตวแพทย์วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณของสัตว์


โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีความชำนาญในการตรวจ และรักษาเกี่ยวกับอวัยวะเฉพาะทางเมื่อเรามีอาการเจ็บปวด ที่เกี่ยวข้องกับดวงตาต้องรับการรักษา จากหมอตาหรือจักษุแพทย์ (oculist) ถ้าหากจะถอน อุด ขูด ภายในช่องปาก ก็ไปพบหมอฟัน (dentist) ได้เลยนะ นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องแพทย์มาให้น้องๆได้เรียนรู้อีกด้วย เรามาดูว่าการตรวจหรือขั้นตอนในการรักษา รวมถึงศัพท์ในทางการแพทย์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้างค่ะ


ไม่มีโรค คือลาภ แสนประเสริฐ
สุขภาพ เร่งเถิด ช่วยรักษา
ก่อนจะสาย เกินแก้ และเยียวยา
ถึงวันนั้น จะมา นึกเสียใจ
CR. บ้านกลอนไทย

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...