engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์  เป็นภาษาอังกฤษ

จากบทเรียนก่อนนั้นเราได้เรียนรู้สิ่งของ เครื่องใช้ ที่อยู่ในโรงพยาบาลกันมาแล้ว บทเรียนนี้มารู้จัักกับบุคคลที่มีความสำคัญในโรงพยาบาลกันบ้่างค่ะ นั่นคือ "คุณหมอ"ในภาษาอังกฤษเรียกว่า "doctor" ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า "แพทย์" คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข และการส่งตรวจวินิจฉัยโรคและอาการเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลในชุมชนใกล้บ้านของเรา


ศัพท์อังกฤษ เกี่ยวกับแพทย์( อล     )
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

( อน         ลจ   )
แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือยาชา

(         )
แพทย์รักษาโรคที่เกี่ยวกับมือหรือเท้า

(      )
ทันตแพทย์

( อน       )
เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด

(   ลล   )
การแพทย์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิดของโรค

(         รค        )
แพทย์รักษาโรคทั่วไป

(      ลล    )
สูตินรีเวช

(         )
ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์

(       รท      อธ )
คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส

(      )
แพทย์ฝึกหัด

(       )
อายุรแพทย์

M.D.
(     )
แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต(MedicinaeDoctor/DoctorofMedicine)

(        )
หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์

(       รค        )
พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์

(          ีย )
สูตินรีแพทย์

(   วล  )
จักษุแพทย์

(    รท  )
(แพทย์)ผ่าตัด

(   ลม  ลล    )
แพทย์รักษาตา

(  )
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล(ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์เช่นคนขนส่งผู้ป่วย)

(       )
แพทย์รักษาโรคกระดูก

(           )
โดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์

(           ีย )
กุมารแพทย์

(         )
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

(           )
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์

(    ลล   )
พยาธิวิทยา(ทางการแพทย์)

(        )
การตรวจร่างกาย(ทางการแพทย์)

(        )
จิตแพทย์

( รด          )
ไอโซโทปที่มีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใช้ทางการแพทย์หรือชีววิทยา

( รด     ลจ   )
แพทย์รังสีวิทยา

( รส     )
ใบสั่งยาของแพทย์

(       )
การตรวจโรค(ทางการแพทย์)

(       )
การผ่าตัด(ทางการแพทย์)

(          )
หูฟังของแพทย์

(     )
ศัลยแพทย์

(             )
แพทย์ทั่วไป

(    )
ห้องแพทย์

( วท     )
สัตวแพทย์

x-ray
( อค  )
ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์(ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์)

(       )
สาขาสัตวแพทย์วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณของสัตว์


โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีความชำนาญในการตรวจ และรักษาเกี่ยวกับอวัยวะเฉพาะทางเมื่อเรามีอาการเจ็บปวด ที่เกี่ยวข้องกับดวงตาต้องรับการรักษา จากหมอตาหรือจักษุแพทย์ (oculist) ถ้าหากจะถอน อุด ขูด ภายในช่องปาก ก็ไปพบหมอฟัน (dentist) ได้เลยนะ นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องแพทย์มาให้น้องๆได้เรียนรู้อีกด้วย เรามาดูว่าการตรวจหรือขั้นตอนในการรักษา รวมถึงศัพท์ในทางการแพทย์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้างค่ะ


ไม่มีโรค คือลาภ แสนประเสริฐ
สุขภาพ เร่งเถิด ช่วยรักษา
ก่อนจะสาย เกินแก้ และเยียวยา
ถึงวันนั้น จะมา นึกเสียใจ
CR. บ้านกลอนไทย

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...