คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์  เป็นภาษาอังกฤษ

จากบทเรียนก่อนนั้นเราได้เรียนรู้สิ่งของ เครื่องใช้ ที่อยู่ในโรงพยาบาลกันมาแล้ว บทเรียนนี้มารู้จัักกับบุคคลที่มีความสำคัญในโรงพยาบาลกันบ้่างค่ะ นั่นคือ "คุณหมอ"ในภาษาอังกฤษเรียกว่า "doctor" ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า "แพทย์" คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข และการส่งตรวจวินิจฉัยโรคและอาการเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลในชุมชนใกล้บ้านของเรา


ศัพท์อังกฤษ เกี่ยวกับแพทย์โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีความชำนาญในการตรวจ และรักษาเกี่ยวกับอวัยวะเฉพาะทางเมื่อเรามีอาการเจ็บปวด ที่เกี่ยวข้องกับดวงตาต้องรับการรักษา จากหมอตาหรือจักษุแพทย์ (oculist) ถ้าหากจะถอน อุด ขูด ภายในช่องปาก ก็ไปพบหมอฟัน (dentist) ได้เลยนะ นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องแพทย์มาให้น้องๆได้เรียนรู้อีกด้วย เรามาดูว่าการตรวจหรือขั้นตอนในการรักษา รวมถึงศัพท์ในทางการแพทย์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้างค่ะ


ไม่มีโรค คือลาภ แสนประเสริฐ
สุขภาพ เร่งเถิด ช่วยรักษา
ก่อนจะสาย เกินแก้ และเยียวยา
ถึงวันนั้น จะมา นึกเสียใจ
CR. บ้านกลอนไทย

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...