engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาล เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาล เป็นภาษาอังกฤษ

โรงพยาบาล (hospital) เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ ซึ่งในโรงพยาบาลนั้นจะมีของใช้ เครื่องใช้ และอุปกรณ์หลายประเภท ซึ่งใชัสำหรับการช่วยเหลือ รักษาผู้ป่วย หรือเครื่องมือเฉพาะของคุณหมอในการตรวจและวินิจฉัยโรค เช่น อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ จะต้องนั่งรถเข็น (wheelchair) หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน (walker)เพื่อนำผู้ป่วยนั้นไปยังห้องตรวจโรค (examination room) และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดตรวจอื่นในโรงพยาบาลต่อไปค่ะ


หลังจากที่เราได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว หลายครั้งมักจะได้รับยา(drug)มารับประทานที่บ้านตามใบสั่งยา (prescription)ของแพทย์หรือเภสัชกร โดยนำมารักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วย ซึ่งจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการของโรคนั่นเองค่ะ วันนี้พี่ได้นำน้องๆมารู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงพยาบาล คำศัพท์เรียกชื่อสิ่งรอบตัวที่เราพบในโรงพยาบาล มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงพยาบาล
Happiness is an attitude.
We either makes ourselves miserable or happy and strong.
It is your choice.
ความสุขเป็นเพียงทัศนคติหนึ่ง
เราจะทำชีวิตให้เศร้า สุข หรือเข้มแข็ง
หนึ่งขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะเป็น
CR. Dek-D

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...