engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงแรมและที่พักวันนี้พี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก คำศัพท์จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ไว้ เมื่อเราเดินทางไปนอกสถานที่โดยมีการพักอาศัยตามโรงแรม หรือที่พักอาศัยอื่นนอกบ้าน มีคำศัพท์ที่คุ้นเคยและใช้บ่อยสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเช่น การจองห้องพักล่วงหน้า (reservation ) การสำรองห้องพัก (reserve) ก่อนที่จะมีการเชค อิน (check in) เข้าที่พัก ส่วนการเลือกห้องให้เหมาะสมกับจำนวนคนที่เข้าพักก็สำคัญด้วยนะ มีห้องสำหรับพักคนเดียว (single bed) หรือห้องซวีทเรียกว่า (suite)อย่างนี้เป็นต้น เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงแรมและที่พักเพิ่มเติมได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก


หากมีบ้านสักหลังหวังวาดฝัน
บ้านหนึ่งชั้นพร้อมสระบัวรั้วไม้ไผ่
มีห้องครัวกว้างขวางอย่างครัวไทย
เปิดหน้าต่างบานใหญ่ใช้รับลม
CR.บ้านกลอนไทย

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...