engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปรษณีย์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปรษณีย์วันนี้พี่จะนำน้องๆเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปรษณีย์ กันค่ะ ซึ่งในปัจุบันการใชบริการด้านไปรษณีย์ (post)ไม่เพียงแค่การส่งจดหมาย (letter)อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าและพัสดุอื่น (parcel)อีกด้วย ซึ่งได้มีการแพ็ค แลัวบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา เพื่อส่งถึงผู้รับอย่างถูกต้องค่ะ ในการส่งของทางไปรษณีย์นั้นมีทั้งส่งแบบธรรมดาทั่วไป (standard)หรือแบบส่งแบบด่วน (EMS)โดยที่สิ่งของที่เราส่งนั้น ถึงผู้รับอย่างรวดเร็วด้วยนะ เรามาพบกับคำศัพท์อังกฤษเกี่ยวการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์กันเพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไปรษณีย์
Travel makes one modest.
You see what a tiny place you occupy in the world.
การเดินทางทำให้คนมีความเจียมตัว
คุณจะได้เห็นว่าที่ที่คุณอยู่เป็นเพียงสถานที่เล็กๆ
บนโลกใบนี้เท่านั้น
CR. Gustave Flaubert

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...