engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อสถานที่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อสถานที่

นอกจากบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่กันแล้ว ภายนอกบ้านของเรายังประกอบไปด้วยสถานที่ (place) อื่นอีกมากมาย ที่เรานั้นสามารถไปใช้บริการ หรือทำกิจธุระอื่นที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสถานที่เหล่านั้นก็จะมีบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ มาทำหน้าเป็นสื่อกลางในการให้บริการและช่วยเหลือกับตัวเราอีกด้วยค่ะ


ในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ก็จะมีสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่คุ้ยเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น โรงเรียน (school) อันเป็นแหล่งให้ความรู้และศึกษาเล่าเรียน วัด (temple) เป็นจุดศูนย์กลางของคนในชุมชน ในเวลาที่มีกิจกรรมส่วนรวม อย่างเช่น การทำบุญตักบาตรหรืองานบุญประจำปี และสถานที่อีกอย่าง ที่เรานั้นได้ไปซื้อสินค้ามาใช้ในบ้าน นั่นก็คือร้านค้า (shop) ซึ่งบางชุมชนก็จะมีร้านค้าขนาดใหญ่ อย่างเช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต (supermarket) อีกด้วยค่ะ


สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ ในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็คือโรงพยาบาล (hospital)ซึ่งที่แห่งนี้ก็จะมีคุณหมอและพยาบาล มาให้การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเรา เป็นสถานที่ ที่มีความสำคัญ

วันนี้พี่ได้นำชื่อสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ มาให้น้องได้ทวบทวนและเรียนรู้กัน เราไปดูว่าสถานที่ ที่เรารู้จักและคุ้ยเคยกันนั้น ในภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างค่ะ


ชื่อสถานที่ เป็นภาษาอังกฤษ
The measure of intelligence is the ability to change.
มาตรวัดความฉลาดคือความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
CR. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...