engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์เรียกชื่อห้องในบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรียกชื่อห้องในบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ

ภายในบ้านของเรานั้นประกอบไปด้วยห้อง (room) ซึ่งมีไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในบ้าน จำนวนห้องจะมีมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการของเจ้าของบ้านค่ะ ห้องแต่ละห้องที่อยู่ในบ้านจะใช้ประโยชน์สำหรับทำกิจวัตรที่แตกต่างกัน เช่น ห้องน้ำ (bathroom)ใช้สำหรับการทำกิจส่วนตัว เกี่ยวกับร่างกายของเรา อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


และในบ้านจะประกอบด้วยห้องครัว (kitchen)ไว้สำหรับการทำกับข้าวเพื่อรับประทานในแต่ละวัน หรือถ้าบ้านที่มีขนาดใหญ่ ก็จะมีห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับการรับประทานอาหารอย่างเช่น dining room อีกด้วยนะ วันนี้พี่ได้นำคำศัพท์เรียกชื่อห้องในบ้าน เป็นภาษาอังกฤษมาให้น้องๆได้เรียนรู้และทบทวนกัน มาสำรวจกันดูว่าในบ้านของเรามีชื่อเรียกห้องในบ้านนั้น ว่าอย่างไรบ้างค่ะ


ชื่อห้องในบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ
คำว่าบ้านคือสถานที่พักพิง
ได้แอบอิงได้อาศัยได้ไออุ่น
มีรักใคร่มีไมตรีมีการุณ
มีน้ำใจเจือจุนทุนสังคม
CR.thaipoem by กันนาเทวี

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...