• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

ชื่อเรียกห้องและสถานที่ในโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกห้องและสถานที่ในโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

ในโรงเรียน (school)ของเรานั้น นอกจากห้องเรียน (classroom)ทั่วไปแล้วยังมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอีกหลายแห่ง ที่เราคุ้นเคยกันและได้เข้าไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ในหลายด้าน คือถ้าในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ก็จะมีห้องที่ใช้เรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นมีห้องเรียนวิชาศิลปะ (art room) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (science room) หรือห้องปฏิบัติการ (laboratory) สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยค่ะ


และที่โรงเรียนของเรายังมีห้องสมุด (library)ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในโรงเรียน สำหรับการหาข้อมูล ที่เป็นหนังสือ วารสาร หรือเรียกได้ว่าเป็นที่รวมของหนังสือหลากหลายประเภทเพื่อ ไว้ให้เราได้ศึกษานั่นเองนั่นเองค่ะ นอกจากชื่อห้องในโรงเรียนที่พี่ได้ยกตัวอย่างนี้แล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อห้องและสถานที่ในโรงเรียนอีกหลายคำ มาให้น้องๆได้ทบทวนคำศัพท์ และความหมายกัน เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ


ห้องและสถานที่ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษสมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ


นักเรียนเอ๋ย
อย่าละเลยการเรียนเพียรศึกษา
ทักษะการคิดเพิ่มเสริมปัญญา
สร้างคุณค่าให้กับตัวไม่กลัวจน
CR.thaipoem by ครูพิม

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...