ชื่อเรียกห้องและสถานที่ในโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกห้องและสถานที่ในโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ

    ในโรงเรียน (school)ของเรานั้น นอกจากห้องเรียน (classroom)ทั่วไปแล้วยังมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอีกหลายแห่ง ที่เราคุ้นเคยกันและได้เข้าไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ในหลายด้าน คือถ้าในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ก็จะมีห้องที่ใช้เรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นมีห้องเรียนวิชาศิลปะ (art room) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (science room) หรือห้องปฏิบัติการ (laboratory) สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยค่ะ


    และที่โรงเรียนของเรายังมีห้องสมุด (library)ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในโรงเรียน สำหรับการหาข้อมูล ที่เป็นหนังสือ วารสาร หรือเรียกได้ว่าเป็นที่รวมของหนังสือหลากหลายประเภทเพื่อ ไว้ให้เราได้ศึกษานั่นเองนั่นเองค่ะ นอกจากชื่อห้องในโรงเรียนที่พี่ได้ยกตัวอย่างนี้แล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อห้องและสถานที่ในโรงเรียนอีกหลายคำ มาให้น้องๆได้ทบทวนคำศัพท์ และความหมายกัน เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ


ห้องและสถานที่ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนเอ๋ย
อย่าละเลยการเรียนเพียรศึกษา
ทักษะการคิดเพิ่มเสริมปัญญา
สร้างคุณค่าให้กับตัวไม่กลัวจน
CR.thaipoem by ครูพิม

ข้อคิด