engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆสำหรับอนุบาลที่มีพยัญชนะ 3 ตัว โดยมี a เป็นสระ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆสำหรับอนุบาลที่มีพยัญชนะ 3 ตัว โดยมี a เป็นสระในบทเรียนนี้พี่ได้นำน้องๆมาเรียนรู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาลแบบสั้นที่มีพยัญชนะ 3 ตัว โดยมี a เป็นสรประกอบด้วยคำศัพท์พื้นฐานแบบง่ายที่เด็กในระดับชั้นอนุบาลรู้จัก โดยมีพยัญชนะในภาษาอังกฤษรวมกันทั้งหมด 3 ตัวอักษซึ่งมีตัว a ทำหน้าที่เป็นสระอยู่ระหว่างพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งสองตัว เพื่อทำให้คำศัพท์แต่ละคำออกเสียงแตกต่างกันไปค่ะ และในชุดคำศัพท์นี้มีคำเกี่ยวกับสัตว์ 4 เท้า ที่เด็กเล็กคุ้นเคยกันด้วยนะ เช่น cat (แมว) rat (หนู) หรือสัตว์ที่มีปีกอย่าง ค้างคาว (bat) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)ศัพท์อังกฤษของอนุบาลพยัญชนะ 3 ตัว มี a เป็น สระทั้งนี้ในชุดคำศัพท์ 3 ตัวอักษรยังมีคำศัพท์ประเภทที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้อยู่รอบตัวเด็ก ได้แก่ hat (หมวกมีปีก) cap (หมวกแก็ป) bag (กระเป๋า) พัดลม (fan)อีกด้วยเช่นกัน นอกจากคำศัพท์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรสำหรับอนุบาล ที่มีตัว a เป็นสระมาให้น้องๆได้รู้จักอีกหลายคำ ซึ่งศัพท์ในแต่ละคำนั้น จะประกอบด้วยภาพเพื่อสื่อถึงความหมายของคำศัพท์นั้นด้วยค่ะ อีกทั้งเป็นกรอบแนวทางให้สำหรับครูผู้สอนนำไปเป็นพื้นฐานให้กับเด็กอนุบาล หรือเด็กเล็กในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษต่อไป


เด็กคือผู้ สดใส วัยน่ารัก
ต้องรู้จัก รักดี ที่สร้างสรรค์
เคารพพ่อ บูชาแม่ ซึ่งสำคัญ
เชื่อฟังท่าน หมั่นทำดี เป็นศรีวงศ์
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...