คำศัพท์เรียกชื่อประเทศในทวีปเอเชีย เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรียกชื่อประเทศในทวีปเอเชีย เป็นภาษาอังกฤษ

ในทวีปเอเชีย (Asia)นั้นมีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศซึ่งอยู่ในภูมิภาคของทวีป รวมถึงประเทศไทย (Thailand)ของเราด้วยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และมีประเทศที่อยู่ไกลออกไปในโซนตะวันตกอีกด้วยนะ เช่น ประเทศซีเรีย (Syria) ประเทศอุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

วันนี้พี่ได้รวบรวมคำศัพท์เรียกชื่อประเทศในทวีปเอเชียเป็นภาษาอังกฤษมาให้น้องๆได้รู้จักและเรียนรู้กัน เรามาดูว่าในทวีปเอเชียนั้นมีประเทศอะไรบางค่ะ


ชื่อประเทศในทวีปเอเชีย ภาษาอังกฤษต่างชาติเชื้อ ต่างภาษา ต่างหน้าที่
ประเพณี หลากหลาย หมายสร้างสรรค์
ต่างวิถี ต่างชีวิต คิดต่างกัน
แต่ใจนั้น ผูกพันรัก สามัคคี
CR.พระสมุห์สิริวัฒน์ สุธีโร

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...