engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ(noun) ที่พบในข้อสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3

สรุปคำนามภาษาอังกฤษ(noun) ที่พบในข้อสอบ o-net ของนักเรียนชั้น  ม.3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun)สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 เป็นคำนามทั่วไปที่น้องๆ ชั้น ม.3 ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น ต่อเนื่องมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6 เป็นคำนามที่เกี่ยวกับสิ่งทีเราสัมผัสได้ เช่น briefcase (กระเป๋าหิ้ว) หรือ อารณ์ ความรู้สึก การกระทำในรูปแบบต่างๆค่ะ ได้แก่ comprehension (ความเข้าใจ) affection (ความรักใคร่) โดยเป็นคำศัพท์ที่ (สทศ.)รวบรวมไว้และเป็นคำที่พบในข้อสอบ o-net อีกด้วยนะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์พร้อมกันเลยค่ะ


อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)ศัพท์อังกฤษ ชั้น ม.3


ชุดที่ 1 ตัวอักษร a-b


( อค       )
เครื่องประดับตามสมัยนิยม

(            )
การอำนวยความสะดวก

(        )
การบรรลุผลสำเร็จ

( อค    )
ผู้ติดยาเสพย์ติด

(        )
การบวก

( อด      )
ข้อได้เปรียบ

( อฟ        )
ความรัก

(       )
คำตอบรับ

(       )
ข้อตกลง

( อก       )
เกษตรกรรม

( อลล     )
อาหาร

( อม    )
ผู้ที่ดักลอบทำร้าย

( อม       )
เครื่องขยายเสียง

(       )
สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน

( อน       )
วันครบรอบปี

( อน    )
โบราณวัตถุ

(    ีย   )
การปรากฏตัว

( อพ       )
ยาเจริญอาหาร

(        )
ตำแหน่ง

(          )
การประเมินค่า

(          )
การรวมกัน

( อส      )
โหราจารย์

(         )
ผู้ต้อนรับ

(        )
ความสนใจ

( อท      )
ทัศนคติ

(          )
การเพิ่มขึ้น

(     )
ผู้มีอำนาจ

(      )
กระเป๋าเดินทาง

(        )
ผลประโยชน์

(     รจ )
เครื่องดื่ม

(   ลจ  )
วิชาชีววิทยา

(      ลง    )
ภาษาท่าทาง

(  รค    )
ความล้มเหลว

(  รค   )
การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่

(      )
การหายใจ

(      )
กระเป๋าใส่เอกสาร

(      )
งบประมาณ

(      )
อาหารที่ลูกค้าต้องบริการตัวเอง

(  ลล    )
แถลงการณ์

(     )
ความผิด

(      )
มัดหรือห่อ

(   ีย)
งานศพ

ชุดที่ 2 ตัวอักษร c


(      )
การรณรงค์

(       )
คำอธิบายภาพ

(     )
กลุ่มคนเดินทาง

(        )
เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร

(     )
ตลับเทป

(      )
คนที่เรืออับปาง

(        )
ประเภท

(  ลล  )
การท้าทาย

(      ีย    )
ตำแหน่งชนะเลิศ

(     )
วัยเด็ก

(     รท )
บุหรี่

(        )
สภาวะแวดล้อม

(  ลร         )
ทำให้กระจ่าง

(     )
ลูกค้า

(     )
สภาพอากาศ

(    )
แนวชายฝั่งทะเล

(          )
การเกิดขึ้นพร้อมกัน

(  ลล  )
เพื่อนร่วมงาน

(   ลค     )
การสะสม

(           )
ผู้วิจารณ์

(        )
คณะกรรมการ

(     วน        )
การติดต่อสื่อสาร

(            )
การแข่งขัน

(         )
คำสรรเสริญชมเชย

(       )
นักแต่งเพลง

(            )
การจัดวางองค์ประกอบ

(            )
ความเข้าใจ

(       )
การสัมมนา

(         )
ความไว้วางใจ

(          )
ผูครอบครองทวีปอเมริกาในช่วงศตวรรษที่16

(         )
การอนุรักษ์ธรรมชาติ

(           )
การก่อสร้าง

(          )
ผู้แข่งขัน

(      )
บริบท

(     รส )
ความแตกต่าง

(           )
การบริจาค

(    วน     )
ความสะดวก

(           )
การติดต่อกันทางจดหมาย

(         )
เครื่องสำอาง

(      )
สภา

(        )
ผู้ให้คำปรึกษา

(       )
ชนบท

(   )
ความกล้าหาญ

(   )
หลักสูตร

(     )
ความมีมารยาท

(    )
สิ่งมีชีวิต(คน,สัตว์)

(        )
ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย

(     )
หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์

ชุดที่ 3 ตัวอักษร d-f


(       )
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

(    )
นักธุรกิจ

(         )
การตัดสินใจ

(          )
แถลงการณ์

(          )
การตกแต่ง

(        )
การหักลบ

(              )
การสาธิต

(          )
ความหมดหวัง

(           )
จุดหมายปลายทาง

(    )
รายละเอียด

(           )
ความแน่นอน

(    อด  วน    )
ความเสียเปรียบ

(       )
ความหายนะ

(      )
การลดราคา

(     )
โรคภัยไข้เจ็บ

(        )
การขาดความเคารพ

(           )
ภาพยนตร์สารคดี

(       )
เวลา

(     วค )
แผ่นดินไหว

(  ลค            )
เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า

(       )
อารมณ์

( อม    )
จักรพรรดิ์

( อม     )
อาณาจักร

( อม        )
การจ้างงาน

(           ีย)
สารานุกรม

( อน      )
ความอดทน

(       )
ผู้ประกอบการ

(        )
อุปกรณ์

( อส      )
บันไดเลื่อน

( อท      )
มารยาท

(             )
การตรวจสอบ

(        )
สิ่งที่น่าตื่นเต้น

(          )
การร้องอุทาน

(     ีย  ีย )
ประสบการณ์

(        )
การทดลองทางวิทยาศาสตร์

(          )
คำชี้แจง

(    รส     )
การแสดงออกทางสีหน้า

(          )
การสูญพันธุ์

(    ลด    )
ยาฆ่าเชื้อที่มีกลิ่นฉุน

(        )
การก่อรูปแบบ

(     )
โชคลาภ

(       )
น้ำพุธรรมชาติ

(         )
ความคับข้องใจ

fund
(   )
ทุน

(     )
พิธีฝังศพ

ชุดที่ 4 ตัวอักษร g-m


(     )
การแสดงท่าทาง

(  รด        )
การสำเร็จการศึกษา

(       )
ผู้ค้ำประกัน

(   )
แขกที่เข้าพัก

(      )
อาหารประเภทเครื่องใน

(        )
หัตถกรรม

(       )
กองบัญชาการ(ทางการทหาร)

(   รอ  )
วีรสตรี

(      )
หน้าแรกของเครือข่ายคอมพวเตอร์

(       )
ขอบฟ้า

(         )
การบ้านการเรือน

(          )
การบำบัดโดยการสะกดจิต

icing
( อซ   )
น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม

(        )
บุคลิกลักษณะ

(            )
จินตนาการ

(        )
ผู้อพยพ

(       )
ความจำเป็น

(         )
การปรับปรุง

(           )
ความเป็นอิสระ

(        )
ตัวบอก(สัญลักษณ์ย่อคือindic.)

(         )
เครื่องตรวจวัด

(    ัว   )
การประกัน

(         )
ความตั้งใจ

(   วส         )
การสืบสวน

(          )
โรงเรียนอนุบาล

( ลน     )
ภูมิประเทศ

( ลจ         )
ตัวบทกฎหมาย

(   )
เวลาว่าง

( ลฟ    )
วิถีทางการดำเนินชีวิต

(       )
ตำแหน่งที่ตั้ง

( ลค       )
หัวรถจักร

(    ลท  )
ความซื่อสัตย์

(         )
การดูแลรักษา

(          )
การจัดการ

(     รฟ )
ต้นไม้จำพวกโกงกาง

(            )
ผู้ผลิต

(      )
การแข่งวิ่งมาราธอน

(     ีย  ีย)
วัตถุ

(     )
วัตถุ

(    ัว   )
การเจริญเติบโตเต็มที่

(        )
จำนวนสูงสุด

(     ลส )
โรคหัด

(        )
การวัด

(       )
สินค้า

(  ลย    )
เศรษฐี

(       )
จำนวนน้อยที่สุด

(        )
รัฐมนตรี

(        )
ผู้สร้างภาพยนตร์

(        ีย)
ทหารปืนคาบศิลา

(      )
หนวด

ชุดที่ 5 ตัวอักษร n-w


(    )
เส้นประสาท

(      )
การรบกวน

(        )
สัญญาผูกมัด

(         )
อาชีพ

(     )
วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค

(          )
องค์กร

(   )
ส่วนสรุปโดยย่อ

(      )
ร่มชูชีพ

(   รน      )
วงเล็บ

(       )
กิเลส

(      )
รหัสผ่าน

(        ีย )
คนเดินถนน

(        )
ความยินยอม

(        )
หลักปรัชญา

(           )
เครื่องถ่ายเอกสาร

(  ลก     )
การจาริกแสวงบุญ

(      )
สิว

(      ีย)
นักบุกเบิก

(         )
สิ่งที่ครอบครองอยู่

(        ลล   )
สิ่งที่เป็นไปได้

(  รฟ     )
ความพึงใจ

(     ีย)
การแสดงรอบปฐมทัศน์

(  รพ        )
การตระเตรียม

(  รซ    )
การดำเนินงาน

(     )
แนวทางปฏิบัติ

(  รด    )
ผู้ผลิต

(  รฮ         )
การห้าม

(  รท       )
สัตว์เซลล์เดียว

(     )
ผู้จัดหา

(      )
ผู้พิมพ์

(  วส       )
แบบสอบถาม

(  อค     )
การตอบสนอง

( รล อ     )
อสังหาริมทรัพย์

(  อลล   )
ความเป็นจริง

(       )
การก่อกบฏ

(      ีย )
ผู้รับ

( รค             )
การแนะนำ

(         )
ความสัมพันธ์

( รพ         )
ชื่อเสียง

(       )
นักวิจัย

( รส       )
เขตสงวน

(     )
ความเคารพ

(     )
คำตอบ

(         ลล   )
ความรับผิดชอบ

(      ีย )
การกลับมารวมกันใหม่

(   )
รางวัล

(    )
กิจวัตรประจำวัน

(    )
เรือกรรเชียง

(       )
มูลฐาน

(     )
บทสรุป

(             )
ความพอใจ

(      )
กำหนดการ