• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ในหน่วยงานราชการของไทยนั้น นอกจากการบริหารงานในระบบใหญ่ ในรูปแบบของกระทรวงแล้ว (Ministry)แล้วยังมีการบริหารระบบย่อย โดยแบ่งการบริหารราชการออกเป็นกรม หรือกองเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วยค่ะ เช่น หน่วยงานราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้แก่ กองทัพบก (Royal Thai Army)กองทัพเรือ (Royal Thai Navy)และกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force) ค่ะ

ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้แล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ


1
Bureau of the Royal Household
(บิวโร ออฟ เธอะ รอยเอิล เฮาซ์โฮลด์)

สำนักพระราชวัง
2
Department of Aviation
(ดิพาร์ทเมินท์ ออฟ เอวีเอชัน)

กรมการบินพาณิชย์
3
Department of Consular Affairs
(ดิพาร์ทเมินท์ ออฟ คอนซูเลอะ แอฟแฟร์ส)

กรมการกงสุล
4
Department of Highways
(ดิพาร์ทเมินท์ ออฟ ไฮเวส์)

กรมทางหลวง
5
Department of Land Transport
(ดิพาร์ทเมินท์ ออฟ แลนด์ แทรนสพอร์ท)

กรมการขนส่งทางบก
6
Department of Livestock Development
(ดิพาร์ทเมินท์ ออฟ ไลฟวสตอค ดิเวิลเลิพเมินท์)

กรมปศุสัตว์
7
Deportment of Fisheries
(ดิพาร์ทเมินท์ ออฟ ฟิชเชอรีส)

กรมประมง
8
Electtion Commission of Thailand
(อิเลคชัน คอมมิชชัน ออฟ ไทยแลนด์)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
9
Fiscal Policy Office
(ฟิสเกิล พอลละซี ออฟฟิซ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
10
Government Pension Fund
(กัฟเวินเมินท์ เพนชัน ฟันด์)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
11
Harbour Department
(ฮาเบอะ ดิพาร์ทเมนท์)

กรมเจ้าท่า
12
Office of the Attorney General
(ออฟฟิซ ออฟ เธอะ อะเทอนี เจนนะเริล)

สำนักงานอัยการสูงสุด
13
Office of the Permanent Secretary
(ออฟฟิซ ออฟ เธอะ เพอมะเนินท์ เซคเคริทที)

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
14
Royal Aide de Camp Department Ministry of Defence
(รอยเอิล เอด ดิ แคมพ์ ดิพาร์ทเมินท์ มินิสทรี ออฟ ดีเฟนซ์)

กรมราชองครักษ์
15
Royal Irrigation Department
(รอยเอิล อิกิเรชัน ดิพาร์ทเมินท์)

กรมชลประทาน
16
Royal Thai Air Force
(รอยเอล ไทย แอร์ ฟอซ)

กองทัพอากาศ
17
Royal Thai Army
(รอยเอิล ไทย อามี)

กองทัพบก
18
Royal Thai Navy
(รอยเอิล ไทย เนวี)

กองทัพเรือ
19
Royal Thai Police
(รอยเอล ไทย โพลิซ)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
20
supreme Command Headqartera
(ซูพรีม คะมานด์ เฮดควาเทระ)

กองบัญชาการทหารสูงสุด
21
The Constitutional Court of Kingdom of Thailand
(เธอะ คอนสติทยูชะเนิล คอท ออฟ คิงเดิม ออฟ ไทยแลนด์)

ศาลรัฐธรรมนูญ
22
The Crown Property Bureau
(เธอะ เคราน์ พรอพเพอะที บิวโร)

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
23
The Customs Department
(เธอะ คัสเติมส ดิพาร์ทเมินท์)

กรมศุลกากร
24
The Excise Department
(ดิ อิคไซซ์ ดิพาร์ทเมินท์)

กรมสรรพสามิต
25
The Government Lottery Office
(เธอะ กัฟเวินเมินท์ ลอทเทอรี ออฟฟิซ)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
26
The Office of His Majesty's Principal Private Secretary
(ดิ ออฟฟิซ ออฟ ฮิส แมจจะสตีส พรินซิเพิล ไพรเวิท เซคริเทอะรี)

สำนักราชเลขาธิการ
27
The Prime Minister 's office
(เธอะ ไพรม์ มินิสเทอส ออฟฟิซ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
28
The Royal Institute
(เธอะ รอยเอิล อินสติทยูท)

ราชบัณฑิตยสถาน
29
The Secretariat of the Senate
(เธอะ เซคคระเทเริท ออฟ เดอะ เซนเนิท)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
30
The Treasury Department
(เธอะ เทรชชะรี ดิพาร์เมินท์)

กรมธนารักษ์จะเป็นครูต้องเสียงดังพูดฟังชัด
หรือถนัดหรือแจงแถลงไข
จะเป็นแพทย์ต้องมีธรรมประจำใจ
จะต้องไม่รังเกียจโรคทุกข์โศกคน
CR.สำนักวิชาการฯ

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...