ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ในหน่วยงานราชการของไทยนั้น นอกจากการบริหารงานในระบบใหญ่ ในรูปแบบของกระทรวงแล้ว (Ministry)แล้วยังมีการบริหารระบบย่อย โดยแบ่งการบริหารราชการออกเป็นกรม หรือกองเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วยค่ะ เช่น หน่วยงานราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้แก่ กองทัพบก (Royal Thai Army)กองทัพเรือ (Royal Thai Navy)และกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force) ค่ะ

ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้แล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


ชื่อหน่วยงานราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ

จะเป็นครูต้องเสียงดังพูดฟังชัด
หรือถนัดหรือแจงแถลงไข
จะเป็นแพทย์ต้องมีธรรมประจำใจ
จะต้องไม่รังเกียจโรคทุกข์โศกคน
CR.สำนักวิชาการฯ

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...