ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

        น้องๆคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าใน 1 ปีมีทั้งหมด 12 เดือน และการเรียกชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนเป็นเดือนเป็นภาษาอังกฤษนั้น ก็จะเริ่มนับเดือนแรกคือตั้งแต่ เดือนมกราคม (january) ถึงเดือนที่ 12 ซึงเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินก็คือเดือนธันวาคม (december) นั่นเองค่ะ อีกทั้ง12 เดือนนี้ ก็มีความเกี่ยวข้องกับกาลเวลาและการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะ

        เมื่อเราสามารถบอกชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน ที่อยู่ในปฏิท้นได้ ก็จะทำให้เราจดจำได้ว่า มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดบ้างเกิดขึ้นกับชีวิตของของเรา ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของตัวเอง เช่น วันเกิด หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก็มีระบุไว้ในปฏิทินด้วยเช่นกัน

      วันนี้พี่จึงนำชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ มาให้น้องๆได้ทบทวนและฝึกพูดกันนะคะ เรามาดูกันว่า ทั้ง12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเขียนและอ่านอย่างไรบ้างคะ เมื่อพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ


 ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 12 เดือน นั้น มีเรื่องราวและเหตุการณ์มากมายเข้ามาในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะในทางบวกหรือลบ พี่ขอให้น้องๆดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ 

      


กาลเวลาเปลี่ยนผ่านแม้นานนับ จงพร้อมรับด้วยใจไม่หม่นหมอง
ใช้ปัญญาเลิศล้ำนำครรลอง จะพ้นผองเภทภัยไร้มลทิน
CR. วัลภา ตันตโยทัย

ข้อคิด