engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

น้องๆคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าใน 1 ปีมีทั้งหมด 12 เดือน และการเรียกชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนเป็นเดือนเป็นภาษาอังกฤษนั้น ก็จะเริ่มนับเดือนแรกคือตั้งแต่ เดือนมกราคม (january) ถึงเดือนที่ 12 ซึงเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินก็คือเดือนธันวาคม (december) นั่นเองค่ะ อีกทั้ง12 เดือนนี้ ก็มีความเกี่ยวข้องกับกาลเวลาและการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะ

เมื่อเราสามารถบอกชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน ที่อยู่ในปฏิท้นได้ ก็จะทำให้เราจดจำได้ว่า มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดบ้างเกิดขึ้นกับชีวิตของของเรา ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของตัวเอง เช่น วันเกิด หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก็มีระบุไว้ในปฏิทินด้วยเช่นกัน

วันนี้พี่จึงนำชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ มาให้น้องๆได้ทบทวนและฝึกพูดกันนะคะ เรามาดูกันว่า ทั้ง12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเขียนและอ่านอย่างไรบ้างคะ เมื่อพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ


ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษ
ตลอดระยะเวลา 12 เดือน นั้น มีเรื่องราวและเหตุการณ์มากมายเข้ามาในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะในทางบวกหรือลบ พี่ขอให้น้องๆดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ


กาลเวลาเปลี่ยนผ่านแม้นานนับ จงพร้อมรับด้วยใจไม่หม่นหมอง
ใช้ปัญญาเลิศล้ำนำครรลอง จะพ้นผองเภทภัยไร้มลทิน
CR. วัลภา ตันตโยทัย

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...