engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(ad่verb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.3

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(ad่verb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.3

ในชุดคำศัพท์นี้ ได้พาน้องๆมาเรียนรู้และเข้าใจความหมายของ ad่verb หรือ คำบุพบท สำหรับชั้น ม.3 กันนะคะซึ่งเป็นคำที่พบในข้อสอบ o-net อีกด้วยเช่นกัน โดยที่ adverb นั้นมีหลายประเภท เช่น ตัวอย่างของ adverb of time คือ เป็นคำศัพท์ที่มีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ คำว่า now (ขณะนี้) soon (ในไม่ช้า)หรือ ago (ผ่านมาแล้ว) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำ ad่verb เพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำ adverb สำหรับชั้น ม. 3(    )
ทั่วๆ

(    )
เหนือกว่า

(    ว อ)
โดยเฉพาะ(อย่างยิ่ง)

(    )
ในต่างประเทศ

( อค        ลล )
โดยบังเอิญ

( อค         )
อย่างแม่นยำ

( อค     ลล )
อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง

(    )
อีกครั้ง

ago
(   )
ที่ผ่านมาแล้ว

(   )
เกือบจะ

alone
(  ลน )
โดยลำพัง

aloud
(   )
อย่างดัง

( รด   )
แล้ว

( )
ดีแล้ว,ถูกแล้ว

( )
ตลอดเวลา

( อน     )
ในขณะนี้

( อน    )
อย่างไรก็ตาม

apart
(    )
แยกจาก

(          )
โดยประมาณ

(           )
โดยอัตโนมัติ

(       )
ถอยหลัง

(  รท  )
เจิดจ้า

(     ลล )
อย่างระมัดระวัง

(      )
อย่างแน่นอน

(    )
ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

(         )
อย่างเสร็จสมบูรณ์

(          )
ที่ชื่นชม

(         )
ซึ่งชอบโต้แย้ง

(   รค  )
อย่างถูกต้อง

(          )
อย่างแน่นอน

(   อก      ลล )
เป็นแนวทแยงมุม

(     )
ลงเขา

early
(  )
ก่อนเวลาที่กำหนดไว้

(    )
อย่างสะดวก

(          ลล )
อย่างมีอารมณ์

( อน     )
โดยสิ้นเชิง

(    ลล )
อย่างเท่าเทียมกัน

( อส       ลล )
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ever
( อฟ   )
ตลอด

( อฟ วร  )
ทุกหนแห่ง

(       )
อย่างแน่นอน

(       วล )
นอกจาก

(         วล )
อย่างกว้างขวาง

(       )
อย่างรุนแรง

(   )
อย่างยุติธรรม

far
(  )
ไกล(ระยะทาง)

(    )
ไกลออกไปอีก

(     ลล )
ในที่สุด

(     )
อย่างหนักแน่น

(   อฟ   )
ตลอดไป

(  รง  )
อย่างตรงไปตรงมา

(  รน       )
อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้

(        )
บ่อยๆ

fully
(  ลล )
อย่างเต็มที่

(       ลล )
โดยทั่วไป

(    )
แทบจะไม่

(    )
เกี่ยวกับสมุนไพร

here
(   ีย)
ที่นี่

how
(   )
อย่างไร

(        )
อย่างทันที

(     รพ     )
อย่างไม่สมควร

(         )
อีกประการหนึ่ง

(             )
โดยตนเอง

(         ลล )
อย่างเอกเทศ

(    )
ภายใน

(         )
โดยทันที

(      )
แทน

just
(   )
เพิ่งจะ

(    )
อย่างเสียงดัง

(    )
โดยส่วนใหญ่

maybe
(    )
บางที

(     )
ส่วนมาก

(       ลล )
ตามธรรมชาติ

near
(   ีย)
ในระยะเวลาอันใกล้

(   ีย  )
ใกล้เคียง

(    )
อย่างเรียบร้อย

never
(     )
ไม่เคย

(       ลส )
แต่อย่างไรก็ตาม

(     ลล )
โดยปกติ

now
(   )
ในขณะนี้

(       ลล )
บางครั้งบางคราว

often
(     )
บ่อยๆ

only
(  อน  )
เท่านั้น

(        ลล )
อย่างเป็นอันแรก

(    )
ภายนอก

(       )
ข้ามทะเล

(     ลล )
บางส่วน

(    )
บางส่วน

(      ลล )
อย่างสงบ

(      )
อย่างยอดเยี่ยม

(    )
บางที

(     )
พอใช้ได้

(       )
อาจเป็นไปได้

(          ลล )
อย่างมืออาชีพ

(      )
โดยประชาชน

(    )
อย่างรวดเร็ว

(      )
อย่างเงียบๆ

quite
(  )
ทั้งหมด

(   )
มากกว่า

really
(  ียลล )
โดยแท้จริง

(      )
เมื่อไม่นานมานี้

( รค  ลส  )
ไม่ระวัง

( รก     )
โดยปกติ

seldom
(      )
ไม่ค่อยจะ

(      รท  )
อย่างแบ่งแยก

(      ีย )
อย่างแท้จริง

(      )
บางครั้ง

soon
(   )
ในไม่ช้า

still
(   )
แม้กระนั้น

(     )
อย่างแข็งแรง

(        )
อย่างกะทันหัน

(   รซ    )
อย่างแปลกใจ

then
(   )
ดังนั้น

thus
(   )
ดังนั้น

(    )
อย่างแน่นหนา

today
(    )
ในวันนี้

(       )
รวมด้วยกัน

(     )
พรุ่งนี้

too
(  )
อีกด้วย

twice
(  )
สองครั้ง

(           )
น่าเสียดาย

(   ลล   )
อย่างไม่เต็มใจ

(     )
ไปยังข้างบน

(      )
โดยด่วน

why
(  )
ทำไม

yet
(   )
ตราบจนกระทั่งบัดนี้


อีกหนึ่งตัวอย่างของ adverb คือ adverb of place คือ คำที่มาขยายเพื่อบอกให้ทราบว่า สถานที่นั้นเป็นที่ใด เช่น คำว่า hear (ที่นี่) everywhere (ทุกหนทุกแห่ง)หรือ there (ที่นั่น) ค่ะ


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


ปาฏิหาริย์จะเข้ามาหาคนที่ขยันและไล่ตามสิ่งนั้นอยางตั้งใจ
ปาฏิหาริย์จะไม่มาหาคนที่เอาแต่นั่งรอตลอดไป
CR. Dek-D( เกลมองซ์)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...