• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(ad่verb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.3

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(ad่verb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.3

ในชุดคำศัพท์นี้ ได้พาน้องๆมาเรียนรู้และเข้าใจความหมายของ ad่verb หรือ คำบุพบท สำหรับชั้น ม.3 กันนะคะซึ่งเป็นคำที่พบในข้อสอบ o-net อีกด้วยเช่นกัน โดยที่ adverb นั้นมีหลายประเภท เช่น ตัวอย่างของ adverb of time คือ เป็นคำศัพท์ที่มีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ คำว่า now (ขณะนี้) soon (ในไม่ช้า)หรือ ago (ผ่านมาแล้ว) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำ ad่verb เพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำ adverb สำหรับชั้น ม. 3


(อะเบาท์)
ทั่วๆ

(อะโบฟว)
เหนือกว่า

(อะโบฟว ออล)
โดยเฉพาะ (อย่างยิ่ง)

(อะบรอด)
ในต่างประเทศ

(แอคซิเดนทาลี)
โดยบังเอิญ

(แอคคิวเริททะลี)
อย่างแม่นยำ

(แอคชูเอิลลี)
อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง

(อะเกน)
อีกครั้ง

ago
(อะโก)
ที่ผ่านมาแล้ว

(ออลโมซท์)
เกือบจะ

alone
(อะโลน)
โดยลำพัง

aloud
(อะเลาด์)
อย่างดัง

(ออเรดดี)
แล้ว

(ออไรท์)
ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ)

(ออลเวส์)
ตลอดเวลา

(เอนนีมอ)
ในขณะนี้

(เอนนีเว)
อย่างไรก็ตาม

apart
(อะพาท)
แยกจาก

(อะพรอคซิเมทลี)
โดยประมาณ

(ออทะแมททิคคอลี)
โดยอัตโนมัติ

(แบคเวิด)
ถอยหลัง

(ไบรทลี)
เจิดจ้า

(เคเฟิลลี)
อย่างระมัดระวัง

(เซอเทินลี)
อย่างแน่นอน

(คลอคไวซ์)
ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

(เคิมพลีททะลี)
อย่างเสร็จสมบูรณ์

(คอมพลิเมนทรี)
ที่ชื่นชม

(คอนทระเวอเชิล)
ซึ่งชอบโต้แย้ง

(คอเรคลี)
อย่างถูกต้อง

(เดฟฟิเนิทลี)
อย่างแน่นอน

(ไดแอกกะเนิลลี)
เป็นแนวทแยงมุม

(เดานฮิล)
ลงเขา

early
(เออร์ลี)
ก่อนเวลาที่กำหนดไว้

(อิซีลี)
อย่างสะดวก

(อิโมชันเนิลลี)
อย่างมีอารมณ์

(อินไทเออะลี)
โดยสิ้นเชิง

(อีเควิลลี)
อย่างเท่าเทียมกัน

(อิสเปชเชิลลี)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ever
(เอฟเวอะ)
ตลอด

(เอฟวรีแว)
ทุกหนแห่ง

(อิกแซคลี)
อย่างถูกต้อง

(อิคซกลูซิฟวลี)
นอกจาก

(อิคซเตนซิฟวลี)
อย่างกว้างขวาง

(อิคซตรึมลี)
อย่างรุนแรง

(แฟลี)
อย่างยุติธรรม

far
(ฟาร์)
ไกล

(ฟาเธอะ)
ไกลออกไปอีก

(ไฟนะลี)
ในที่สุด

(เฟิมลี)
อย่างหนักแน่น

(ฟอเอฟเวอะ)
ตลอดไป

(แฟรงค์ลี)
อย่างตรงไปตรงมา

(แฟรนทิคคะลี)
อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้

(ฟรีเควินลี)
บ่อยๆ

fully
(ฟุลลี)
อย่างเต็มที่

(เจนนะเริลลี)
โดยทั่วไป

(ฮาดลี)
แทบจะไม่

(เออเบิล)
เกี่ยวกับสมุนไพร

here
(เฮีย)
ที่นี่

how
(ฮาว)
อย่างไร

(อิมีดีอัทที)
โดยทันทีทันใด

(อินอะโพรพรีอิทลี)
อย่างไม่สมควร

(อินซิเดนทลี)
อีกประการหนึ่ง

(อินดิเพนเดินท์ลี)
โดยตนเอง

(อินดิวิจเดิลลี)
อย่างเอกเทศ

(อินไซด์)
ภายใน

(อินสเตินท์ลี)
โดยทันที

(อินสเตด)
แทน

just
(จัซท์)
เพิ่งจะ

(เลาด์ลี)
อย่างเสียงดัง

(เมนลี)
โดยส่วนใหญ่

maybe
(เมบี)
บางที

(โมซท์ลี)
ส่วนมาก

(แนชเชริิลลี)
ตามธรรมชาติ

near
(เนียร์)
ในระยะเวลาอันใกล้

(เนียไบ)
ใกล้เคียง

(นีทลี)
อย่างเรียบร้อย

never
(เนฟเวอะ)
ไม่เคย

(เนฟเวอะธะเลธ)
แต่อย่างไรก็ตาม

(นอมะลี)
โดยปกติ

now
(นาว)
ตอนนี้

(อะเคชเนิลลี)
บางครั้งบางคราว

often
(ออฟเทิน)
บ่อยๆ

only
(ออนลี่)
เท่านั้น

(อะริจจิเนิลลี)
อย่างเป็นอันแรก

(เอาทไซด์)
ภายนอก

(โอเวอะซีส)
ข้ามทะเล

(พาเชิลลี)
บางส่วน

(พาทลี)
บางส่วน

(พีซเฟิลลี)
อย่างสงบ

(เพอฟิคท์ลี)
อย่างยอดเยี่ยม

(เพอแฮพซ์)
บางที

(เพรทที)
พอใช้ได้

(พรอบเบบลี)
อย่างน่าจะเป็นไปได้

(พระเฟซชะเนิลลี)
อย่างมืออาชีพ

(พับลิคลี)
โดยประชาชน

(ควิคลี)
อย่างรวดเร็ว

(ไควเอิทลี)
อย่างเงียบๆ

quite
(ไควท์)
ทั้งหมด

(ราเธอะ)
มากกว่า

really
(ริลลี)
โดยแท้จริง

(รีเซนท์ลี)
เมื่อไม่นานมานี้

(เรคเลิซลี)
ไม่ระวัง

(เรกกิวเลอลี)
โดยปกติ

seldom
(เซลเดิม)
ไม่ค่อยจะ

(เซพเพอะเรทลี)
อย่างแบ่งแยก

(ซินเซียรี)
อย่างแท้จริง

(ซัมไทม์ส)
บางครั้ง

soon
(ซูน)
ในไม่ช้า

still
(สติล)
แม้กระนั้น

(สตรองลี)
อย่างแข็งแรง

(ซัดเดินลี)
อย่างกะทันหัน

(ซะไพรซิงลี)
อย่างแปลกใจ

then
(เธน)
ดังนั้น

thus
(ธัซ)
ดังนั้น

(ไทท์ลี)
อย่างแน่นหนา

today
(ทูเด)
ในวันนี้

(ทะเกธเธอะ)
ด้วยกัน

(ทูมอโร)
พรุ่งนี้

too
(ทู)
อีกด้วย

twice
(ทไวซ์)
สองครั้ง

(อันฟอชะเนิทลี)
น่าเสียดาย

(อันวิลลิงลี)
อย่างไม่เต็มใจ

(อัพสแตส์)
ไปยังข้างบน

(เออเจินลี)
โดยด่วน

why
(วาย)
ทำไม

yet
(เยท)
ตราบจนกระทั่งบัดนี้


อีกหนึ่งตัวอย่างของ adverb คือ adverb of place คือ คำที่มาขยายเพื่อบอกให้ทราบว่า สถานที่นั้นเป็นที่ใด เช่น คำว่า hear (ที่นี่) everywhere (ทุกหนทุกแห่ง)หรือ there (ที่นั่น) ค่ะ


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


ปาฏิหาริย์จะเข้ามาหาคนที่ขยันและไล่ตามสิ่งนั้นอยางตั้งใจ
ปาฏิหาริย์จะไม่มาหาคนที่เอาแต่นั่งรอตลอดไป
CR. Dek-D( เกลมองซ์)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...