คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(adverb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ป.6

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(adverb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ป.6

ในชุดคำศัพท์นี้ engdict.com ได้นำคำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ (adverb) ที่พบในข้อสอบ o-net ชั้น ป.6 มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ โดยเนื่องจากการศึกษาและวิจัยตำราเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้รวบรวมไว้ ซึ่งเป็นกลุ่มของคำประเภทคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ และคำเชื่อม โดย engdict.com นำมาแบ่งเป็นชุดตามชนิดของคำค่ะ


ซึ่งคำ(adverb) คือคำที่ทำหน้าที่ในการขยายคำกริยา (verb)เพื่อให้รู้ว่าประธานของประโยคนั้นทำกริยาอย่างไร เช่น ทำเร็ว (quickly) ทำช้า (slowly) ทำเป็นบางครั้ง (sometime)หรือทำเป็นประจำ (often) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์อื่นเพิ่มเติมจากชุดคำ adverb สำหรับชั้น ป.6 กันเลยค่ะ


คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) สำหรับชั้น ป.6นอกจากคำ (adverb) จะทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคแล้ว ยังใช้ขยายคำคุณศัพท์ (adjective)และคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ด้วยกันเองอีกด้วยค่ะ ตัวอย่างประโยค เช่น He works hard.(เขาทำงานอย่างหนัก) คำว่า hard มีความหมายว่า (อย่างหนัก)เป็น adverb ที่ใช้ขยาย verb คือคำว่า works นั่นเองค่ะ


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6
Defeat is not the worst of failures.
Not to have tried is the true failure. ความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวที่แย่ที่สุด
แต่การไม่พยายามต่างหาก คือความล้มเหลว ที่แท้จริง
CR.จอร์จ อี.วู้ดเบอร์รี่

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...