engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(adverb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ป.6

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ(adverb)สำหรับเตรียมสอบ o-net ชั้น ป.6

ในชุดคำศัพท์นี้ engdict.com ได้นำคำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ (adverb) ที่พบในข้อสอบ o-net ชั้น ป.6 มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ โดยเนื่องจากการศึกษาและวิจัยตำราเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้รวบรวมไว้ ซึ่งเป็นกลุ่มของคำประเภทคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ และคำเชื่อม โดย engdict.com นำมาแบ่งเป็นชุดตามชนิดของคำค่ะ


ซึ่งคำ(adverb) คือคำที่ทำหน้าที่ในการขยายคำกริยา (verb)เพื่อให้รู้ว่าประธานของประโยคนั้นทำกริยาอย่างไร เช่น ทำเร็ว (quickly) ทำช้า (slowly) ทำเป็นบางครั้ง (sometime)หรือทำเป็นประจำ (often) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์อื่นเพิ่มเติมจากชุดคำ adverb สำหรับชั้น ป.6 กันเลยค่ะ


คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) สำหรับชั้น ป.6(    )
ภายหลัง

(    )
อีกครั้ง

ago
(   )
ที่ผ่านมาแล้ว

(   )
เกือบจะ

(   )
อย่างดัง

( รด   )
แล้ว

( )
ตลอดเวลา

( อน    )
ทุกแห่ง

(  )
ไม่อยู่

(    )
ก่อนหน้านี้

(     ลล )
อย่างระมัดระวัง

(   รค  )
อย่างถูกต้อง

down
(  )
ลงข้างล่าง

(     )
ลงข้างล่าง

(    )
อย่างสะดวก

(   )
เช่นกัน

( อส       ลล )
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

even
(    )
แม้กระทั่ง

ever
( อฟ   )
ตลอด

far
(  )
ไกล(ระยะทาง)

(   )
อย่างสวยงาม

(   อฟ   )
ตลอดไป

(      )
อย่างมีความสุข

here
(   ีย)
ที่นี่

how
(   )
อย่างไร

(        )
อย่างทันที

(    )
ภายใน

just
(   )
เพิ่งจะ

(     )
ส่วนมาก

never
(     )
ไม่เคย

next
(   )
ต่อไป

(   )
อย่างดี

(      )
ไม่มีอะไรเลย

often
(     )
บ่อยๆ

once
(  )
ณ เวลาหนึ่งในอดีต

(     )
อีกอย่างหนึ่ง

(    )
ภายนอก

(    )
อย่างรวดเร็ว

(      )
อย่างเงียบๆ

quite
(  )
ค่อนข้างจะ

( รล )
ไม่ธรรมดา

(  ียลล )
โดยแท้จริง

since
(   )
เมื่อหลายปีมาแล้ว

(  ลล )
อย่างช้าๆ

(     )
บางเวลา

(    )
บางแห่ง

soon
(   )
ในไม่ช้า

still
(   )
แม้ในขณะนี้

(        )
อย่างกะทันหัน

(  ัว )
อย่างแน่นอน

then
(   )
ดังนั้น

there
(  )
ที่นั่น

(       )
รวมด้วยกัน

too
(  )
อีกด้วย

truly
(   )
อย่างแท้จริง

twice
(  )
สองครั้ง

up
(  )
ในแนวขึ้น

(      ลล )
โดยปกติ

well
( วล)
ดี

when
( วน )
เมื่อ

where
( )
ที่ไหน

why
(  )
ทำไม

yet
(   )
ตราบจนกระทั่งบัดนี้


นอกจากคำ (adverb) จะทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคแล้ว ยังใช้ขยายคำคุณศัพท์ (adjective)และคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ด้วยกันเองอีกด้วยค่ะ ตัวอย่างประโยค เช่น He works hard.(เขาทำงานอย่างหนัก) คำว่า hard มีความหมายว่า (อย่างหนัก)เป็น adverb ที่ใช้ขยาย verb คือคำว่า works นั่นเองค่ะ


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6
Defeat is not the worst of failures.
Not to have tried is the true failure. ความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวที่แย่ที่สุด
แต่การไม่พยายามต่างหาก คือความล้มเหลว ที่แท้จริง
CR.จอร์จ อี.วู้ดเบอร์รี่

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...