engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำ adverb (กริยาวิเศษณ์) สำหรับการเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.6

คำ adverb (กริยาวิเศษณ์) สำหรับการเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.6

คำกริยาวิเศษณ์ หรือ adverb คือคำที่ใช้ขยาย verb,adjective และขยาย adverb ด้วยกันเอง โดยที่คำกริยาวิเศษณ์ เกิดจากคำที่เป็นคุณศัพท์ (adjective) อยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการเติม ly อยู่ท้ายคำ จะแปลงร่างเปลี่ยนเป็น adverb ทันที เช่น careful แปลว่า ระมัดระวัง เมื่อเติม ly ลงไปจะเป็นคำว่า carefully แปลว่า อย่างระมัดระวัง หรือคำว่า brutal (โหดร้าย) เปลี่ยนเป็น adverb เมื่อเติม ly เป็นคำใหม่ คือ brutally แปลว่า อย่างโหดร้าย อย่างนี้เป็นต้นค่ะ มาเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)adverb สำหรับชั้น ม.6


ชุดที่ 1 ตัวอักษร (a-e)


(    )
ในต่างประเทศ

( อบ      )
อย่างแน่นอน

( อค        ลล )
โดยบังเอิญ

(       )
ตามนั้น

(           )
อย่างเมตตา

(       )
ภายหลัง

(  )
เช่นเดียวกัน

(     )
ตลอดเวลา

(   )
เกือบจะ

(ลท       )
ทั้งหมด

( อง    )
ด้วยความโกรธ

( อน     ลล )
ประจำปี

(       )
ไกลออกไป

(        )
ชัดเจน

(          )
โดยประมาณ

(   )
เทียบฝั่ง

( อส   )
นอนหลับ

( อส   )
อย่างหลงผิด

atop
(    )
บนยอด

(           )
โดยอัตโนมัติ

away
(  )
หมดไป

(  ลล )
อย่างน่ากลัว

(       )
อยู่(หรือไป)หลังเวที

(       )
ถอยหลัง

(     ลล )
อย่างโหดร้าย

(     ลล )
อย่างระมัดระวัง

(       ลล )
เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

(         )
พร้อมเพรียงกัน

(        )
อย่างตั้งใจ

(           )
เพราะฉะนั้น

(          )
อย่างมั่นใจ

(          ลล )
อย่างต่อเนื่อง

(       )
แลกเปลียนความคิดเห็น

(   รค  )
อย่างถูกต้อง

(      )
ในปัจจุบัน

(        )
อย่างท้าทาย

(          )
อย่างแน่นอน

(          )
อย่างรอบคอบ

(   อก      ลล )
เป็นแนวทแยงมุม

(   รค   )
โดยตรง

(         วล )
อย่างเด่นชัด

(           ลล )
เป็นอย่างละคร

(     )
ในทางตะวันออก

else
( อล)
อื่นๆ

( อล )
ที่อื่น

(          ลล )
อย่างมีอารมณ์

( อน   วซ   อส     ลล )
อย่างกระตือรือร้น

( อน     )
โดยสิ้นเชิง

( อส       ลล )
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

( อส       ลล )
โดยพื้นฐาน

(  วน    )
ถึงกระนั้น

(  วน     ลล )
ในที่สุด

(       )
อย่างแน่นอน

(           )
อย่างเป็นพิเศษ

(       )
อย่างรุนแรง


ชุดที่ 2 ตัวอักษร (f-n)


(     วร    วร )
เป็นเครื่องหมาย

(        ลล )
เกี่ียวกับการเงิน

(   อน   )
อย่างคล่องแคล่ว

(      )
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรง

(         )
อย่างโชคดี

(     )
ไปข้างหน้า

(  รน       )
อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้

(        )
บ่อยๆ

(     ลล )
อย่างประหยัด

(     )
นอกจากนี้

(       ลล )
โดยทั่วไป

(     )
อ่อนโยน

(      )
ระมัดระวัง

(  รซ    ลล )
อย่างนุ่มนวล

(  รจ    ลล )
อย่างทีละน้อย

(  รซ  )
ทั้งหมด

(     )
อย่างยุติธรรม

(    อฟ   )
อย่างไรก็ตาม

(      )
ที่หิวกระหาย

(        )
อย่างทันที

(    รค      ลล )
ยากที่จะเชื่อ

(     )
อย่างแท้จริง

(       ลล )
ในเบื้องต้น

(          ลล )
โดยตั้งใจ

(       ลล )
ภายใน

(      ลล )
อย่างมีความสุข

(   )
โดยส่วนมาก

(    ลล )
เฉพาะแห่ง

(     )
อย่างเจริญเติบโต

(        ลล )
ทางการแพทย์

(    ลซ  )
อย่างไร้ความปราณี

(  )
เพียงเท่านั้น

(      )
ยิ่งกว่านั้น

(     )
ส่วนมาก

(       )
ทั่วประเทศ

(       ลล )
ตามธรรมชาติ

(         )
อย่างจำเป็น

(      ลส )
ถึงอย่างไรก็ตาม

(     ลล )
โดยปกติ

(      )
อย่างโดดเด่น

(     อน     )
บางครั้ง


ชุดที่ 3 ตัวอักษร (o-z)


(       วล )
อย่างหมกมุ่น

(      )
อย่างเห็นชัด

(       ลล )
บางครั้งบางคราว

(     )
อีกอย่างหนึ่ง

(   )
โดยสมบูรณ์

(      )
ตลอดคืน

(       )
โพ้นทะเล

(     ลล )
บางส่วน

(          )
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

(    )
บางที

(         ลล )
เกี่ยวกับการเมือง

(        ลล )
มีความเป็นไปได้

(      )
อย่างที่เป็นพื้นฐาน

(       )
อาจเป็นไปได้

(    รซ    วล )
อย่างต่อเนื่อง

(     )
อย่างหยิ่งทะนง

(  วซ        ลล )
น่าสงสัย

( รพ     )
อย่างรวดเร็ว

(   )
ค่อนข้าง

(      )
เมื่อไม่นานมานี้

( รก     )
โดยปกติ

(        )
อย่างไม่เต็มใจ

(       )
อย่างซ้ำๆ

(        วล )
ตามลำดับ

(     )
ทันที

(        )
อย่างมั่นคง

(      )
ไม่ค่อยจะ

(      รท  )
อย่างแบ่งแยก

(       ลล )
เกี่ยวกับเพศ

(    )
อย่างชัดเจน

(     )
อย่างง่ายๆ

(             )
โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน

(      ีย )
อย่างจริงใจ

(   )
อย่างเล็กน้อย

(      )
ด้วยวิธีใดก็ตาม

(     )
ค่อนข้าง

(    )
บางแห่ง

(       )
อย่างมั่นคง

(   รซ    )
อย่างแปลกใจ

(        )
อย่างน่าเบื่อหน่าย

(     )
อย่างละเอียดถี่ถ้วน

(    )
อย่างแน่นหนา

(       )
รวมด้วยกัน

(      ลล )
โดยสิ้นเชิง

(          ลล )
เกี่ยวกับประเพณี

truly
(   )
อย่างแท้จริง

(      ลล )
ตามความจริง

twice
(  )
สองครั้ง

(           )
น่าเสียดาย

vice-
( )
(เป็นคำอุปสรรค)แปลว่ารอง,แทนที

(     )
ในทางกลับกัน

(      ลล )
ตามที่ปรากฏแก่สายตา

(   )
อย่างอบอุ่น

( วซ    )
โดยไปทางทิศตะวันตก

( วน  อฟ   )
เมื่อไรก็ตาม

(       )
จักรราศี
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


If you don’ t get lost,
there?s a chance you may never be found.
ถ้าคุณไม่เคยหลงทางคุณอาจไม่มีวันได้ค้นพบ
CR.kapook

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...