คำ adverb (กริยาวิเศษณ์) สำหรับการเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.6

คำ adverb (กริยาวิเศษณ์) สำหรับการเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.6

คำกริยาวิเศษณ์ หรือ adverb คือคำที่ใช้ขยาย verb,adjective และขยาย adverb ด้วยกันเอง โดยที่คำกริยาวิเศษณ์ เกิดจากคำที่เป็นคุณศัพท์ (adjective) อยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการเติม ly อยู่ท้ายคำ จะแปลงร่างเปลี่ยนเป็น adverb ทันที เช่น careful แปลว่า ระมัดระวัง เมื่อเติม ly ลงไปจะเป็นคำว่า carefully แปลว่า อย่างระมัดระวัง หรือคำว่า brutal (โหดร้าย) เปลี่ยนเป็น adverb เมื่อเติม ly เป็นคำใหม่ คือ brutally แปลว่า อย่างโหดร้าย อย่างนี้เป็นต้นค่ะ มาเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


adverb สำหรับชั้น ม.6


ชุดที่ 1 ตัวอักษร (a-e)


ชุดที่ 2 ตัวอักษร (f-n)


ชุดที่ 3 ตัวอักษร (o-z)
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


If you don’ t get lost,
there?s a chance you may never be found.
ถ้าคุณไม่เคยหลงทางคุณอาจไม่มีวันได้ค้นพบ
CR.kapook

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...