engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สรุป คำบุพบทภาษาอังกฤษ(preposition)สำหรับสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6

สรุป คำบุพบทภาษาอังกฤษ(preposition)สำหรับสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6

ในชุดคำศัพท์นี้พี่ได้รวบรวม คำบุพบทภาษาอังกฤษหรือ preposition มาให้น้องๆได้ทบทวนและเรียนรู้กันนะ ซึ่ง (preposition) เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้มีความสัมพันธ์กันค่ะ แบ่งออกเป็นประเภท เช่น preposition แบบธรรมดาทั่วไป ได้แก่คำว่า in (ใน) ,on (บน), under (ใต้) หรือ preposition ที่เป็นคำประสม ได้แก่ across (ข้าม) beside (อยู่ข้าง) without (โดยปราศจาก)อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามารู้จักคำศัพท์และความหมายของคำอื่นได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำ preposition สำหรับเตรียมสอบ o-net(    )
เกี่ยวกับ

(    )
ข้างบน

(        )
ตามที่

(    )
ข้าม

(    )
ภายหลัง

(    )
ต่อต้าน

(   )
คล้ายกับ

(     )
อยู่ข้างๆ

(    )
ท่ามกลาง

( อน     )
ใครๆ

( อน      )
ใดๆ

(   )
รอบๆ

at
( อท )
ที่

(    )
ก่อน

(    )
ล้าหลังกว่า

below
(   )
ข้างล่าง

(    )
อยู่ข้าง

(     )
อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง

(     )
ที่เหนือกว่า(แสดงถึงขอบเขต,ข้อจำกัด)

by
(   )
โดย

(         )
ในความคิดของ

(     )
ถึงอย่างไรก็ตาม

down
(  )
ลงไปตาม

(  วร  )
ในระหว่าง

each
(  )
แต่ละ

( อฟ วร     )
ทุกคน

( อฟ วร   )
ทุกคน

( อฟ วร    )
ทุกสิ่งทุกอย่าง

for
(  )
เพื่อ

from
(   )
จาก

in
(  )
ข้างใน

(      )
ตรงข้างหน้า

(       )
แทนที่

into
(    )
เข้าไปใน

near
(   ีย)
ใกล้

(      )
ไม่มีใคร

of
( )
ของ

off
( )
ออกจาก

on
( )
บน

(        )
อยู่แยก

(      ลฟ )
อยู่ด้านซ้าย

(      )
อยู่ด้านขวา

(    )
ตรงตามกำหนดเวลา

onto
(   )
ไปยัง

(      )
ตรงกันข้าม

over
(    )
เหนือ

(      )
เกี่ยวกับ

since
(   )
ตั้งแต่

(     )
บางคน

(       )
บางสิ่ง

(  ัว )
อย่างแน่นอน

(   )
เนื่องจาก

(    )
โดยตลอด

till
(  )
จนกระทั่ง

to
(  )
ไปถึง

(     )
ไปสู่

under
(    )
ใต้

(       )
ภายใต้

up
(  )
ข้างบน

upon
(    )
บน

(     )
ต่อสู้กับ

via
(  ีย)
ด้วยวิธีการ

which
(  )
สิ่งที่

who
(  )
ใคร

with
(  )
เกี่ยวกับ

(    )
ภายใน

(    )
โดยปราศจาก

preposition ในชุดคำศัพท์นี้ มีพบในข้อสอบ o-net ของชั้น ป.6, ม.3, ม.6 อีกด้วยนะ ซึ่งพี่ได้รวบรวมไว้ให้อ่านในชุดเดียวกัน และในคำศัพท์แต่ละคำ จะมีความหมายตรงกับภาษาไทยได้หลายความหมาย แต่เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันค่ะ เมื่ออยู่ในรูปของประโยคแล้ว เราก็สามารถแปลความหมายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น น้องๆลองฝึกอ่านกันเป็นประจำนะคะ


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


ความตั้งใจจริงในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สามารถทำให้คนเคลื่อนไหวมากกว่าคำพูด
ที่เขียนในหนังสือเป็นร้อยเล่ม
Cr. dek-D (เบนจามิน แฟรงกลิน)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...