• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

สรุป คำบุพบทภาษาอังกฤษ(preposition)สำหรับสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6

สรุป คำบุพบทภาษาอังกฤษ(preposition)สำหรับสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6

ในชุดคำศัพท์นี้พี่ได้รวบรวม คำบุพบทภาษาอังกฤษหรือ preposition มาให้น้องๆได้ทบทวนและเรียนรู้กันนะ ซึ่ง (preposition) เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้มีความสัมพันธ์กันค่ะ แบ่งออกเป็นประเภท เช่น preposition แบบธรรมดาทั่วไป ได้แก่คำว่า in (ใน) ,on (บน), under (ใต้) หรือ preposition ที่เป็นคำประสม ได้แก่ across (ข้าม) beside (อยู่ข้าง) without (โดยปราศจาก)อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามารู้จักคำศัพท์และความหมายของคำอื่นได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำ preposition สำหรับเตรียมสอบ o-net(อะเบาท์)
เกี่ยวกับ

(อะโบฟว)
ข้างบน

(อะคอดิง ทู)
ตามที่

(อะครอส)
ข้าม

(อาฟเทอะ)
ภายหลัง

(อะเกนซท์)
ต่อต้าน

(อะลอง)
คล้ายกับ

(อะลองไซด์)
อยู่ข้างๆ

(อะมอง)
ท่ามกลาง

(เอนนีวัน)
ใครๆ

(เอนนีธิง)
ใดๆ

(อะเรานด์)
รอบๆ

at
(แอท)
ที่

(บิฟอ)
ก่อน

(บีไฮนด์)
ล้าหลังกว่า

below
(บิโลว)
ข้างล่าง

(บีไซด์)
อยู่ข้าง

(บีทวีน)
อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง

(บิยอนด์)
ที่เหนือกว่า(แสดงถึงขอบเขต,ข้อจำกัด)

by
(บาย)
โดย

(เคินซิดดะริง)
ในความคิดของ

(ดิสไปท์)
ถึงอย่างไรก็ตาม

down
(เดาน์)
ลงไปตาม

(ดูวริง)
ในระหว่าง

each
(อีซ)
แต่ละ

(เอฟวรีบอดี)
ทุกคน

(เอฟวรีวัน)
ทุกคน

(เอฟวรีธิง)
ทุกสิ่งทุกอย่าง

for
(ฟรอ)
เพื่อ

from
(ฟรอม)
จาก

in
(อิน)
ข้างใน

(อิน ฟรอนท์ ออฟ)
ตรงข้างหน้า

(อิน สเตด ออฟ)
แทนที่

into
(อินทู)
เข้าไปใน

near
(เนีย)
ใกล้

(โนบะดี)
ไม่มีใคร

of
(ออฟ)
ของ

off
(ออฟ)
ออกจาก

on
(ออน)
บน

on
(ออน)
ที่(ใช้บอกสถานที่)

(ออน เดอะ คอเนอะ)
อยู่แยก

(ออน เดอะ เลฟท์)
อยู่ด้านซ้าย

(ออน เดอะ ไรท์)
อยู่ด้านขวา

(ออน ไทม์)
ตรงตามกำหนดเวลา

onto
(ออนทู)
ไปยัง

(ออฟพะซิท)
ตรงกันข้าม

over
(โอเวอะ)
เหนือ

(ริกาดิง)
เกี่ยวกับ

since
(ซินซ์)
ตั้งแต่

(ซัมวัน)
บางคน

(ซัมทิ่ง)
บางสิ่ง

(ชัวลี)
อย่างแน่นอน

(ธรูู)
เนื่องจาก

(ธรูเอาท์)
โดยตลอด

till
(ทิล)
จนกระทั่ง

to
(ทู)
ไปถึง

(ทะวอด)
ไปสู่

under
(อันเดอะ)
ใต้

(อันเดอะนีธ)
ภายใต้

up
(อัพ)
ข้างบน

upon
(อะพอน)
บน

(เวอเซิซ)
ต่อสู้กับ

via
(เวีย)
ด้วยวิธีการ

which
(วิช)
สิ่งที่

who
(ฮู)
ใคร

with
(วิธ)
เกี่ยวกับ

(วิธิน)
ภายใน

(วิเธาท์)
โดยปราศจาก

สมาชิกแบบ VIP มีสิทธิ์ดาวน์โหลด E-book ได้ทุกเล่ม พิมพ์เอกสาร ส่งออก PDF และอื่นๆ

preposition ในชุดคำศัพท์นี้ มีพบในข้อสอบ o-net ของชั้น ป.6, ม.3, ม.6 อีกด้วยนะ ซึ่งพี่ได้รวบรวมไว้ให้อ่านในชุดเดียวกัน และในคำศัพท์แต่ละคำ จะมีความหมายตรงกับภาษาไทยได้หลายความหมาย แต่เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันค่ะ เมื่ออยู่ในรูปของประโยคแล้ว เราก็สามารถแปลความหมายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น น้องๆลองฝึกอ่านกันเป็นประจำนะคะ


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


ความตั้งใจจริงในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สามารถทำให้คนเคลื่อนไหวมากกว่าคำพูด
ที่เขียนในหนังสือเป็นร้อยเล่ม
Cr. dek-D (เบนจามิน แฟรงกลิน)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...