สรุป คำบุพบทภาษาอังกฤษ(preposition)สำหรับสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6

สรุป คำบุพบทภาษาอังกฤษ(preposition)สำหรับสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6

ในชุดคำศัพท์นี้พี่ได้รวบรวม คำบุพบทภาษาอังกฤษหรือ preposition มาให้น้องๆได้ทบทวนและเรียนรู้กันนะ ซึ่ง (preposition) เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้มีความสัมพันธ์กันค่ะ แบ่งออกเป็นประเภท เช่น preposition แบบธรรมดาทั่วไป ได้แก่คำว่า in (ใน) ,on (บน), under (ใต้) หรือ preposition ที่เป็นคำประสม ได้แก่ across (ข้าม) beside (อยู่ข้าง) without (โดยปราศจาก)อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามารู้จักคำศัพท์และความหมายของคำอื่นได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำ preposition สำหรับเตรียมสอบ o-net


preposition ในชุดคำศัพท์นี้ มีพบในข้อสอบ o-net ของชั้น ป.6, ม.3, ม.6 อีกด้วยนะ ซึ่งพี่ได้รวบรวมไว้ให้อ่านในชุดเดียวกัน และในคำศัพท์แต่ละคำ จะมีความหมายตรงกับภาษาไทยได้หลายความหมาย แต่เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันค่ะ เมื่ออยู่ในรูปของประโยคแล้ว เราก็สามารถแปลความหมายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น น้องๆลองฝึกอ่านกันเป็นประจำนะคะ


ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

ลิงค์ที่มาของเนื้อหา (สทศ.)สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


ความตั้งใจจริงในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สามารถทำให้คนเคลื่อนไหวมากกว่าคำพูด
ที่เขียนในหนังสือเป็นร้อยเล่ม
Cr. dek-D (เบนจามิน แฟรงกลิน)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...